Sessioner

Läs abstracten
Om du vill läsa igenom alla abstract till presentationerna så kan du hitta dessa i en samlad fil här.
Abstracten är sorterade efter efternamnen på första författaren.
Torsdag 10:45 – 11:45
1a. LEAN (Deltasalen)
Karin Lundqvist m fl Vad förklarar ”Lean” – konceptets långvariga framgångar?
Margareta Oudhuis Reclaiming the workshop vs In search for profitability
Stina Johansson Implementing Lean production – challenge for trade unions
Chair: Margareta Oudhuis
1b. A&O – den temporäre arbetaren (D747a)
John Boman m fl Projektarbetaren i det nya arbetslivet
Anna-K Waenerlund m fl Is temporary employment related to health status?
Hannes Kantelius m fl Stable flexibility – temporary agency workers in Sweden
Chair: John Boman
1c. Interaktiv forskning (D745a)
Øystein M. Langaas Strategisk organisasjon- og ledelsesutvikling
Eva Källhammer m fl Personas: att öka genusmedvetenheten i arbetslivet?
Chair: Malin Lindberg, SIRA
1d. Rehabilitering (D516d)
Ann-C Kassberg m fl Användning av vardagsteknik i arbete efter förvärvad hjärnskada?
Sören Augustinsson Rehabilitering genom Kultur på recept – en omöjlig möjlighet?
Lisa Schmidt m fl Hur fungerar samarbetet mellan företag och företagshälsovården?
Chair: Sören Augustinsson
1e. Organisation och ledning (D514a)
Lena Wilhelmson m fl Bridging intra-organizational borders – Middle managers’ interventions
Päivi Riestola Nya krav på chefer i en ”Högpresterande kultur”?
Anders Östebo m fl CHEFiOS – ett FoU-projekt om att vara chef i offentlig sektor
Chair: Päivi Riestola
1f. Stress (D517a)
Anna-Lisa Osvalder m fl Förbättrad arbetsmiljö i kontrollrum
Gunnika Isaksson m fl Reducing unnecessary cognitive load in traffic control
Linda Lane Job discretion, work demands and support – female retail workers
Chair: Anna-Lisa Osvalder
Torsdag 12:00 – 13:00
2a. Förändringar i arbetslivet (Deltasalen)
Sten Gellerstedt Andelen med enkla jobb ökar inom LO-sektorn
Carin Håkansta Hur säger man arbetslivsforskning på holländska?
Kenneth Abrahamsson Har jobben blivit bättre eller sämre?
Chair: Sten Gellerstedt
2b. Skola – arbetslärande och omställning i arbetslivet (D747a)
Magnus Frostenson Läraren som konkurrensmedel
Peter Johansson Mikrokontexter som lärmiljö
Petra Ahnlund Omvårdnadsutbildningens legitimitet
Chair: Magnus Frostenson
2c. Interaktiv forskning (D745a)
Gunvor Gard m fl Stressreducerande interventioner i dagens arbetsliv
Ewa Gunnarsson Jämställdhetsintegrering med förhinder
Chair: Malin Lindberg och Mikael Brännmark, SIRA
2d. Vård (D516d)
Zoe Nikolaidou m fl The Swedish nursing home in the new work order
Kristina Lindholm m fl Steering for equal treatment? Developing gender
Rebecka Janols How Nurses and Physicians Experience Clinical Practice
Chair: Petra Jonvallen
2e. Den könade arbetsmarknaden (D514a)
Kristina Johansson Den könande stormarknaden
Mathias Ericson Förändring av manlig homosocialitet inom brandmannayrket
Fredrik Sjögren Ett genusperspektiv på IKT-forskningsorganisationer
Chair: Fredrik Sjögren
2f. Säkerhet (D517a)
Bo Johansson m fl Piece rates and their effects on health
Cecilia Österman Engaging safety delegates in a collaborative design process
Hasse Nordlöf Implementering av säkerhetskultur på ett stålindustriföretag
Chair: Bo Johansson
Torsdag 15:00 – 16:00
3a. Framtidens gruva (Deltasalen)
Jan Johansson Framtidens gruvindustri – sexton förutsägelser
Lena Abrahamsson En genusanalys av läget inför den nya gruvan i Pajala
Bo Johansson Attraktiva arbetsplatser i framtidens gruva
Chair: Lena Abrahamsson
3b. Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet (D747a)
Workshop: Nya former för att styra och stödja kompetensutveckling – 
arbetsplatslärande med avstamp i jämställdhetsintegrering 
och arbetsplatsen som lärmiljö
Chair: Malin Ljungzell och Malin Lindberg A&O
3c. IKT (D745a)
Eva Bejerot m fl Öppna jämförelser av arbetsmiljö på Internet
Birgitta Bergvall m fl Crowdsourcing and ICT work
Anette Löfström Using Intranet Technology as a Leader Strategy
Chair: Birgitta Bergvall-Kåreborn
3d. Workshop om sjukförsäkringen och arbetsrätten (D516d)
Per Norberg m fl Samordningsproblemen sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen
Annamaria Westregård Hur mycket arbetsanpassning klarar en arbetsplats av?
