Årets publikation

Nominering av årets publikation

Nominera årets publikation inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö!

Vinnaren får ta emot utmärkelsen Bästa publikation på den arbetslivskonferens som FALF arrangerar i juni. Publikationerna bedöms av en grupp arbetslivsforskare och beslut fattas av FALF:s styrelse. Bedömningskriterier är:  

  1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö
  2. Vetenskaplig kvalitet
  3. Originalitet, tillämpbarhet och samhällsnytta

Vem kan nomineras?
En publikation i en vetenskapligt granskad tidskrift (svensk eller internationell) med en svensk försteförfattare, inom forskningsområdet arbete och arbetsliv. Forskningsområdet är brett och vi välkomnar relevanta publikationer från alla vetenskapliga miljöer. 

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera, även författaren kan nominera sin egen publikation.