Årets publikation

Nominering av årets publikation

Nominera årets publikation inom forskningsområdet arbetsliv!

Vinnaren får ta emot utmärkelsen ”årets publikation” på den arbetslivskonferens som FALF arrangerar i juni året efter. Publikationerna bedöms av en grupp arbetslivsforskare och beslut fattas av FALF:s styrelse. Bedömningskriterier är:  

  1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv
  2. Vetenskaplig kvalitet
  3. Originalitet, tillämpbarhet och samhällsnytta

Vem kan nomineras?
En artikel publicerad under kalenderåret i en vetenskapligt granskad tidskrift (svensk eller internationell) med en försteförfattare anställd vid svenskt lärosäte, inom forskningsområdet arbetsliv. Forskningsområdet är brett och vi välkomnar relevanta publikationer från alla vetenskapliga miljöer. 

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera, även författaren kan nominera sin egen publikation.