FALF 2022, 13–15 juni

Framtidens arbete – arbetets framtid
Luleå tekniska universitet
Läs mer

Årets avhandling 2021

0

Priset Årets avhandling 2021 delades ut på FALF:s konferens i Kiruna den 15 juni 2022, och gick till Robin Jonsson vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen. Avhandlingen heter Retaining the Aging Workforce. Studies on the interplay between individual and organizational capability in the context of prolonged working lives. 

Motiveringen till priset är följande: 

I avhandlingen undersöks förutsättningarna för ett längre arbetsliv i den svenska välfärdssektorn, med särskilt fokus på samspelet mellan individ och organisation. I ljuset av demografiska utmaningar med en allt äldre befolkning är avhandlingens ämne högst samhällsrelevant, och analyserna är genomförda med god vetenskaplig skicklighet. Genom en kombination av metoder och inte minst ett genomarbetat och relevant teoretiskt ramverk bidrar avhandlingen med en djup förståelse för hur individuella och organisatoriska faktorer samspelar och leder till tidigare utträde från arbetsmarknaden. Slutsatserna i avhandlingen bidrar vidare med många värdefulla praktiska implikationer, tillämpbara i förändringsarbete för att behålla äldre medarbetare. Här tydliggörs behovet av att forma strategier som är förankrade på olika nivåer i arbetsorganisationen. På sådant sätt kombinerar avhandlingen en praktisk samhällelig relevans med hög vetenskaplig kvalitet.

Handlingar inför FALF:s årsmöte 2022

0

FALF:s årsmöte äger rum på Scandic Kiruna den 14 juni kl. 17:15. Kallelse har skickats ut per mail till medlemmar.

Handlingarna inför årsmötet finns tillgängliga här:
https://falf.se/foreningen/dokument-och-arkiv/

Nominera bästa kandidat- och magisteruppsats; priser till minne av Ann Bergman och Tommy Isidorsson

Pris till bästa kandidatuppsats i Arbetsvetenskap 2022 till minne av Ann Bergman

Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv har tillsammans med AIV (Arbetsvetenskap i Väst) beslutat att årligen dela ut ett pris för bästa kandidatuppsats inom ämnet arbetsvetenskap eller motsvarande, till minne av Professor Ann Bergman. Ann Bergman var en av centralgestalterna inom arbetsvetenskapen i Sverige. Hennes engagemang och inflytande var för utvecklandet av både forskning och undervisning inom ämnet. För tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv spelade hon en avgörande roll och hon var också under flera år ordförande för och djupt engagerad i FALF (Forum för arbetslivsforskning).

Priset kommer att delas ut i samband med den årliga FALF-konferensen. Priset består, vid sidan om ett diplom, av tre böcker från Studentlitteratur och författaren/författarna till det segrande bidraget erbjuds att kostnadsfritt delta i konferensen.

Sista dagen för nomineringar av bidrag är 1 februari 2023 och de nominerade bidragen ska vara skrivna och examinerad under läsåret 2022. Bidragen kommer att bedömas av en kommitté bestående av seniora forskare. I kommittén kommer även en representant från Arbetsmarknad & Arbetslivs redaktion att ingå.

Nomineringen är fri. Uppsatshandledare, examinatorer, uppsatsförfattare och kurskamrater kan alla nominera en uppsats till priset för bästa kandidatuppsats i Arbetsvetenskap.

Nominerade bidrag skall skickas till:

Anna Åkesson

e-post: anna.akesson.kau.se

Pris till bästa magisteruppsats i Arbetsvetenskap 2022 till minne av Tommy Isidorsson

Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv har tillsammans med AIV (Arbetsvetenskap i Väst) beslutat att årligen dela ut ett pris för bästa magisteruppsats inom ämnet arbetsvetenskap eller motsvarande, till minne av Docent Tommy Isidorsson. Tommy Isidorsson var en ledande gestalt inom arbetsvetenskapen i Sverige. Hans djupa engagemang inom både forskning och undervisning bidrog i hög grad till ämnets utveckling och fördjupning och hans forskning om bland annat bemanningsbranschen var internationellt erkänd. Tommy Isidorsson kom också att spela en central roll vid utvecklingen av ett magisterprogram i arbetsvetenskap.

Priset kommer att delas ut i samband med den årliga FALF-konferensen. Priset består, vid sidan om ett diplom, av tre böcker från Studentlitteratur och författaren/författarna till det segrande bidraget erbjuds att kostnadsfritt delta i konferensen. Författarna till det segrande bidraget kommer även att få erbjudande om att publicera en omarbetad version av uppsatsen i tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv.

Sista dagen för nomineringar av bidrag är 1 februari 2023 och de nominerade bidragen ska vara skrivna och examinerad under läsåret 2022. Bidragen kommer att bedömas av en kommitté bestående av seniora forskare. I kommittén kommer även en representant från Arbetsmarknad & Arbetslivs redaktion att ingå.

Nomineringen är fri. Uppsatshandledare, examinatorer, uppsatsförfattare och kurskamrater kan alla nominera en uppsats till priset för bästa magisteruppsats i Arbetsvetenskap.

Nominerade bidrag skall skickas till:

Anna Åkesson

e-post: anna.akesson.kau.se

Inbjudan till temanummer 2023 om ”Covid-19s effekter på arbetslivet”

På grund av den rådande situationen med covid-19 och kraven på social distansering har frekvensen av distansarbete kommit att öka i omfattning. Dess konsekvenser på sikt för arbetstagare och organisationer är okända. Vi vill belysa dessa empiriskt och teoretiskt, för att öka vår förståelse och för att kunna anpassa och utveckla arbetslivet utifrån nya förutsättningar och kunskaper. 

