FALF 2024, 17–19 juni

Sustainable HRM and Working-Life Practices
Göteborgs universitet
Läs mer på konferenswebben

Home Blog

Ledig tjänst, postdoktor vid Karolinska institutet

0

Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet söker nu en motiverad postdoktor med erfarenhet av kvalitativ forskning inom fältet arbetsvetenskap och gärna med en genusteoretisk inriktning.

Se mer information här:
https://ki.varbi.com/se/what:job/jobID:726787/type:job/where:4/apply:1

Ledig tjänst, Lunds universitet

0

Vi söker en biträdande universitetslektor i interaktionsdesign. Den sökande kommer att vara med och utveckla teori och metodik i flera forskningsprojekt som bedrivs inom samspel mellan interaktionsdesign, arbetsmiljö och universal design. Den sökande förväntas även bidra till att formulera och bygga en långsiktig strategi för forskning inom ämnesområdet. Tjänsten omfattar även undervisning på grundnivå (ges på svenska), avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdena arbetsmiljöteknik, interaktionsdesign, arbetsorganisation, human factors, riskhantering, kognition, universal design och rehabiliteringsteknik. Den sökande ska medverka i utvecklingen av våra kurser samt vara kursansvarig.

https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:708355/type:job/where:4/apply:1

FALF 2024. Förlängd deadline för abstract

0

Deadline för att skicka in abstract till FALF-konferensen Sustainable HRM and Working-Life Practices Conference 2024 har förlängts till den 15 mars.

Konferensen arrangeras av FALF och CGHRM gemensamt.

Läs mer

Doktorand: Privata skogsbrukares arbetseffektivitet och arbetsmiljö vid drivningsarbete med lantbrukstraktorer

0

Vill du bidra till ett mer småskaligt skogsbruk, och förbättra arbetsförhållandena för de svenska halv- och helprofessionella skogsföretagare som jobbar med lantbrukstraktor? Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, söker nu en doktorand som kommer att jobba med dessa frågor!

Ett ökat intresse för hyggesfria metoder och ökad förekomst av storm- och insektsskador gör att det i framtiden kommer att vara vanligare att ta ut ett mindre antal träd vid varje avverkningstillfälle. Det innebär mycket mer flyttande av maskiner och utrustning, och storskogsbrukets specialiserade maskiner inte är lämpade för den typen av arbete. Detta doktorandprojekt fokuserar därför på traktorbaserade maskinalternativ.

Skogsarbete med lantbrukstraktor är redan nu vanligt i Sverige, men också farligt eftersom det delvis sker utanför maskinhytten och då inkluderar stora krafter från maskiner och träd. Detta projekt fokuserar därför på att utveckla effektivitet och säkerhet vid skogsarbete med lantbrukstraktor inom halv- och helprofessionellt småskaligt företagande. Som doktorand kommer du att genomföra fältstudier, vilket bland annat innebär kontakter och samarbete med såväl privata skogsägare, entreprenörer och/eller maskintillverkare. Du kommer också utveckla drönarbaserade metoder för att studera det riskfyllda arbetet.

Läs mer

Doktorand i Arbetsvetenskap

0

Högskolan Dalarna söker en doktorand till ett externt finansierat forskningsprojekt om välfärdsteknik och arbetsvillkor i omsorgsarbete. I forskningsprojektet ingår att utifrån ett intersektionellt perspektiv studera under vilka institutionella och organisatoriska förutsättningar som välfärdsteknik främjar eller motverkar goda arbetsvillkor inom hemtjänsten i Finland och Sverige. Frågan studeras med olika analysmetoder.  I tjänsten ingår datainsamling i svenska och finska kommuner och du kommer att utforma ett eget doktorandprojekt inom forskningsprojektets ramar.

Läs mer