FALF 2024, 17–19 juni

Sustainable HRM and Working-Life Practices
Göteborgs universitet
Läs mer på konferenswebben

Du kan skicka in förslag till spår till och med den 26 september 2023 (förlängd deadline)
Läs mer (pdf)

Home Blog Page 35

Makt, myter och motstridigheter

0

Forum för arbetslivsforskning (FALF) inbjuder tillsammans med Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet till en nationell arbetslivskonferens, 11-13 juni 2012.

Konferensen är mångvetenskaplig och vänder sig till forskare och praktiker som utifrån olika utgångspunkter vill bidra till en diskussion kring de utmaningar som finns i dagens arbetsliv. Som tema för 2012 års FALF- konferens har vi valt: Makt, myter och motstridigheter – utmaningar i dagens arbetsliv. Med detta val vill vi understryka vikten av att studera maktrelationer i arbetslivet, klarlägga och avkläda myter och inte minst visa på sambanden mellan de till synes motstridiga utvecklingstendenser som präglar dagens arbetsliv.

Mer information

Program

Anmäl dig

Har du deltagit i Forskarskolan i Arbetsvetenskap och vill presentera ett paper på konferensen?

0

Då har du möjlighet att få din konferensavgift, resa mellan bostadsort och Karlstad samt logi på ett enklare hotell betald av forskarskolan. För att boka biljett och logi ringer du resebyrån NEX på telefon 0920-211000 och uppger att du hör till Luleå Tekniska Universitetet. Beställ billigast möjliga resa och logi och uppge:

  • Kontonummer: 12323
  • Syfte: ”Forskarskola i Arbetsvetenskap”