Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2020

0

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer (PDF)

Dags att anmäla sig till höstens doktorandkurs

Nu finns all information tillgänglig för höstens doktorandkurs Planering och projektering av nya arbetsmiljöer.

Kursen ges av KTH inom ramen för FALF:s forskarskola.

19th International Labour and Employment Relations Association (ILERA) World Congress

0

Call for Papers for the 19th ILERA World Congress is now open, and submissions of paper abstracts and special session proposals are invited. 

The theme of the 19th ILERA (the International Labour and Employment Relations) World Congress is ’Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations’ and the Congress will be held on 21-24 June 2021 in Lund, Sweden.

The Call for Papers can be found at the congress website: www.ileraworldcongress2021.se

See also:

For questions, please contact: ilera2021@jur.lu.se 

Call for papers (pdf)

FALF 2020 – ersätts av digital förkonferens 16 juni

0

Årets FALF-konferens skulle ha ägt rum 15–17 juni 2020 på Mälardalens högskola i Västerås. På grund av Coronaepidemin har konferensarrangören och FALFs styrelse beslutat att skjuta upp den stora konferensen till 2021. För att forskare och yrkesverksamma inom arbetslivsområdet ändå ska få tillfälle att mötas detta år kommer vi erbjuda en kortare endagskonferens tisdag den 16 juni.

Vi kommer att bjuda på virtuella presentationer och diskussioner kring arbetslivsforskning, en doktorandträff, FALFs årsmöte och utdelning av Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige 2019 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Anmälan till den digitala förkonferensen sker som tidigare via konferensens hemsida https://www.mdh.se/konferens/falf2020

Konferensavgiften till förkonferensen är 400 kr, vilket är medlemsavgiften till FALF. För att FALF ska kunna fortsätta med sitt arbete att stödja svensk arbetslivsforskning är det viktigt att vi får in denna avgift. Personer som skickat in abstracts till årets konferens kommer att bli kontaktade av konferensarrangören.

Nationella forskarskolan: vårens kurs skjuts upp

0

FALFs forskarskola erbjuder kurser som är kostnadsfria för deltagarna och bidrar även med ersättning för resor och uppehälle. Den tredje omgången av FALFs nationella forskarskola i arbetsvetenskap inleddes hösten 2018. På grund av Coronaepidemin skjuts vårens kurs upp. Istället kommer detta schema att följas:

  • HT2020: Planering och projektering av nya arbetsmiljöer, KTH. Kontakt: Jörgen Eklund
  • VT2021: Digi MTOS-Det digitala mötet mellan Människa, Teknik, Organisation och Samhälle, Lunds universitet. Kontaktperson: Gudbjörg Erlingsdottir
  • HT2021: Yrken och professioner i det moderna arbetslivet, Luleå tekniska universitet. Kontakt: Karolina Parding

För mer information och anmälan, se FALFs hemsida. https://falf.se/falfs-nationella-forskarskola-2018-2021/