Bästa avhandling 2013

Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige 2014 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö

Henrik_HultmanHenrik Hultman
Liv och arbete i pizzabranschen

Henrik Hultman har med sin doktorsavhandling, Liv och arbete i pizzabranschen, lämnat ett viktigt bidrag till vår förståelse av en stor grupp småföretagare, deras liv och arbete. Han skildrar en bransch och dess människor, vägarna till pizzerian och hantverket i den, den ofta påträngande spänningen mellan lönsamt och slitsamt. Han analyserar hur arbetets vardag och arbetsmiljö hänger samman med branschvillkor, med den självständiga livsformens särskilda förståelseformer, med familjemönster och med de statusproblem som livet i en etniskt präglad lågtröskelbransch är förknippade med. Henrik Hultmans arbete är ett originellt och väl genomarbetat bidrag till forskningen. Studien präglas av en material- och metodpluralism som hålls samman av ett livshistoriskt och livsformsanalytiskt ramverk, med vars hjälp Hultman fångar livet och arbetet i pizzabranschen. Resultatet är en studie med fin känsla för signifikanta empiriska detaljer, som samtidigt har analytisk höjd och bäring på flera forskningsfält.