Dokument och arkiv

Forskarskolan

Skrivelser

Föreningsdokument

Årsmötesprotokoll

FALF konferensarrangörer

2008     Växjö universitet
2009     Göteborgs universitet
2010     Malmö Högskola/Lunds Universitet (i Malmö)
2011     Luleå tekniska universitet
2012     Karlstad Universitet
2013     Stockholms universitet
2014     Göteborgs Universitet/Högskolan i Borås (i Göteborg)
2015     Lunds universitet (i Landskrona)
2016     Mittuniversitetet
2017     SLU Alnarp
2018     Högskolan i Gävle
2019     Linköpings universitet/Arbetets museum, Norrköping