Konferens 2016

FALF 2016 – Inkluderande och hållbart arbetsliv

http://www.falf2016.se

Sverige har liksom övriga nordiska länder länge stått modell för hur det goda arbetslivet bör gestalta sig. Det samtida svenska samhället och arbetslivet präglas emellertid av klyftor som är både socioekonomiska och geografiska. En utmaning för det inkluderande arbetslivet utgörs av en tilltagande konkurrens mellan människor, regioner, företag och organisationer. Vad ges en (självklar) plats i svenskt arbetsliv, på vilka villkor och vad utesluts? Konferensen välkomnar teoretiska, metodologiska och empiriska bidrag och perspektiv som vidgar våra vyer och hjälper oss att förstå de krafter som formar det moderna arbetslivet och som samtidigt kan bidra till en fördjupning av visionerna kring ett inkluderande och hållbart arbetsliv.

Call for abstracts öppnade i december 2015 och stängde den 15 mars 2016.

Konferensens huvudspråk är svenska, men sessioner kan ges på både svenska och engelska.

Välkommen till Mittuniversitetet campus Östersund 2016!

Organisationskommitté:

Stig Vinberg, rehabiliteringsvetenskap
Mikael Nordenmark, rehabiliteringsvetenskap
Kristina Zampoukos, kulturgeografi
Gunilla Olofsdotter, sociologi
Ingela Bäckström, kvalitetsteknik
Angelika Sjöstedt Landén, genusvetenskap
Lars- Åke Lindström, administratör
Pelle Fredriksson, kommunikatör

Program

Måndag 13 juni

11.00  Registrering, Ljushallen hus G Kunskapens väg 8, Campus Östersund, se karta här!

13.30  Konferensen öppnas, Sal F 229, Campus Östersund se karta här!
Prorektor Mats Tinnsten hälsar deltagarna välkomna

13.45 
Praktiska detaljer gås igenom
av medlemmar ur konferensgruppen

14.00  Keynote 1, Sal F 229, Campus Östersund se karta här!
Christophe Vanroelen
Longer working careers and sustainable work

15.00  Fika

15.30  Bussar avgår mot Jamtli

16.00–17.30  Guidad tur på Jamtli, bussar avgår från hus G Kunskapens väg 8
Vi får besöka Jamtli historieland och deras 70-talsutställning där bland
annat julkalendern 2015 och Historieätarna spelats in.

18.00  Mingelbuffé på Östersunds Rådhus
Kommunalråd Anders Edvinsson hälsar välkommen till Östersunds kommun och Östersunds Rådhus.

 

Tisdag 14 juni

08.00–09.00  Registrering, Ljushallen hus G Kunskapens väg 8, Campus Östersund, se karta här!

09.00  Keynote 2, Sal F 229, Campus Östersund se karta här!
Paulina de los Reyes
Ojämlikhet i arbetslivet, behövs ett intersektionellt perspektiv?

10.00  Fika

10.30–12.00  Parallella sessioner: 1, 2a, 3, 5a och 8

12.00  Lunch i restaurang Cultum, hus G Kunskapens väg 8, Campus Östersund, se karta här!

13.00  Keynote 3, Sal F 229, Campus Östersund se karta här!
Steven Tufts
Canada’s ‘Scandinavian Dreams’

14.00–15.30 Parallella sessioner: 2b, 7a, 9a, 15 och 17

15.30  Kaffe

16.00–17.00  Parallella sessioner: 5b, 6a och 10

17.00–18.00  Årsmöte, Sal F 229, Campus Östersund se karta här!

19.00  Konferensmiddag på Gamla Teatern, Thomegränd 20, Östersund

 

Onsdag 15 juni

09.00–11.00  Parallella sessioner: 4, 7b, 9b, 11 och 14
(kaffe stående)

11.00  Keynote 4, Sal F 229, Campus Östersund se karta här!
Annika Härenstam
Inkludering, hållbarhet, och jämlikhet

12.00  Lunch i restaurang Cultum, hus G Kunskapens väg 8, Campus Östersund, se karta här!

13.00–14.00  Parallella sessioner: 5c, 6b, 12, 13 och 16 

14.10  Paneldebatt – Framtidens hållbara och socialt inkluderande arbetsliv – utmaningar, strategier och finansiering, Sal F 229, Campus Östersund se karta här!

15.15  Konferensen avslutas
och stafettpinnen överlämnas till …