Debatt: “Vi behöver ett nationellt institut för arbetsmiljö”

1

“När Arbetslivsinstitutet lades ner 2007 uppstod ett tomrum. Universitetsinstitutioner prioriterar inte självklart flervetenskapligt samarbete och inte heller problem- och praktikorientering”, skriver Åke Sandberg i den fortsatta debatten i Dagens arbete.

Läs mer

Debatt: “Samhällsutveckling kräver kunskap om arbetslivet”

0

Arbete är grunden för välstånd och därför behöver ett samhälle som vill utvecklas kunskaper om arbetslivets villkor och om förutsättningar – mänskliga, organisatoriska, ekologiska, ekonomiska förutsättningar, skriver Gunnar Aronsson i sitt debattinlägg i Dagens arbete.

Läs mer

Debatt: Regeringen ratar kunskap om arbetslivet

0

“Regeringen har satt arbetslivsforskningen på undantag. Trots krav från riksdagen råder tystnad från regeringen”, skriver Åke Sandberg, professor emeritus vid Stockholms universitet,  i en debattartikel i Dagens Arena.

Läs artikeln

Läs även artikel i Arbetarbladet

Läs även Ann Bergmans debattartikel i Dagens Arbete på samma tema

Årsmöte 2014

0

I samband med den årliga FALF-konferensen som i år äger rum i Göteborg mellan den 11-13 juni sammankallar vi även till föreningens årsmöte den 11 juni. Ni finner kallelsen i bifogat dokumentet.

Hälsningar
Styrelsen

Ladda ner kallelsen

Värden i välfärden

0

 – Om styrning och organisering efter New Public Management

Rapport 1 i serien ”Styra eller styras – Om styrning av välfärden”
Ladda ner rapporten här

Ekonomisering och marknadslösningar skulle leda till en effektivare offentlig sektor. Avbyråkratisering, privata företag, målstyrning, individuell valfrihet – idéerna lät bra i teorin. Men hur blev det?

Sedan mitten av 80-talet har New Public Management kommit att dominera den offentligt finansierade verksamheten. De senaste åren har dock kritiken från allmänheten varit hård. Avancerade skatteupplägg, stora vinst-uttag och försämrad kvalitet har undergrävt förtroendet för välfärden.

Vad finns egentligen för alternativ till New Public Management? Är svaret återreglering eller finns det en tredje väg?

Tankesmedjan Arena Idé har bett Åke Sandberg att göra en översikt över New Public Management och alternativa möjligheter. Rapporten är den första delen av projektet Styra eller styras? – Om styrning av välfärden som är ett projekt initierad av Arena Idé för att stimulera ett samtal om styrningen av välfärden.