Styrelse

  • Lotta Dellve, Göteborgs universitet, ordförande, kontakta
  • Carin Håkansta, Arbetsmiljöverket, bitr. ordförande, kontakta
  • Camilla Kylin, Karlstads universitet, ekonomi och medlemskap, kontakta
  • Susanna Toivanen, Mälardalens högskola, ansvarar för sociala media, kontakta
  • Per Lindberg, Högskolan i Gävle, ansvarar för årets konferens, kontakta
  • Peter Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet, ansvarar för årets avhandling, kontakta
  • Christofer Rydenfält, Lunds universitet, kontaktperson för ArbLine och forskarskola, kontakta