Konferens 2010

Arbetsliv i förändring – Konferens i Malmö 19-21 maj 2010

Forskarnätverket Forum för arbetslivsforskning (FALF) inbjuder tillsammans med Malmö högskola och Lunds universitet till en nationell arbetslivskonferens.

Samhällsförändring skapar delvis nya förutsättningar för arbetslivet och utmaningarna spänner över en rad olika områden. På vilket sätt kan forskningen bidra till utvecklingen?

Konferensen syftar till att gemensamt och över vetenskapliga ämnesgränser, givet arbetslivets förändring, söka svar på frågor som: Hur skapar vi arbeten och arbetsmarknad som inte sliter ut och skadar människor? Hur skapar vi en hållbar arbetsmarknad och arbeten som gör människor friska och motiverade? Hur skapar man ett icke diskriminerande och jämställt arbetsliv?

Konferensen är tvärvetenskaplig och riktar sig till arbetslivs- och arbetsmiljöforskare inom olika discipliner som teknik, samhällsvetenskap, medicin, humaniora, ekonomi, socialt arbete och vårdvetenskap.

Nedan följer ett antal rubriker vilka hittills har föreslagits som underteman för konferensen. Anslut till något av dem, föreslå omformulering eller föreslå ett eget!

– Ledning och organisering av professionsstarka verksamheter
– Interaktiv arbetslivsforskning för praktisk nytta och teoriutveckling (SIRA)
– Corporate social responsibility (CSR)
– Friskfaktorer i arbetslivet
– Ergonomisk design
– Arbete-människa-teknik
– Stress och psykosocial arbetsmiljö
– Arbetsrehabilitering
– Arbetslinjen och socialförsäkringssystemens förändring
– Globalisering, migration, demografi och arbetsmarknad
– Mediala bilders betydelse för arbetsliv och arbetsmiljö

Konferensen inleds med att författaren Fredrik Ekelund reflekterar över arbetslivets förändring. Plenarföreläsare med skilda perspektiv är Håkan Hydén, professor i rättssociologi vid Lunds universitet, Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet samt Catarina Nordander, överläkare, MD och FD  vid Lunds universitet.

Anmälan av konferensbidrag samt anmälan om konferensdeltagande görs genom formulär på konferensens hemsida: www.falf.se

I samband med anmälan anges form av konferensbidrag: Extended abstract eller full paper
19/5 18.00-21.00 Reception och mottagning, Orkanenbiblioteket, Malmö högskola
20/5 Konferens heldag, FALF:s årsmöte, konferensmiddag.
21/5 Konferens förmiddag, konferensen avslutas till lunch.

Frågor och synpunkter skickas till:

Mikael Ottosson Mikael.Fredrik.Ottosson@mah.se Telefon: 040 665 77 86
Måns Svensson Mans.Svensson@soclaw.lu.se Telefon: 046-222 85 93

Sprid gärna information om konferensen (ladda hem pdf)!

Välkommen!