Doktorandnätverket

Sammankallande för nätverket

Åsa Bergman Bruhn, doktorand Arbetsvetenskap, Högskolan Dalarna och Karlstad universitet.

Telefon: +46(0)23-77 80 26                         E-post: asa.bruhn@du.se

Vice sammankallande för nätverket

Roger Larsson,doktorand Avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi, Lunds universitet.

Telefon: +46(0)46-222 98 67                       E-post: roger.larsson@design.lth.se