FALF 2024, 17–19 juni

Sustainable HRM and Working-Life Practices
Göteborgs universitet
Läs mer på konferenswebben

Home Blog

Doktorand i Arbetsvetenskap – Högskolan Dalarna

0

Vi söker en doktorand till ett externt finansierat forskningsprojekt om välfärdsteknik och arbetsvillkor i omsorgsarbete. I forskningsprojektet ingår att utifrån ett intersektionellt perspektiv studera under vilka institutionella och organisatoriska förutsättningar den välfärdsteknik som används av personalen främjar eller motverkar goda arbetsvillkor inom hemtjänsten i Finland och Sverige. För att få insikter i vilka mekanismer som är betydelsefulla för välfärdsteknikens konsekvenser på omsorgsarbetet studeras dessa två länder med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Tjänsten i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna är särskilt inriktad mot arbetsvillkor och arbetsorganisation samt arbetets strukturella och institutionella villkor.

Läs mer

FALF 2024, 17–19 juni

0

Sustainable HRM and Working-Life Practices
Göteborgs universitet

I år arrangeras FALF-konferensen av Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet och eftersom konferensen äger rum samma datum som deras HRM-konferens slås konferenserna ihop under titlen ”Sustainable HRM and Working-Life Practices Conference”. 

FALF-konferensen kommer som brukligt att dela ut pris till årets avhandling, årets uppsats och årets publikation, arrangera doktorandmöte samt årsmöte och självklart erbjuds dans på kvällen! Du som också vill bli medlem i FALF, vilket är brukligt när du anmäler dig till FALF-konferensen, kommer att kunna bli det även i samband med denna konferens. Du kommer också att få möjligheten att välja om du presenterar din forskning på svenska eller engelska.

Vi hoppas på en spännande tvärvetenskaplig konferens med många intressanta presentationer och många nya möten.

Läs mer på konferenswebben

Välkomna!

FALFs 15-års jubileum

0

Tid: Måndag 13 november 2023, kl 13.00 – 14.45 

Plats: Online, https://umu.zoom.us/j/65610541155

Meeting ID: 656 1054 1155

Program

13.00 Kristina Palm, FALFs ordförande hälsar välkomna!

13.05 – 13.30 Föredrag och frågor FALF – nätverkets historiska uppkomst

Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

13.30 – 14.00 Föredrag och frågor Svensk arbetslivsforskning historiskt – en kort genomgång

Carin Håkansta, docent i arbetsvetenskap, Karlstads universitet och Karolinska institutet

14.00 – 14.15 Paus

14.15 – 14.45 En paneldiskussion med paneldeltagare (åhörare kan ställa frågor i chatten)

Vilken forskning eller vilka forskningsfrågor ser paneldeltagarna som önskvärda i förhållande till olika arbetslivsutmaningar nu och längre fram, till exempel: 

  • Vilket stöd har forskningen varit hittills – erfarenhet av ”goda/nyttiga” exempel. 
  • Framtida utmaningar där arbetslivsforskningen skulle kunna vara ett stöd, alternativt önskvärt stöd från arbetslivsforskning utifrån en spaning in i framtida arbetsliv.

Paneldeltagare

Maria Albin 
Professor i arbets- och miljömedicin
Karolinska Institutet 

Cecilia Andersson 
Arbetsmiljöexpert
Svenskt Näringsliv

Carola Löfstrand
Utredare, arbetsmiljö
Landsorganisationen i Sverige (LO)

Boel Callermo 
Utredningschef
TCO – Tjänstemännens centralorganisation

Intresserad av att doktorera?

0

Linköpings universitet lyser ut fyra doktorandtjänster till deras forskningsmiljö Arbete och arbetsliv. Två av dessa är i sociologi och två i pedagogik.

Läs mer

Välkomna till halvdags workshop på temat när digitalisering möter arbetslivet

0
  • Datum: 12 oktober 2023
  • Tid: 13–16 (lunch för den som önskar bjuds kl. 12)
  • Plats: Karlstads universitet (21A347 36 pl)

Vad händer egentligen när digitaliseringsvågen möter arbetslivet? Digital teknik utlovas ofta som lösningen på diverse problem och utmaningar, såsom ineffektivitet, personalbrist samt repetitiva, farliga och tråkiga arbetsuppgifter. Forskning visar att så kan vara fallet, men också att det uppstår andra utmaningar och problem, exempelvis dubbelarbete på grund av inkompatibla system, hög belastning på grund av” barnsjukdomar” i nya program eller att mer skärmarbete leder till mindre tid för kärnuppgiften. I den här workshopen kommer vi att tillsammans diskutera frågor som behöver studeras inom ramen för ett digitalt arbetsliv. En del forskare, så som vi själva studerar digitalisering i arbetslivet, men vi vet också att det finns många forskare som studerar antingen digitalisering eller arbetsliv, men där ett samarbete över gränsen skulle vara fruktbart. Vår ambition är att mötet ska bli en ämnesöverskridande mötesplats!

Workshopen har två delar, i den första delen har vi en kortare inspirationsföreläsning med Marcus Persson och i den andra delen diskuterar vi allihop tillsammans frågor rörande ett digitalt arbetsliv.

  • Anmäl er till Anna Åkesson (anna.akesson@kau.se), senast 30/9. Ange om ni deltar på lunchen och meddela eventuella allergier och matpreferenser. Deltagarantalet är begränsat till max 30. Vid för få anmälda ställs seminariet in.
  • Seminariet är kostnadsfritt, men eventuella resekostnader står deltagarna för.
  • För FALF-medlemmar vars arbetsgivare inte har möjlighet att betala resa, kontakta kristina.palm@kau.se.

Varmt välkomna hälsar

Kristina Palm, professor vid Karlstads universitet
Marcus Persson, universitetslektor vid Linköpings universitet