Välkommen att bli medlem i FALF!

Från och med kalenderåret 2014/2015 har vi ett nytt förfarande vad gäller medlemskap i FALF som vi hoppas underlättar att både bli medlemmar och förbli medlemmar. Ni är alla viktiga för att vi ska kunna upprätthålla vår årliga FALF-konferens, forskarskolor, uppmärksammandet av bra avhandlingar och övriga publikationer, hemsidan och mycket annat.

Medlemskapet löper mellan 1 juli och 30 juni varje år för att ligga i fas med årsmötet.

Genom ett samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan (AMH), Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet erbjuds du som FALF-medlem nu tillgång till söktjänst med fulltextaccess för e-böcker. Denna tjänst är ett led i att öka tillgängligheten till arbetslivsorienterad litteratur för FALFs medlemmar.
Läs mer

Medlemskapet i FALF är 400 kr/år och innefattar även en prenumeration på Arbetsmarknad & Arbetsliv. Vi använder oss av en extern tjänst för att hantera medlemsregister och fakturering (Fru Olsson AB).

Vi behöver två uppgifter från var och en av er, en leveransadress och en fakturaadress. Efter det att ni fyllt i uppgifterna direkt i dokumentet bifoga blanketten i ett mejl till AOA@dm-services.se så kommer ni att erhålla en faktura.

Ladda ner anmälningsdokument