Vi välkomnar bidrag från flera olika discipliner för att få en mångfald av perspektiv på fenomenet, till exempel juridiska, ekonomiska, psykologiska, policymässiga och ergonomiska.

Teoretiska såväl som empiriska artiklar är välkomna. Studier som endast baserar sig på data från före pandemi-situationen kommer inte att accepteras.

Deadline för manus är 2022-02-28

Gästredaktörer för temanumret är Gisela Bäcklander, postdoktor vid Karolinska Institutet och Calle Rosengren, docent, Lunds Universitet.

Välkommen att planera ditt bidrag redan nu!

Arbetsmarknad & Arbetslivs redaktörer

Arbetsmarknad  & Arbetsliv publicerar cirka 16-20 referee-granskade artiklar samt recensioner och debattinlägg spridda över fyra digitala nummer per år samt en samlings­volym i pappersformat i slutet av varje år. Tidskriften befinner sig på nivå 1 (på en skala mellan 0 och 2) i Norwegian register of scientific journals and publishers, ingår i EBSCOs databas och finansieras av Forte.

Länk till hemsida: https://journals.lub.lu.se/aoa

2021-års inköp av arbetslivsforskningslitteratur

Genom ett samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan (AMH), Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet erbjuds du som FALF-medlem nu tillgång till söktjänst med fulltextaccess för e-böcker. Denna tjänst är ett led i att öka tillgängligheten till arbetslivsorienterad litteratur för FALFs medlemmar.

Läs mer om ARBLINE

Baldry, Chris & Hyman, Jeff (2022). Sustainable work and the environmental crisis: the link between labour and climate change. London: Routledge. ISBN:9780429317286. 270 USD.

Boniwell, Ilona, Suzy Green & Wendy-Ann Smith (2021). Positive Psychology Coaching in the Workplace. Cham: Springer. ISBN:9783030799526. 149 USD.

Calvard, Thomas (2021[2021]). Critical perspectives on diversity in organizations. New York: Routledge, Taylor & Francis Group. ISBN:9781351799171. 285 USD

Cappelli, Peter (2021[2021]). The future of the office: work from home, remote work, and the hard choices we all face. Philadelphia, PA: Wharton School Press. ISBN:97816136331362. 34 USD. 

Cleaver, Naomi & Frearson, Amy (2021). All together now: the co-working and co-living revolution. Newcastle upon Tyne: RIBA Publishing. ISBN:9781000375275. 92 USD. 

Sarah Cook (2021). Well-being in the workplace: a guide to resilience for individuals and teams. IT Governance Publishing. ISBN:9781787783171. 44 USD.

Dahlman, Susanne (2021). Strategic internal communication: a practitioner’s guide to implementing cutting-edge methods for improved workplace culture. Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN:9781000177251. 65 USD.

Dochy, F. J. R. C., Gijbels, David, Segers, Mien & Bossche, Piet Van den (2021). Theories of workplace learning in changing times. Second edition London: Routledge. ISBN:9781000424751. 270 USD.

Drayton, Michael (2021). Anti-burnout: how to create a psychologically safe and high-performance organisation. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN:9781000329995. 76 USD.

Ferreira (red.) (2021). Agile Coping in the Digital Workplace. Cham: Springer. ISBN:9783030702281. 149 USD

Kaufmann-Buhler, Jennifer (2021). Open plan: a design history of the American office. New York: Bloomsbury Visual Arts. ISBN:9781350044715. 168 USD.

Marques, Joan (red.) (2021). The Routledge companion to happiness at work. New York: Routledge. ISBN:9781000180152. 413 USD.

McNeese, Michael, Salas, Eduardo & Endsley, Mica R. (red.) (2021). Fields of practice and applied solutions within distributed team cognition. Boca Raton, FL: CRC Press. ISBN:9780429861024. 300 USD.

Moses, Julia (2019[2018]). The first modern risk: workplace accidents and the origins of European social states. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9781108631037. 140 USD.   

O’Donnell, Ria (2021). Transformative Digital Technology for Effective Workplace Learning. Auerbach Publications.ISBN:9781000514124. 247 USD.

Sander, Gerald G., Tomljenović, Vesna. & Bodiroga-Vukobrat, Nada. (red.) (2018). Transnational, European, and National Labour Relations Flexicurity and New Economy. Cham: Springer. ISBN:9783319022192. 258 USD.

Sessa, Valerie I. & Bowling, Nathan A. (red.) (2021). Essentials of job attitudes and other workplace psychological constructs. New York, NY: Routledge. ISBN:9781000282771. 270 USD

Sharma, Kajal Anurag, Cooper, Cary L. & Pestonjee, Dinyar Minocher (red.) (2021). Organizational stress around the world: research and practice. New York: Routledge/Taylor & Francis Group. ISBN:9781000300628. 270 USD

Sjöstedt Landén, Angelika, Giritli Nygren, Katarina & Fotaki, Marianna (red.) (2021). Working life and gender inequality: intersectional perspectives and the spatial practices of peripheralization. New York, NY: Routledge. ISBN:9781000367720. 278 USD.

Yenilmez, Meltem İnce Yenilmez & Huyugüzel-Kişla, Gül Ş. (red.) (2021). The economics of gender equality in the labour market: policies in Turkey and other emerging economies. Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN:9781000351460. 270 USD.

Zalewski, Jacqueline M. (2019). Working lives in-House Outsourcing: Chewed-Up by Two Masters. London: Routledge. ISBN:9780429885549. 270 USD.

Lista på samtliga inköp (PDF)