Forskarskola

FALFs Nationella forskarskola 2013-16

KaU_2011_RGB_300

Sex forskarkurser kommer att ges inom ramen för FALFs nationella forskarskola med start vårterminen 2013. Planering och samordning är förlagt till arbetsvetenskap vid Karlstads Universitet och till en styrgrupp bestående av Jan Ch Karlsson, Ann Bergman, Jan Johansson och Gunnar Aronsson. Forskarskolan omfattar en kurs per termin. Kursplaner, exakt tidpunkt för genomförande och övrig information rörande kurserna kommer att läggas ut löpande på FALFs hemsida.

Följande kurser erbjöds.

2013 vt, Arbete, genus och teknik, Centrum för genusvetenskap, Karlstads Universitet och Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Ansvariga: Ulf Mellström och Lena Abrahamsson.
Läs mer

2013 ht, Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Ansvarig: Paavo Bergman.
Läs mer

2014 vt, Arbetsmarknadsregimer i ett svenskt, europeiskt och globalt perspektiv, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Ansvarig: Tommy Isidorsson.
Läs mer

2014 ht, Ledarskap i ett globalt perspektiv, Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola. Ansvarig: Tuija Muhonen.
Läs mer

2015 ht, Den hälsofrämjande arbetsplatsen: individ-, grupp- och organisationsperspektiv, Mälardalens högskola. Ansvariga lärare: Kerstin Isaksson, Per Tillgren, Wanja Astvik, Sharareh Akhavan Robert Larsson. Gästlärare bl a Andrea Eriksson, KTH, Karina Nielsen, Univerity of East Anglia.
Läs mer

2016 ht, Work, stress, and health:
Psychological perspectives on mobility and embeddedness in working life (7.5 hp), Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Ansvarig: Magnus Sverke.
Läs mer