Styrelse

  • Carin Håkansta, Karlstads universitet, ordförande, kontakta
  • Susanna Toivanen, Mälardalens högskola, kontakta
  • Christian Ståhl, Linköpings universitet, kontakta
  • Leif Berglund, Luleå tekniska universitet, kassör, kontakta
  • Johanna Persson, Lunds universitet, kontakta
  • Gunnar Gillberg, Göteborgs universitet, kontakta
  • Tina Forsberg, Stockholms universitet, Högskolan Dalarna, kontakta