FALF 2023, 14–16 juni

Arbetets gränser

Arrangeras av Lunds universitet vid Campus Helsingborg
Läs mer!

Home Blog

Abstracts till årets FALF-konferens

0

Skicka gärna in abstracts till årets FALF-konferens i Helsingborg, 14–16 juni! Deadline för abstracts är 1 mars.

Se instruktioner och anmälningslänk på konferensens hemsida: https://www.hist.lu.se/forskning/konferenser/falf-2023-arbetets-granser/

Nominera 2022 års avhandling och publikation!

0

Årets avhandling

Nu är det dags att nominera 2022 års avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Vinnaren får ta emot utmärkelsen Bästa avhandling och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i Helsingborg 14–16 juni 2023. 

Juryn utgörs av FALF:s styrelse som bedömer nominerade avhandlingar utifrån tre kriterier: 

 1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö
 2. Vetenskaplig kvalitet
 3. Originalitet, tillämpbarhet och samhällsnytta

Vem kan nomineras?
Den som disputerat i Sverige under 2022 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö kan nomineras. Forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö är brett och juryn välkomnar relevanta avhandlingar från alla vetenskapliga miljöer. 

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera, även författaren kan nominera sin egen avhandling.

Nominering görs enligt följande:
Nomineringen sker per e-post senast 31 januari 2023 till Britt-Inger Keisu på britt-inger.keisu@umu.se. I ämnesraden anges ”Bästa avhandling 2022”. Du kan också nominera via ett formulär på hemsidan: https://falf.se/nominering-av-arets-avhandling/

I nomineringen ska följande information anges: 

 • avhandlingens titel
 • författarens namn, hemvist samt kontaktuppgifter
 • namn på den som nominerar samt dennes kontaktuppgifter

Till nomineringen ska bifogas:

 • En motivering om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna
 • En pdf-fil med avhandlingen, eller länk till avhandlingens elektroniska fulltext-publicering 

Ofullständiga nomineringar beaktas inte.

Årets publikation

Utöver detta pris tar vi också emot nomineringar för 2022 års bästa publikation. Vinnaren får ta emot utmärkelsen Bästa publikation på FALF-konferensen i juni. Publikationerna bedöms av en grupp arbetslivsforskare och beslut fattas av FALF:s styrelse. Bedömningskriterier är samma som för årets avhandling ovan.

Vem kan nomineras?
En publikation i en vetenskapligt granskad tidskrift (svensk eller internationell) med en svensk försteförfattare, inom forskningsområdet arbete och arbetsliv. Forskningsområdet är brett och vi välkomnar relevanta publikationer från alla vetenskapliga miljöer. 

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera, även författaren kan nominera sin egen publikation. 

Nominering görs enligt följande:
Nomineringen sker per e-post senast 31 januari 2023  till Tora Nord på tora.nord@hb.se. I ämnesraden anges ”Bästa avhandling 2022”. Du kan också nominera via formuläret på hemsidan: https://falf.se/arets-publikation/

I nomineringen ska följande information anges: 

 • publikationens titel
 • författarens namn, hemvist samt kontaktuppgifter
 • namn på den som nominerar samt dennes kontaktuppgifter

Till nomineringen ska bifogas:

 • En motivering om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna
 • En pdf-fil med publikationen, eller länk till avhandlingens elektroniska fulltext-publicering 

Ofullständiga nomineringar beaktas inte.

Årets nyheter i Arbline

0

Nu är årets E-böcker till Arbline inköpta och finns tillgängliga för FALF-medlemmar.

Logga in på: http://falf.lub.lu.se

IN-WORK POVERTY IN EUROPE: VULNERABLE AND UNDER-RE  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3322371

NEW DIRECTIONS IN THE FUTURE OF WORK                
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2933225

PALGRAVE HANDBOOK OF THE SOCIOLOGY OF WORK IN EURO  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1930235

HUMANS AT WORK IN THE DIGITAL AGE: FORMS OF DIGITA  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2277818

FAMILY, WORK AND WELL-BEING: EMERGENCE OF NEW ISSU  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1732302

ACHIEVING SUSTAINABLE WORKPLACE WELLBEING.          
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3328018

WELL-BEING AND EXTENDED WORKING LIFE: A GENDER PER  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3411083

GOSSIP, ORGANIZATION AND WORK: A RESEARCH OVERVIEW  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3045683

SENSE OF BELONGING AT WORK: A GUIDE TO IMPROVING W  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3254283

ERGONOMICS AND BUSINESS POLICIES FOR THE PROMOTION  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3127381

WORK FROM HOME: MULTI-LEVEL PERSPECTIVES ON THE NE  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2969559

ARTIFICIAL INTELLIGENCE EDUCATION IN THE CONTEXT O  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3435345

PHILOSOPHIES OF WORK IN THE PLATONIC TRADITION: A   
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3166514

PRECARIOUS ASIA: GLOBAL CAPITALISM AND WORK IN JAP  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3060256

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, AUTOMATION AND THE FUTURE  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2657301

