HÄLSOSAMT ARBETSLIV – UTOPI ELLER VERKLIGHET?
FALF 2020
14 - 16 juni 2021
Arrangör: Mälardalens högskola
https://www.mdh.se/konferens/falf2021

Deadline 31 mars att skicka in abstract till årets FALF-konferens

0

Årets FALF-konferens äger rum den 14 – 16 juni 2020. På grund av rådande pandemin genomförs konferensen digitalt. Temat för konferensen är ”Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet”.   

Under konferensen diskuteras arbetslivsutmaningar som exempelvis hälsosam livsstil, ledarskap och inte minst framtida perspektiv på det hälsosamma arbetslivet till följd av pandemin. 

Vi välkomnar konferensbidrag exempelvis inom följande teman: 

 • Samproduktion – att samtidigt utveckla och nyttogöra kunskap för ett hälsosamt arbetsliv eller organisatorisk kulturkrock 
 • Intervention – lärdomar av framgångar och misslyckanden 
 • Har arbetsplatsen någon roll för en hållbar livsstil? 
 • Framtidens kontor – inne och ute? 
 • Ny på jobbet– att brinna eller försvinna? 
 • Digitalisering – plus eller minus på hälsokontot? 
 • Egenföretagares arbetsliv och hälsa  
 • Gig-ekonomi – frigörelse eller modernt slaveri?  
 • Arbetsplatsrelaterat våld – i väggarna eller i cyberspace? 
 • Välfärdtjänstesektorn/kontaktyrken/arbetsmiljö/hälsa 
 • Hembaserat distansarbete – utmaningar för arbetsmiljö och hälsa 
 • Arbetslivet post-corona

Mer information på konferensens hemsida https://www.mdh.se/konferens/falf-2021

Varmt välkomna till digital FALF 2021 i juni! 

Organisationskommittén FALF2021 och forskargruppen Hållbart arbetsliv vid Mälardalens högskola 

God jul och gott nytt år önskar FALFs styrelse!

0

Det har varit ett märkligt år i många bemärkelser och för första gången i FALFs historia organiserades ingen fysisk konferens. Även 2021 blir det en digital konferens på grund av den pågående pandemin och att rektor på Mälardalens högskola har beslutat om en digital vårtermin. Vi ser dock med tillförsikt fram emot att få se och höra bidrag som skulle ha presenterats 2020 och nya bidrag – inte minst den forskning som pågår om pandemins inverkan på arbetslivet.

All information om konferensen finns på dess hemsida och det går bra att redan nu skicka in abstracts, https://www.mdh.se/konferens/falf-2021

Vi ses 2021,

Styrelsen: Carin, Christian, Gunnar, Johanna, Leif, Susanna, Tina och Åsa

Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet?

0

FALF 2021 – 14-16 juni 2021
Läs mer om konferensen

Konferensens övergripande tema är olika samtida, framtida och historiska perspektiv på det hälsosamma arbetslivet. Är ett hälsosamt arbetsliv en utopi eller verklighet.

Den vuxna befolkningen tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Det vi exponeras för där får stora konsekvenser för människors hälsa. Samtidigt påverkar människors hälsa företagens välmående. För företag och organisationer är människor många gånger den viktigaste resursen – kanske till och med mer så i takt med digitaliseringen, när enklare jobb ersätts av maskiner och av färre men mer kvalificerade arbeten.

Arbetets effekter på hälsa går åt båda hållen. Arbetslivet orsakar ohälsa, och arbetslivet orsakar hälsa. Men trots decennier av forskning tippar inte balansen över åt rätt håll. Det pekar på ett behov av innovativa tillvägagångssätt för att arbetslivsvetenskapen ska bidra med kunskap som är användbar och relevant. Vi behöver interventioner som omsätter teorier till praktisk handling, och forskning som samproduceras med omgivande samhälle, men ju mer sådant vi gör, desto större blir kunskapen om att det är svårt att lyckas. Går det ens att lyckas?

