Bästa avhandling 2016

Pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö tilldelas Ana Maria Vargas för avhandlingen “Outside the Law – An Ethnographic Study Of Street Vendors In Bogota”. Motiveringen var:

Ana Maria Vargas avhandling ger en mycket god etnografisk skildring av arbetsvillkor bland informella arbetare och hur dessa kan påverkas av formaliseringsstrategier. I avhandlingsarbetet har Vargas genomfört fältstudier bland gatuförsäljare och cykel-taxis (rickshaws) i Bogotá, Colombia. Hennes empiriska material är synnerligen rikt. Den teoretiska grunden och den teoretiska diskussionen är klart framställda och reflekterande. Vargas har genom sin avhandling bidragit till debatten om hur formaliseringsreformer, utifrån idéer om modernisering i utvecklingsländerna, förbättrar arbetsvillkor eller utesluter de mest utsatta grupperna i samhället. Avhandlingen kombinerar därmed en praktisk samhällelig relevans med en hög vetenskaplig kvalitet. Ana Maria Vargas är dessutom en stor berättare och avhandlingen är mycket välskriven.