Konferens 2018

Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?

Forum för arbetslivsforskning och Högskolan i Gävle bjuder in till FALF-konferens den 10 – 12 juni 2018.