FALF:s nationella forskarskola

2023 – I dagsläget finns ingen forskarskola, FALF letar efter finansiering.