FALF 2018
Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?
Högskolan i Gävle bjuder in till FALF-konferens 10 - 12 juni 2018
Mer information
Creating a sustainable future of work
in the Nordic Countries
Nordic Work Life Conference 2018 (NWLC 2018) Oslo, Norway, June 13-15 2018
More information

Ny deadline för abtracts FALF 2018

0

För att möjliggöra för de som inte hann eller missade deadline för FALF-konferensen 2018 håller vi öppet för abstracts t.o.m. tisdag den 20 februari

Länk till konferensen: http://www.hig.se/falf2018

Organisationskommittén

Call for abstracts FALF 2018 – påminnelse

0

 

VÄLKOMMEN!

Organisationskommittén

FALF-konferensen 2018: http://www.hig.se/falf2018

 

 

Call for abstracts 2

0

”Call for abstracts” för arbetslivskonferensen FALF2018 i är öppen ytterligare 4 veckor. Deadline är 15 februari, räkna inte med förlängning av tiden.

Årets tema är Arbetet  – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?

Detaljerad information finns på http://www.hig.se/falf2018.

Bifogat finns en liten ”affisch”. Tryck gärna ut den och sätt upp på din arbetsplats. Vi är tacksamma om du sprider detta mail i dina nätverk.

Konferensen 2018 kommer att lite extra fokusera på doktorander genom att ta initiativ till bildandet av ett doktorandnätverk inom området.

Så extra välkomna alla doktorander inom ämnesområdet arbetslivsforskning i dess vida mening!

Dessutom är det dags att nominera Bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2017!

Vinnaren får ta emot utmärkelsen och 10 000 kronor på konferensen i Gävle. Alla kan nominera, se mer info på https://falf.se/

Välkomna!

Organisationskommittén

gm Per Lindberg, konferensgeneral

Ladda ner konferensaffisch (pdf)

Nominera Bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2017!

1

Nu är det dags en ny nomineringsomgång avseende bästa avhandling 2017 i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Juryn utgörs av FALF:s styrelse. Vinnaren får ta emot utmärkelsen och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i Gävle 10-12 juni 2017. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet.

Läs mer

Litteratur tillgänglig FALF:s medlemmar

0

Ett litet urval av årets (2017) inköp av litteratur som finns i tillgänglig i fulltext för betalande FALF-medlemmar:

Siegrist, Johannes & Wahrendorf, Morten (red.) (2016). Work stress and health in a globalized economy: the model of effort-reward imbalance.

 

 

 

Woodcock, Jamie (2017). Working the phones: control and resistance in call centres. London: Pluto Press

 

 

 

Robert, Christophe (red.) (2017). The psychology of humor at work. New York: Routledge.

 

 

 

Individuella inloggningsuppgifter till tjänsten skickas ut till betalande medlemmar.

För frågor om lösenord och inloggning kontakta FALFs administrativa stöd: lars.lovius@fruolsson.se

För övriga frågor om tjänsten kontakta föreståndaren för Arbetsmiljöhögskolan, Lunds universitet: calle.rosengren@design.lth.se

Inloggning med individuella inloggningsuppgifter här: http://falf.lub.lu.se/