Doktorandnätverket

Sammankallande för nätverket

Roger Larsson
doktorand Avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi, Lunds universitet.
Telefon: +46(0)46-222 98 67                      
E-post: roger.larsson@design.lth.se

Vice sammankallande för nätverket

Elin Storman 
doktorand Arbetsvetenskap, Högskolan Dalarna och Karlstad universitet. 
Telefon: 023-77 82 80
E-post: ems@du.se