SAVE THE DATE!
FALF 2020, 15-17 juni

Mälardalens högskola, Västerås
Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet?
Arrangör: Forskargruppen Hållbart arbetsliv, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola

Utlysning: Bästa avhandling 2013

0

Ny nomineringsomgång avseende Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Vinnaren får ta emot utmärkelsen och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) under juni 2014 samararrangerar med Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Juryn utgörs av FALF:s styrelse.

Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet.

Nomineras kan den som disputerat i Sverige under 2013 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Nominerade avhandlingar bedöms utifrån de tre lika starkt vägande kriterierna:

1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö
2. Tillämpbarhet och samhällsnytta
3. Vetenskaplig kvalitet

Forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö är brett och juryn välkomnar relevanta avhandlingar från alla vetenskapliga miljöer. Nomineringen sker enligt följande:

1. Meddela nomineringen genom e-post senast 1 april 2014 till:

Ann.Bergman@kau.se

Ange: (a) namn på den som nominerar samt kontaktuppgifter (b) författarens namn (c) hemvist (d) avhandlingens titel.

Observera att det inte är något som hindrar att författare nominerar sin egen avhandling.

2. Skicka också ett fysiskt exemplar av avhandlingen och inkludera då ett undertecknat nomineringsbrev om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna.

Fysiskt exemplar av avhandlingen samt nomineringsbrev skickas senast den 1 april 2014 till adressen:

Ann Bergman
Arbetsvetenskap

Karlstads Universitet
65188 Karlstad
För ytterligare information och frågor kontakta Ann Bergman på telefon 054-7001524

Doktorandtjänst i ergonomi med inriktning mot projektering och planering

0

Inom enheten för ergonomi vid KTH kommer ett projekt att startas upp med det övergripande syftet att utveckla metodik och stödformer för företagshälsovården att bidra i projekterings- och planeringsprocesserna i sina kundföretag. Detta innebär metodutveckling och nätverkssamarbete för att samla, bygga upp och sprida kunskap. Projektet har ekonomiskt bidrag från AFA Försäkring. Forskningen planeras ske i nära samarbete i samarbete med tre organisationer. En interaktiv ansats tillämpas med fokus på hur kunskap systematiseras och tillämpas i företag av företagshälsovårdspersonal samt hur sådan kunskap kan överföras till andra företag och företagshälsovårder. Till detta projekt söker vi en doktorand för att ingå i forskarteamet.

Läs mer om tjänsten

Call for Abstracts

0

Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life
The 7th Nordic Working Life Conference, Göteborg, Sweden, June 11-13 2014

Dear Nordic Working Life Researchers,

The Nordic working life research community has a common interest to meet and discuss Nordic working life. In 2011 time was ripe for the first issue of the new Nordic Journal of Working Life Studies and in 2012 the Nordic Working Life Conference was reinstalled after a break of some 10 years. The NWLC 2014 in Gothenburg is a joint venture with the Swedish working life research organisation Forum för arbetslivsforskning FALF and its yearly conference. NWLC2014 offers a grand possibility for mutual inspiration and cooperation. By arranging the conference NWLC2014 we wish to create a forum for fellow researchers to discuss Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life.

You will find more information in the web page www.NWLC2014.com

MÅNGFALDENS MARKNAD OCH ARBETETS VILLKOR

0

Arbetsliv i omvandling
nr 2 2013

MÅNGFALDENS MARKNAD OCH ARBETETS VILLKOR
Om följder av kundval (LOV)
i hemtjänsten

Annette Thörnquist

Mångfald, valfrihet och konkurrens är nyckelord i den pågående omvandlingen inom välfärdssektorn. Konkurrensens konsekvenser är också en het fråga, inte minst när det gäller äldreomsorgen. Följderna för personalen figurerar dock sällan i debatten. I den här studien diskuteras hur konkurrensutsättningen av hemtjänsten genom kundval (LOV) påverkar arbetets villkor. Undersökningen är baserad på erfarenheter från främst Uppsala, Linköping och Örebro.

Annette Thörnquist är docent i historia och arbetslivsforskare. Hon har under senare år varit knuten som forskare till de ekonomisk-historiska institutionerna vid Uppsala och Stockholms universitet samt till ISV/ REMESO vid Linköpings universitet.

Läs mer
Beställ boken, Bokus
Beställ boken, Adlibris

Labour markets in a Swedish, European and Global perspective

0

Invitation to participate in The Swedish National Research School in Work Science

Labour markets in a Swedish, European and Global perspective (7.5 credits), first half of spring semester 2014
This course is part of the Swedish national research school in work science II managed by Forum för arbetslivsforskning, FALF with funding from the Swedish research council for Health, Working Life and Wellfare (FORTE). In total the research school comprises six courses given once every semester 2013-2015.

The course Labour markets in a Swedish, European and Global perspective is intended for students that want to develop their knowledge and understanding on globalisation and its effects on work and employment relations. The course starts out from globalisation and the increasing mobility of capital, goods, services and labour. From a global perspective employment patterns in Sweden, in some European countries and in some “new” emerging economies are discussed and analysed. Using Sweden and its development as a reference point, institutions and labour market actors and their different roles are studied. The “Swedish Model” is compared to labour market models in other countries. The course also discusses labour market policies and their effects on (un-)employment, marginalisation and mobility. Different regimes and their consequences for employment conditions are analysed from different theoretical perspectives.

Läs mer!