Bästa internationella publikation 2017

FALFs pris för bästa internationella publikation tilldelades Kristina Johansson, Elias Andersson, Maria Johansson och Gun Lidestav. Dessa författare har med sin artikel “The Discursive Resistance of Men to Gender-equality Interventions: Negotiating ’Unjustness’ and ’Unnecessity’ in Swedish Forestry” i Men and Masculinities 1-20, (2017) lämnat ett betydelsefullt bidrag till vår förståelse av mäns diskursiva motstånd mot jämställdhetsåtgärder i arbetslivet. Studiens teoretiska och metodologiska perspektiv, med skogsbrukets arbetsplatser som empiriskt exempel, är viktiga bidrag genom dess fokus på den roll som det organisatoriska sammanhanget har i handlingar av diskursivt motstånd och nyanserar därigenom förståelsen för detta motstånd. Värdefulla praktiska implikationer ges genom att visa hur männen ansåg sig bejaka jämställdhet i allmänhet, men samtidigt beskriva branschens konkreta jämställdhetsaktiviteter som orättvisa och onödiga. Artikelns resultat är därmed ett viktigt bidrag för att förstå betydelsen av förhandlingar och diskursivt och indirekt motstånd på lokala arbetsplatser och arbetsmiljöer när det gäller motstånd mot ökad jämställdhet.

Lotta Dellve

Ordförande FALF, Forum för arbetslivsforskning