Ruth Mannelqvist Arbete och arbetsförmåga
Lotti Ryberg-Welander Sjukförsäkringen ur ett employment relationsperspektiv – vad händer på arbetsplatserna?
Chair: Per Norberg
3e. Organisation och ledning (D514a)
Erica Sandlund m fl The performance appraisal interview
Kjell Ledin Personlighetstester: Vetenskap eller Humbug?
Eva Schömer Intersektionalitet – en samlad lag mot diskriminering
Chair: Eva Schömer
Torsdag 16:30 – 17:30
4a. Att flytta en stad (Deltasalen)
Kjell Rask Nya GIRON – Samhällsomvandling i malmfälten
Mats Jakobsson Ungdomar i Norrbotten; Klass, genus och framtidsplaner
Leif Berglund Näringslivet i Kiruna
Chair: Kjell Rask
4b. Arbetslinjer? (D747a)
Saila Piippola Arbetslinjen – Social trygghet eller risk?
Fredrik Movitz m fl Effects of Union Board Representation
Anders Edvik m fl Arbetsmarknads- och integrationspolitiska beslut
Chair: Saila Piippola
4c. Modig utvärdering eller utvärdering som mode? (D745a)
Paneldebatt om följeforskning i relation till interaktiv forskning
Chair: Malin Lindberg och Mikael Brännmark, SIRA
4d. Hälsa på jobbet (D516d)
Robert Larsson Hälsoinriktat förändringsarbete i organisationer
Ingemar Åkerlind m fl Mer ambitiösa arbetsgivare i Kommunal vård & omsorg har bättre hälsa bland medarbetare
Antoni Lindgren Work, value and creativity
Chair: Ingemar Åkerlind
4e. Organisation (D514a)
Anneli Öljarstrand Relationen mellan kyrkoherde och anställda
Tommy Jensen m fl Demoraliserande processer i företag
Chair: Tommy Jensen
Fredag 10:15 – 11:15
5a. LEAN (Deltasalen)
Bengt Halling m fl Lean and the implementation process
Mikael Brännmark m fl Lean in Swedish Municipalities and hospitals
Mikael Brännmark Lean administration: A literature review
Per Sederblad Japanska produktionskoncept och Lean Production i Sverige
Chair: Per Sederblad
5b. Förändringsarbete i arbetslivet (D747a)
Marianne Ekman m fl Från ord till handling
Johanna Overud Att skapa politik för en ny tingens ordning
Chair: Annika Vänje
5c. Det nya arbetslivet (D745a)
Kristina Johansson m fl Arbetets intensifiering
Niklas Hansen Homogenisering och differentiering på ett svenskt akutsjukhus
Karolina Parding Lärares upplevelser av friskolereformen
Chair: Karolina Parding
5d. Motstånd och arbetsplatskulturer (D516d)
Jan CH Karlsson m fl Kulturbrytningar i arbetsorganisationer
Paula Mulinari Arbetsplatsmotstånd och strategier mot rasism
Johan Sandström Att arbeta för ett smutsigt företag
Chair: Jan CH Karlsson
5e. Organisation och profession (D514a)
Tina Forsberg m fl En kår i förändring – en intervjustudie om läkarprofessionen
Fredrik Movitz m fl What’s wrong with the university?
Monica Andersson Bäck Between control and autonomy in Swedish psychiatry
Chair: Monica Andersson Bäck