Samtidigt bidrar samhällsutvecklingen som ställer det hälsosamma arbetslivet inför nya utmaningar. Är digitaliseringen en ulv i fårakläder? Är de nya organisationsformerna som följer i digitaliseringen och gig-ekonomins fotspår en del av individers frigörelse från arbetets bojor, eller är det en ny sorts slaveri där man ständigt står till herrens förfogande? Har vi gått från farliga fabriksgolv till farliga kontorsmiljöer, gömt bakom ord som aktivitetsbaserat och behovsanpassat?

I en tid när klimatfrågorna dominerar mångas medvetande kan man också fråga sig vilken roll organisationerna spelar för att stödja individers och organisationers hållbara livsstil. Blir arbetslivet här ett positivt bidrag, eller en belastning?

Vi vill att FALF 2021 blir en plats för nyfikna möten kring samtidens stora utmaningar, hur de tar sig in på arbetsplatsen och antingen bidrar till, eller motverkar, ett arbetsliv som är hälsosamt både för individer och företag och organisationer. Vi vill stimulera till att låta motstridiga röster höras, och främja en dialog baserad på kunskap och erfarenheter från olika perspektiv. Vår förhoppning är att konferensen ska inspirera till nytänkande om det hållbara arbetslivet, mod att våga ifrågasätta oss själva och en strävan mot nya sätt att utveckla både forskning och praktik.

Konferensen är öppen för olika typer av presentationer från forskare och praktiker. Vi välkomnar presentationer av såväl pågående som avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt samt exempel på goda satsningar i arbetslivet. Vi kommer lägga särskilt fokus på former som främjar dialog. Utöver mer traditionella inspel i form av muntliga presentationer och symposier mottar vi därför också gärna förslag på innovativa presentationsformer, där nyfikenhet och lärande står i fokus.

Konferensspråket är svenska, men bidrag på engelska är välkomna.

Konferensen hålls digitalt.

Mer information finns på konferensens webbplats: https://www.mdh.se/konferens/falf2021

What is fair? International perspectives on equity in work and health

0

Invitation for participation in the course

What is fair?
International perspectives on equity in work and health
, 7,5 hp, Starting January 18th, 2021

Introduction

 Are you interested to participate in a course along with PhD- and Masters- students from Canada (and Sweden) without the need to travel abroad?

 Does questions about what is fair in work and health in relation to different socio-political systems trigger your curiosity to learn more and discuss prompting issues with other peers?

 Do you want to deepen your understanding about the complex issue of equity in working life?

You are most welcome to apply for our course!

Läs mer (pdf)

Nominera 2020 års avhandling!

0

Nu är det dags att nominera 2020 års avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Vinnaren får ta emot utmärkelsen Bästa avhandling och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i Västerås 14–16 juni 2020. 

Juryn utgörs av FALF:s styrelse som bedömer nominerade avhandlingar utifrån tre kriterier: 

 1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö
 2. Vetenskaplig kvalitet
 3. Originalitet, tillämpbarhet och samhällsnytta

Vem kan nomineras?
Den som disputerat i Sverige under 2020 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö kan nomineras. Forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö är brett och juryn välkomnar relevanta avhandlingar från alla vetenskapliga miljöer.

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera, även författaren kan nominera sin egen avhandling.

Nominering görs enligt följande:
Nomineringen sker per e-post senast 5 februari 2021 till christian.stahl@liu.se. I ämnesraden anges ”Bästa avhandling 2020”. 

I nomineringen ska följande information anges: 

 • avhandlingens titel
 • författarens namn, hemvist samt kontaktuppgifter
 • namn på den som nominerar samt dennes kontaktuppgifter

Till nomineringen ska bifogas:

 • En pdf-fil med underskriven motivering om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna
 • En pdf-fil med avhandlingen, eller länk till avhandlingens elektroniska fulltext-publicering 

Ofullständiga nomineringar beaktas inte.

Det är också möjligt att nominera per post. Skicka då ett fysiskt exemplar av avhandlingen samt ett undertecknat nomineringsbrev till följande adress:

Christian Ståhl
Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Avdelningen för pedagogik och sociologi
581 83 Linköping