FALF 2019, 10-12 juni
Arbetets museum, Norrköping
Hållbar utveckling i organisationer
Arrangör: Helix Competence Centre vid Linköpings universitet och Arbetets museum
Läs mer!

Program- och abstractbok FALF 2018

0

Nu är program- och abstractbok för årets FALF-konferens tillgänglig

FALF 2018 Program- och abstractbok (pdf)

Konferensen äger rum 10-12 juni i Gävle och det är möjligt att anmäla sig fram till 10 juni via denna länk. Du kan även anmäla dig “på plats” i Gävle.

Mer information om konferensen finner du på http://www.hig.se/falf2018

Inbjudan till temanummer – Arbetsmiljö

0

 

Arbetsmarknad & Arbetsliv erbjuder härmed forskare möjligheten att få medverka i tidskriftens temanummer om arbetsmiljö.

Arbetsmiljöfrågor uppmärksammas regelbundet i den politiska debatten och inom forskningen. Under de senaste året har #metoo och arbetsledningskritik inneburit att några aspekter av arbetsmiljön kommit i fokus. Andra frågor som behandlas i debatt och forskning är anställningsvillkor (inklusive plattformsekonomi), utformningen av arbetsplatser, arbetsolyckor, arbetssjukdomar och ersättningen från social- och avtalsförsäkringar vid olika typer av arbetsskador. På europeisk nivå diskuteras också en polarisering av arbetsmiljön med tilltagande ackumulering av ogynnsamma förhållanden i vissa grupper. Till ett kommande temanummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv söker vi artiklar som behandlar olika aspekter av arbetsmiljön och från olika vetenskapliga discipliner. Av intresse är också studier som jämför arbetsmiljön på olika delar av arbetsmarknaden och i olika länder.

Deadline för manus är 31 oktober 2018 och planerad publicering är i slutet av mars 2019. https://www.kau.se/arbetsmarknad-och-arbetsliv

Välkomna att skicka in manus!
Gästredaktörer: Maria Albin och Eskil Wadensjö

Arbetsmarknad & Arbetsliv publicerar cirka 16-20 referee-granskade 
artiklar samt recensioner och debattinlägg spridda över fyra digitala 
nummer per år samt en samlingsvolym i pappersformat i slutet av varje år. 
Tidskriften befinner sig på nivå 1 (på en skala mellan 0 och 2) i 
Norwegian register of scientific journals and publishers.

Läs som pdf

Kallelse till FALF:s årsmöte

0

Kallelse till Falf årsmöte 11 juni kl 17-17.30, Gävle Högskola

Punkter på dagordningen

 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av mötesfunktionärer
 4. Fastställande av dagordning
 5. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av medlemsavgift
 8. Beslut om eventuellt arvode för styrelse och revisor
 9. Val  av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning
 10. Behandling av styrelsens förslag och förslag enligt väckta motioner

/Styrelsen

FALF 2018

0

Mindre än två månader tills vi öppnar konferensen
Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö

Hög tid att registrera sig, rabatterat pris gäller t.o.m. 30 april.
Anmälan och mer information på konferensens hemsida www.hig.se/falf2018

Jag tror vi kan lova ett mycket intressant program:

 • 5 fördjupande keynotes,
 • 10 tematiska minisymposier/paneldebatter,
 • över 70 individuella presentationer av forskningsstudier på olika arbetslivsteman på både makro- och mikronivå,
 • en stor avslutande paneldebatt om hur akademin och samhället kan mötas för att främja forskning och utveckling, samt
 • utomordentliga möjligheter att knyta kontakter och ”djupsnacka” med forskare och andra.

Hoppas vi ses i Gävle i juni!
Per Lindberg, konferensgeneral

Till hösten startar den första kursen inom ramen för Nationella forskarskolan i Arbetsvetenskap

0

Under hösten 2018 startar den första kursen av sammanlagt sex inom ramen för Nationella forskarskolan i Arbetsvetenskap. Kursen Arbetsvillkor, ledning, organisering och styrning inom Human service-organisationer (7,5 Hp) ges av Malmö universitet och leds av professor Tuija Muhonen.

Kursen riktar sig till doktorander som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om Human service-organisationer såsom skola, vård och omsorg, vilka möter stora förändringar och utmaningar. Bland utmaningar finns omställningar av arbetsvillkor, rekryteringsproblem, hög sjukfrånvaro samt motsägelsefulla krav och styrningsmodeller. Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om mekanismer som ligger bakom dagens utveckling, ge möjlighet att analysera konsekvenser av utvecklingen samt kritiskt diskutera befintliga och framtida lösningar.

Kursen baseras på flervetenskaplig forskning och beaktar komplexiteten inom området. Detta innebär att kursen berör såväl teoretiskt som metodologiskt varierande analyser på strukturell, organisatorisk, grupp- och individnivå.

Mer information om upplägg och anmälan: