Förlängd deadline 1 december 2020: Call for Papers till internationell arbetsmarknads- och arbetslivskonferens, ILERA:s världskongress, Lund 21-24 juni 2021

0
265


Vi har förlängt deadline för Call for Papers till ILERA:s 19:e världskongress till den 1 december 2020

Nästa år, 2021, mellan den 21–24 juni arrangeras ILERA:s världskongress i Lund, och det är första gången som världskongressen hålls i Sverige och Norden. Världskongressen i Lund har temat ”Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations”. 

ILERA (the International Labour and Employment Relations Association) är sedan mer än femtio år en internationellt ledande vetenskaplig organisation med fokus på samhällsrelevant och tvärvetenskaplig forskning om arbetsmarknaden och arbetslivet. Världskongressen utgör en unik möjlighet att ta del av ledande internationell forskning och att presentera svensk och nordisk arbetsmarknadsforskning och den svenska arbetsmarknadsmodellen för en internationell publik. Världskongressen utgör också en viktig mötesplats för forskare, representanter för arbetsmarknadens parter, regeringar och internationella organisationer från hela världen. 

Vi följer noga utvecklingen rörande Covid-19 pandemin. Vi iakttar rekommendationer från myndigheter, och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att garantera en säker kongress och för att motverka spridningen av coronaviruset. Vi strävar efter en ”two track” (eller ”hybrid”) kongress, d.v.s. att kombinera en fysisk kongress på Lunds universitet med robusta digitala lösningar för att garantera ett brett och globalt deltagande på kongressen. Ett slutligt beslut om huruvida kongressen kan hållas fysiskt på plats i Lund kommer att kommuniceras senast den 1 mars 2021. Registreringen kommer att öppna den 18 januari 2021, och principerna för avbokning och återbetalning av kongressavgifter kommer att spegla deltagarnas behov i den pågående pandemin. 

Ni hittar Call for Papers på kongresshemsidan:  www.ileraworldcongress2021.se 

För frågor, var vänlig att kontakta ilera2021@jur.lu.se 

Hoppas att vi ses på världskongressen! 
Varmt välkomna och vänliga hälsningar 

Mia Rönnmar, President för ILERA 
den akademiska kommittén och organisationskommittén och den Svenska ILERA-föreningen 
  — 

Dear friends and colleagues, 

We have extended the deadline for submissions of paper abstracts and special session proposals for the 19th ILERA World Congress to 1 December 2020

The theme of the 19th ILERA (the International Labour and Employment Relations) World Congress is ’Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations’ and the congress 
will be held on 21-24 June 2021 in Lund, Sweden. 


Covid-19 Congress Adaptation 
We closely monitor the development in relation to the current Covid-19 pandemic, and collaborate with the ILERA Executive Committee. We follow recommendations from international organizations and government authorities, and take all necessary measures to ensure a safe and responsible congress, and to prevent the spread of the Corona virus. 
The upcoming World Congress will provide excellent opportunities for presentation and discussion of new research results and discourses, policy debates, exchange of best practices, and research and social networking. 
We strive for a ‘two track’ congress-approach, i.e. to combine an on campus congress with robust digital solutions to ensure a broad and global participation at the congress. A final decision regarding on campus congress activities will be communicated no later than 1 March 2021. 
Registration will open 18 January 2021. Principles for cancellation and refunding of registration fees will reflect participants’ needs in the Covid-19 pandemic situation. 

The Call for Papers can be found at the congress website: www.ileraworldcongress2021.se 

For questions, please contact: ilera2021@jur.lu.se 

with kind regards 

Mia Rönnmar, President of ILERA
the Academic and Organizing Committees and the Swedish ILERA Association 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.