UNIVERSITIES AND THE LABOUR MARKET: GRADUATE TRANS  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2986864

PASSIONATE WORK: ENDURANCE AFTER THE GOOD LIFE.     
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3227911

FEELINGS AND WORK IN MODERN HISTORY: EMOTIONAL LAB  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3167143

DEMOCRACY AT WORK: CONTRACT, STATUS AND POST-INDUS  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3412490

PROFIT PARADOX: HOW THRIVING FIRMS THREATEN THE FU  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3335264

WORK IN THE GIG ECONOMY: A RESEARCH OVERVIEW.       
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2896548

WOMEN, WORK, AND ACTIVISM: CHAPTERS OF AN INCLUSIV  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3147550

FAREWELL TO WORK?: ESSAYS ON THE WORLD OF WORK’S M  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3101154

POLITICS AND ETHICS OF CONTEMPORARY WORK: WHITHER   
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2914383

FALF 2023 – ARBETETS GRÄNSER 

0

Den 14–16 juni 2023 arrangerar Historisk arbetslivsforskning vid Lunds universitet Forum för arbetslivsforsknings (Falf) årliga nationella arbetslivskonferens. Konferensen, som kommer att hållas i Helsingborg, har temat Arbetets gränser. Arbetet och dess gränser är under ständig förhandling och förändring. Detta kommer bland annat till uttryck i hur arbete organiseras, prioriteras och värderas. Tjänster som tidigare tillhörde den privata sfären erbjuds idag ofta på marknader och traditionella näringar genomgår förändringar som tänjer på gränser på olika sätt. De nya nischerna öppnar upp för nya arbeten, utförare och distinktioner. Vilka funktioner fyller arbete? Hur omförhandlas gränserna för, i och mellan arbete, familjeliv och fritid i dåtid, samtid och framtid? Vilka gränser har suddats ut och vilka har förstärkts? Var går människans kroppsliga och mentala gränser – vad händer när vi närmar oss dem? Hur är det att arbeta och försörja sig i ett normativt gränsland? Hur kan vi förstå arbetet utifrån ett transnationellt perspektiv? 

Genom att fokusera på arbetets gränser hoppas vi med denna konferens fördjupa vår kunskap och förståelse för arbetslivets innehåll. Vi välkomnar forskare och praktiker från skilda discipliner och vår förhoppning är att konferensen ska erbjuda tillfälle till dialog, kunskapsutbyte och till att stärka relationerna mellan verksamheter, forsknings- och undervisningsmiljöer. 

Anmälan öppnar under hösten 2022 och deadline för abstract (max 300 ord) är den 1 mars 2023. Presentationer av publicerade såväl som pågående eller planerade projekt välkomnas. Presentationer kan hållas på svenska, norska, danska eller engelska.

Frågor eller funderingar? Välkommen att ta kontakt med Ida de Wit Sandström ida.de_wit_sandstrom@hist.lu.se.     

Årets avhandling 2021

0

Priset Årets avhandling 2021 delades ut på FALF:s konferens i Kiruna den 15 juni 2022, och gick till Robin Jonsson vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen. Avhandlingen heter Retaining the Aging Workforce. Studies on the interplay between individual and organizational capability in the context of prolonged working lives. 

Motiveringen till priset är följande: 

I avhandlingen undersöks förutsättningarna för ett längre arbetsliv i den svenska välfärdssektorn, med särskilt fokus på samspelet mellan individ och organisation. I ljuset av demografiska utmaningar med en allt äldre befolkning är avhandlingens ämne högst samhällsrelevant, och analyserna är genomförda med god vetenskaplig skicklighet. Genom en kombination av metoder och inte minst ett genomarbetat och relevant teoretiskt ramverk bidrar avhandlingen med en djup förståelse för hur individuella och organisatoriska faktorer samspelar och leder till tidigare utträde från arbetsmarknaden. Slutsatserna i avhandlingen bidrar vidare med många värdefulla praktiska implikationer, tillämpbara i förändringsarbete för att behålla äldre medarbetare. Här tydliggörs behovet av att forma strategier som är förankrade på olika nivåer i arbetsorganisationen. På sådant sätt kombinerar avhandlingen en praktisk samhällelig relevans med hög vetenskaplig kvalitet.