FALF 2022, 13–15 juni

Framtidens arbete – arbetets framtid
Luleå tekniska universitet
Läs mer

Årets avhandling 2020

0

På årets FALF-konferens delades Arbetsmiljöhögskolans pris i Ann Bergmans minne för bästa avhandling i Sverige 2020 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö ut. Priset gick till Johan Alfonsson för avhandlingen Alienation och arbete: unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen, med följande motivering:

Avhandlingen undersöker den växande gruppen behovsanställda på den svenska arbetsmarknaden och dess samband med en framväxande flexibel kapitalism. Dessutom görs en kritisk genomgång och operationalisering av alienationsbegreppet, som på̊ ett förtjänstfullt sätt används i analysen. Avhandlingen väver på ett övertygande sätt samman teoriutveckling, makroförändring och studier av behovsanställdas individuella situationer. Sammantaget kommer denna ambitiösa och väl genomförda avhandling att påtagligt bidra till arbetslivsforskningens teoriutveckling och på ett relevant sätt begreppsliggöra arbetsvillkor för en grupp med svag position på arbetsmarknaden. Avhandlingen kommer att vara av stor betydelse för forskare, beslutsfattare, arbetsmarknadens parter och alla andra aktörer som arbetar för att förbättra förhållandena och minska otryggheten i arbetslivet.

Läs mer om avhandlingen

Samtliga nominerade: 

 • Johan Alfonsson: Alienation och arbete: unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen
 • Malin Alsved: Transmission of Infectious Bioaerosols: Sources, transport and prevention strategies for airborne viruses and bacteria
 • Kristina Eliasson: Ergonomists’ risk assessments: From guesstimates to strategic approaches
 • Amitava Halder: The Fight on the Flights: Emergency evacuations – human physiological performance, leg muscle activity and gait biomechanics during exhaustive stair and slope ascent 
 • Maria Johansson: Business as Usual?: Doing gender equality in Swedish forestry work organisations
 • Joel Lööv: ‘Soft’ Questions in a ‘Hard’ Industry? – Sociotechnical Problems of the Mining Industry
 • Lena Petersson: Paving the way for transparency: How eHealth technology can change boundaries in healthcare
 • Lisbeth Rydén: Diskursiv arbetsmiljö: Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö.
 • Magdalena Stadin: The digitalised work environment: Health, experiences and actions

FALF 2021 – preliminärt program

0

Nu finns ett preliminärt konferensprogram för årets FALF-konferens HÄLSOSAMT ARBETSLIV – UTOPI ELLER VERLIGHET?

Läs mer på konferensens webbplats

Om konferensen

Den vuxna befolkningen tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Det vi exponeras för där får stora konsekvenser för människors hälsa. Samtidigt påverkar människors hälsa företagens välmående. För företag och organisationer är människor många gånger den viktigaste resursen – kanske till och med mer så i takt med digitaliseringen, när enklare jobb ersätts av maskiner och av färre men mer kvalificerade arbeten.

Arbetets effekter på hälsa går åt båda hållen. Arbetslivet orsakar ohälsa, och arbetslivet orsakar hälsa. Men trots decennier av forskning tippar inte balansen över åt rätt håll. Det pekar på ett behov av innovativa tillvägagångssätt för att arbetslivsvetenskapen ska bidra med kunskap som är användbar och relevant. Vi behöver interventioner som omsätter teorier till praktisk handling, och forskning som samproduceras med omgivande samhälle, men ju mer sådant vi gör, desto större blir kunskapen om att det är svårt att lyckas. Går det ens att lyckas?

Samtidigt bidrar samhällsutvecklingen som ställer det hälsosamma arbetslivet inför nya utmaningar. Är digitaliseringen en ulv i fårakläder? Är de nya organisationsformerna som följer i digitaliseringen och gig-ekonomins fotspår en del av individers frigörelse från arbetets bojor, eller är det en ny sorts slaveri där man ständigt står till herrens förfogande? Har vi gått från farliga fabriksgolv till farliga kontorsmiljöer, gömt bakom ord som aktivitetsbaserat och behovsanpassat?

I en tid när klimatfrågorna dominerar mångas medvetande kan man också fråga sig vilken roll organisationerna spelar för att stödja individers och organisationers hållbara livsstil. Blir arbetslivet här ett positivt bidrag, eller en belastning?

Perspektivlaboratorier – nytt nummer av Arbetsliv i omvandling

0

Perspektivlaboratorier – perspektivmedvetenhet som förändringsstrategi.
nr 1 2021 Arbetsliv i omvandling.

Det senaste numret av Arbetsliv i omvandling tar upp en analys av ett förändringsarbete som genomfört vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Till grund för detta förändringsarbete ligger en arbetsmodell som kallas Perspektivlaboratorier. I artikeln synliggörs modellens komponenter samt de teoretiska perspektiv som ligger till grund för förändringsarbetet. 

Perspektivlaboratorier | Arbetsliv i omvandling (lu.se)

Mer information om tidskriften: Calle Rosengren, redaktör för Arbetsliv i omvandlingcalle.rosengren@design.lth.se

Senaste nytt om FALF 2021

0

14-16 juni arrangeras FALF 2021 – årets stora digitala arbetslivskonferens, på Mälardalens högskola.

Läs senaste nytt om konferensen som är publicerat på Mälardalens högskolas webbplats.

Hallå Susanna Toivanen, professor i sociologi på MDH och en av arrangörerna av FALF 2021. Vad kan du berätta om konferensen FALF 2021 – vem riktar den sig till exempel till?

– Konferensen riktar sig till ALLA som är intresserade av arbetslivsforskning, både forskare och praktiker, den breda allmänheten i vårt avlånga land och även internationellt. Konferensens genomförs på svenska och vi har även ett pass med internationella presentationer på engelska.

Läs mer

Deadline 31 mars att skicka in abstract till årets FALF-konferens

0

Årets FALF-konferens äger rum den 14 – 16 juni 2020. På grund av rådande pandemin genomförs konferensen digitalt. Temat för konferensen är ”Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet”.   

Under konferensen diskuteras arbetslivsutmaningar som exempelvis hälsosam livsstil, ledarskap och inte minst framtida perspektiv på det hälsosamma arbetslivet till följd av pandemin. 

Vi välkomnar konferensbidrag exempelvis inom följande teman: 

 • Samproduktion – att samtidigt utveckla och nyttogöra kunskap för ett hälsosamt arbetsliv eller organisatorisk kulturkrock 
 • Intervention – lärdomar av framgångar och misslyckanden 
 • Har arbetsplatsen någon roll för en hållbar livsstil? 
 • Framtidens kontor – inne och ute? 
 • Ny på jobbet– att brinna eller försvinna? 
 • Digitalisering – plus eller minus på hälsokontot? 
 • Egenföretagares arbetsliv och hälsa  
 • Gig-ekonomi – frigörelse eller modernt slaveri?  
 • Arbetsplatsrelaterat våld – i väggarna eller i cyberspace? 
 • Välfärdtjänstesektorn/kontaktyrken/arbetsmiljö/hälsa 
 • Hembaserat distansarbete – utmaningar för arbetsmiljö och hälsa 
 • Arbetslivet post-corona

Mer information på konferensens hemsida https://www.mdh.se/konferens/falf-2021

Varmt välkomna till digital FALF 2021 i juni! 

Organisationskommittén FALF2021 och forskargruppen Hållbart arbetsliv vid Mälardalens högskola