FALF 2024, 17–19 juni

Sustainable HRM and Working-Life Practices
Göteborgs universitet
Läs mer på konferenswebben

Home Blog Page 35

Universitetslektor i arbetsvetenskap

0

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
söker

UNIVERSITETSLEKTOR I ARBETSVETENSKAP
med inriktning arbete & välfärd.

Läs mer

Utlysning av 8 postdoktorer, Hälsofrämjande arbetsliv

0

Akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle utlyser åtta (8) helfinansierade postdoktoranställningar inom forskningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv.

Läs mer
Read more

Debatt: Svensk arbetslivsforskning är utarmad

0

DA Debatt: Samtidigt som arbetslivet genomgår stora förändringar har forskningen på området pressats tillbaka. Nu behövs öronmärkta medel för att skapa en samlande kraft för en långsiktig forskning, skriver Ann Bergman, docent i arbetsvetenskap vid Karlstad universitet.

Läs artikeln i Dagens Arbete

Betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö

0

Kära FALF-medlemmar och alla ni andra som är intresserade av arbetslivfrågor.
Ni kanske redan känner till detta, men vi tycker att det kan vara på sin plats att flagga för det likafullt.

FALFs styrelse

Riksdagen gav regeringen fem uppdrag om arbetsmiljö
Riksdagen gjorde fem tillkännagivanden till regeringen om arbetsmiljö:

  • Regeringen bör ta initiativ till att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.
  • Regeringen bör satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn för att minimera arbetsrelaterade dödsfall.
  • Regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på arbetsmarknaden ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och att myndigheten ska vara skyldig att registrera dessa. Ett aktuellt och växande problem är det stora mörkertal som antas finnas när det gäller arbetsskador som drabbar utländsk arbetskraft som tillfälligtvis arbetar i Sverige och som inte anmäls eller registreras.
  • Regeringen bör återkomma med förslag om hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska.
  • Regeringen bör tillsätta en utredning om hur arbetslivsforskningen kan samlas och stärkas. Riksdagen anser att regeringens forskningspolitik inte säkerställer att det bedrivs tillräcklig forskning om arbetslivet.

Vill du läsa mer: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/AU5/

Utlysning vid SLU Alnarp

0

Biträdande universitetslektor i arbetsvetenskap med inriktning mot folkhälsovetenskap

http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/lediga-tjanster/las-mer/?Pid=1359

Associate senior lecturer/assistant professor in work science with a special focus on public health

http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/lediga-tjanster/las-mer/?eng=1&Pid=1359