FALF 2018
Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?
Högskolan i Gävle bjuder in till FALF-konferens 10 - 12 juni 2018
Mer information
Creating a sustainable future of work
in the Nordic Countries
Nordic Work Life Conference 2018 (NWLC 2018) Oslo, Norway, June 13-15 2018
More information

Arrangör: Arbetsmiljöhögskolan, Lunds universitet,
Tema: Arbetslivets förhållanden och villkor – mellan kontinuitet och förändring
Datum: 10-12 juni 2015

Konferensen arrangerades i Landskrona

Under tre soldränkta dagar i juni samlade FALF:s årliga konferens Sveriges arbetslivsforskare och personer verksamma inom det området arbetsmiljö och arbetsliv. Årets konferens anordnades i Landskrona under på temat: Arbetslivets förhållanden och villkor – mellan kontinuitet och förändring.

Du kan se ytterligare bilder på facebook om du söker på hashtaggen #FALF2015 på facebook eller går in på konferensens eventsida på facebook:

https://www.facebook.com/events/973526362682110/

Prof. R. MacKenzie - ”Labour market change and employment relationships”

Bokseminarium om vänboken "Tankar om arbete"

Läkaren och Prof. M. Svartengren - "Skapa en långtidsfrisk arbetsplats”