Allmän information

Forum för arbetslivsforskning skall vara en mötesplats för arbetslivsforskning i Sverige och vara en samlande kraft för arbetslivsforskningen i Sverige.

Föreningen skall delta i debatten om arbetslivsforskningens inriktning och finansiering samt uppmuntra arbetslivsforskares medverkan i debatten om arbetslivsfrågor samt initiera och främja gemensamma forskningsprojekt.

Forum för arbetslivsforskning skall även initiera kurser på grundläggande- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen och stimulera till lokala initiativ vad gäller arbetslivsforskningens inriktning och utveckling.

Föreningen skall främja nyrekrytering av arbetslivsforskare och stimulera till publicering i framför allt de svenska tidskrifter som belyser arbetsliv och arbetslivsforskning.

Föreningen skall ordna återkommande konferens kring aktuella arbetslivsfrågor och främja, vårda och utveckla internationella kontakter inom arbetslivsområdet.