HÄLSOSAMT ARBETSLIV – UTOPI ELLER VERKLIGHET?
FALF 2020
14 - 16 juni 2021
Arrangör: Mälardalens högskola
https://www.mdh.se/konferens/falf2021

Nominera 2019 års avhandling!

0

Nu är det dags att nominera 2019 års avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Vinnaren får ta emot utmärkelsen Bästa avhandling och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i Västerås 15-17 juni 2020. 
Juryn utgörs av FALF:s styrelse som bedömer nominerade avhandlingar utifrån tre kriterier: 1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2. Vetenskaplig kvalitet 3. Originalitet, tillämpbarhet och samhällsnytta

Vem kan nomineras?
Nomineras kan den som disputerat i Sverige under 2019 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö är brett och juryn välkomnar relevanta avhandlingar från alla vetenskapliga miljöer.

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera, även författaren kan nominera sin egen avhandling.

Nominering görs enligt följande:
Nomineringen sker per e-post senast 14 februari 2020 till: christian.stahl@liu.se
I ämnesraden anges: Bästa avhandling 2019

I nomineringen anges: 

a/ avhandlingens titel

b/ författarens namn, hemvist samt kontaktuppgifter

c/ namn på den som nominerar samt dennes kontaktuppgifter;

Bifoga:

d/ Pdf med underskriven motivering om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna

e/ Pdf med avhandlingen alt. länk till avhandlingens elektroniska fulltext-publicering 

Skicka dessutom ett fysiskt exemplar av avhandlingen samt ett undertecknat nomineringsbrev. Fysiskt exemplar (1 ex.) av avhandlingen samt nomineringsbrev skickas senast den 14 februari 2020 till:

Christian Ståhl
Linköpings universitetInstitutionen för beteendevetenskap och lärande Avdelningen för pedagogik och sociologi581 83 Linköping

Observera att ev. ofullständig nominering inte beaktas inte av juryn.

För ev. frågor: christian.stahl@liu.se

Ny litteratur tillgänglig FALF:s medlemmar

0

Ny litteratur tillgänglig FALF:s medlemmar

Ett litet urval av årets (2019) inköp av litteratur som finns i tillgänglig i fulltext för betalande FALF-medlemmar:

English, Beth Anne, Frederickson, Mary E. & Sanmiguel-Valderrama, Olga (red.) (2019). Global women’s work: perspectives on gender and work in the global economy. Abingdon, Oxon: Routledge.

Hvid, Helge & Falkum, Eivind (red.) (2019). Work and wellbeing in the Nordic countries: critical perspectives on the world’s best working lives. London: Routledge.

Pietrykowski, Bruce (2019). Work. Medford, MA: Polity.

Kelliher, Clare (2019). Flexible Working in Organisations : A Research Overview. Abingdon: Routledge.

Individuella inloggningsuppgifter till tjänsten skickas årligen ut till betalande medlemmar.

För frågor om lösenord och inloggning kontakta FALFs administrativa stöd: falf@natverkstan.net

Genom ett samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan (AMH), Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet erbjuds du som FALF-medlem tillgång till söktjänst med fulltextaccess för e-böcker. Denna tjänst är ett led i att öka tillgängligheten till arbetslivsorienterad litteratur för FALFs medlemmar. För övriga frågor om tjänsten kontakta föreståndaren för Arbetsmiljöhögskolan, Designvetenskaper, Lunds universitet: calle.rosengren@design.lth.se

Inloggning med individuella inloggningsuppgifter här: http://falf.lub.lu.se/

Collective Mobilization in Changing Conditions

0
cover

Worker Collectivity in a Turbulent Age

Authors: Axelsson, Jonas, Karlsson, Jan Ch., Skorstad, Egil J.

Analyses a production facility, its workers, management, and the internal/external factors from three distinct vantage points in timeProvides an in-depth look at how western institutions might adopt or adjust labour processes to be more like that of the Scandinavia modelForms part of a tradition of ethnographic studies of workplaces, part of a revival of attentiveness to narratives of factory life.

Läs mer

Den svenska modellen – Partssamverkan för attraktivt arbete och konkurrenskraft

0

Välkommen till en inspirationsdag för utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser. Årets dialogseminarium arrangerat av nätverket AFoU handlar om den svenska modellen i arbetslivet, med särskilt fokus på betydelsen av att gemensamt arbeta med arbetsmiljöfrågor i partssamverkan för utveckling av framtidens attraktiva arbeten och konkurrenskraftiga organisationer.

Datum: 21 november, 2019
Tid: 12:30-17:00.
Plats: AFA Försäkring, Klara södra kyrkogata 18, Stockholm
Sista anmälningsdag: 13 november

Moderator: Göran Johnsson, Ordf. för nätverket AFoU, ordf. ProduktionsLyftet, tidigare förbundsordförande för IF Metall

  • God arbetsmiljö och konkurrenskraft – hur kan det hänga ihop?
  • Hur fungerar den svenska modellen i praktiken?
  • Är det en styrka och konkurrensfördel, och på vilket sätt?
  • Hur kan vi i så fall behålla detta försprång i en global värld och bli ännu bättre på att ta till vara fördelarna?
  • Vilken ny kunskap behöver vi och vad kan vi mer göra konkret tillsammans?

Detta är några områden som lyfts under dagen. Vi ser fram emot inspirationsdagen där vi delar erfarenheter och ”krokar arm” för att tillsammans bygga kunskap, praktiskt integrera kunskap i förändringsprocesser på arbetsplatser och i utbildningskanaler samt hitta effektiva spridningskanaler. Välkommen att bidra till en grund för en gemensam utveckling som gynnar utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser!

Läs mer och anmälan

Organizing Sick Leave Processes in Health Care

0

Invitation to Workshop 10-11 October 2019 in Malmö

We would like to invite you to a two-day workshop 10-11 October held at Malmö University. The workshop is planned around a project investigating the translation of national health care policy reforms into local settings. The aim of the workshop is to both theorize this process and to share practical knowledge of how it happens.

We envision the workshop to be focusing on thinking and working together, rather than presenting papers.

For more information click here