Dokument och arkiv

Handlingar inför FALF:s årsmöte 2023

Dagordning årsmöte 2023

2023 års förslag från valberedningen

Verksamhetsberättelse 2023

Ekonomisk berättelse 2023


Handlingar inför FALF:s årsmöte 2022

Revisionsberättelse 2022


Föreningsdokument

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser

Ekonomiska redovisningar

FALF konferensarrangörer
2020     Mälardalens högskola, Västerås
2020     Mälardalens högskola, Västerås
2019     Linköpings universitet/Arbetets museum, Norrköping
2018     Högskolan i Gävle
2017     SLU Alnarp
2016     Mittuniversitetet
2015     Lunds universitet (i Landskrona)
2014     Göteborgs Universitet/Högskolan i Borås (i Göteborg)
2013     Stockholms universitet
2012     Karlstad Universitet
2011     Luleå tekniska universitet
2010     Malmö Högskola/Lunds Universitet (i Malmö)
2009     Göteborgs universitet
2008     Växjö universitet

Skrivelser