Årsmöte 2014

0

I samband med den årliga FALF-konferensen som i år äger rum i Göteborg mellan den 11-13 juni sammankallar vi även till föreningens årsmöte den 11 juni. Ni finner kallelsen i bifogat dokumentet.

Hälsningar
Styrelsen

Ladda ner kallelsen

Värden i välfärden

0

 – Om styrning och organisering efter New Public Management

Rapport 1 i serien ”Styra eller styras – Om styrning av välfärden”
Ladda ner rapporten här

Ekonomisering och marknadslösningar skulle leda till en effektivare offentlig sektor. Avbyråkratisering, privata företag, målstyrning, individuell valfrihet – idéerna lät bra i teorin. Men hur blev det?

Sedan mitten av 80-talet har New Public Management kommit att dominera den offentligt finansierade verksamheten. De senaste åren har dock kritiken från allmänheten varit hård. Avancerade skatteupplägg, stora vinst-uttag och försämrad kvalitet har undergrävt förtroendet för välfärden.

Vad finns egentligen för alternativ till New Public Management? Är svaret återreglering eller finns det en tredje väg?

Tankesmedjan Arena Idé har bett Åke Sandberg att göra en översikt över New Public Management och alternativa möjligheter. Rapporten är den första delen av projektet Styra eller styras? – Om styrning av välfärden som är ett projekt initierad av Arena Idé för att stimulera ett samtal om styrningen av välfärden.

Universitetslektor i arbetsvetenskap

0

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
söker

UNIVERSITETSLEKTOR I ARBETSVETENSKAP
med inriktning arbete & välfärd.

Läs mer

Utlysning av 8 postdoktorer, Hälsofrämjande arbetsliv

0

Akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle utlyser åtta (8) helfinansierade postdoktoranställningar inom forskningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv.

Läs mer
Read more

Debatt: Svensk arbetslivsforskning är utarmad

0

DA Debatt: Samtidigt som arbetslivet genomgår stora förändringar har forskningen på området pressats tillbaka. Nu behövs öronmärkta medel för att skapa en samlande kraft för en långsiktig forskning, skriver Ann Bergman, docent i arbetsvetenskap vid Karlstad universitet.

Läs artikeln i Dagens Arbete