Årets publikation 2022

0
73

Forum för arbetslivsforsknings pris för bästa publikation 2022 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö tilldelasJosef Ringqvist vid Arbetsvetenskap, Handelshögskolan, Karlstads universitet för sin artikel ”Union membership and the willingness to prioritize environmental protection above growth and jobs: A multi‐level analysis covering 22 European countries”.

Motivering

Den vinnande artikeln utvidgar arbetsvetenskapens forskningsfält och bidrar till att öka kunskapen om betydelsen av facklig organisering för inställning i den stora omställningsprocessen mot en cirkulär ekonomi. Artikeln fångar upp en mycket aktuell global fråga genom att koppla ihop anställdas inställning till miljöåtgärder med fackens och partsmodellens roll i omställningen av arbetslivet. Studien visar att fackliga medlemmar tenderar att prioritera miljöåtgärder före tillväxt. I länder med större kollektivavtalstäckning tycks fler vara positiva till miljöåtgärder oavsett om individen är fackligt ansluten eller ej. Facklig organisering visar sig ha störst betydelse för en positiv inställning till miljöåtgärder i industri och transportyrken där inställningen generellt är mest negativ. Artikeln baseras på data från 22 europeiska länder och är genomförd med hög vetenskaplig kvalitet. Flernivåmetodiken är ett innovativt bidrag till utvidgning av ett forskningsfält som länkar klassisk arbetsvetenskaplig forskning om fackligt engagemang, med institutionella frågor, industripolitik, arbetsmarknadspolitik, arbetsmarknadsrelationer och miljöfrågor. Resultaten har klar relevans för aktörer och institutioner med viktiga roller i omställningsprocessen och för fackliga organisationers arbete och ställningstaganden. Vi ser studien som en inspirationskälla för vidare forskning.

Artikeln är publicerad i British Journal of Industrial Relations60(3) 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjir.12654

Bedömargruppen: Gunnar Aronsson, Kerstin Ekberg och Annika Härenstam