Nominerade till bästa avhandling 2016

0
1584

Intresset för att nominera avhandlingar till Bästa avhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö har varit stort i år. Det nominerade fältet visare på bredden inom arbetslivsforskningen i Sverige vilket bådar gott för framtiden.

Juryn består av styrelsen för FALF och de nominerade avhandlingarna bedöms utifrån kriterierna ”Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö”, ”Tillämpbarhet och samhällsnytta” samt ”Vetenskaplig kvalitet”. Priset, som är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, delas ut i samband med årets FALF-konferens. Nominerade (utan inbördes ordning) för bästa avhandling 2016 är:

Helena Lundberg,
Arbetsvetenskap/Karlstad Universitet
Avhandlingens titel: Strävan efter värdighet. En studie av servicearbete
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:903986/FULLTEXT01.pdf

Patrik Vulkan
Sociologi och arbetsvetenskap/Göteborgs Universitet
Avhandlingens titel: The Microfundations of Flexicurity
http://www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=243850

Pernilla Lindskog
Ergonomi/Skolan för Teknik och Hälsa/KTH
Avhandlingens titel: Reaching at Sustainable Development. Lean in the Public Sector
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A957330&dswid=4660

Linda Corin
Sociologi och arbetsvetenskap/ Göteborgs Universitet
Avhandlingens titel: Job demands, job resources, and consequences for managerial sustainability in the public sector. A contextual approach.
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/42312

Maria Boström
Arbets- och miljömed/ Samhällsmedicin och Folkhälsa/Göteborgs Universitet
Avhandlingens titel: Work ability in young adults
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/44850

Ana Maria Vargas
Faculty of Social Sciences | Department of Sociology of Law | Lund University
Facultà di Giurisprudenza | Dipartimento di Scienze Giuridiche | University of Milan
Avhandlingens titel: Outside the Law – An Ethnographic Study Of Street Vendors In
https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2837686

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.