SAVE THE DATE!
FALF 2020, 15-17 juni

Mälardalens högskola, Västerås
Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet?
Arrangör: Forskargruppen Hållbart arbetsliv, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola

Nätgranskning i samband med rekrytering – nytt nummer av Arbetsliv i omvandling

0

Det senaste numret Nätgranskning i samband med rekrytering: hur, vad och varför (inte)? tar upp de digitala utmaningarna med utgångspunkt i arbetslivsforskning från Göteborgs universitet.

Digital version av Arbetsliv i omvandling för läsning och nedladdning.

Mer information om tidskriften: Calle Rosengren, redaktör för Arbetsliv i omvandling, calle.rosengren@design.lth.se

Bidra med forskning om kompetensförsörjning på Arbetets museums arbetslivskonferens 2018

0

Hur kan kompetensförsörjningen fungera bättre och även inkludera dem som idag står utanför? Hur skapar vi utbildningar som möter framtidens behov? Hur löser andra länder matchning av behov och kompetens, och hur har vi gjort tidigare i historien?

Årets arbetslivskonferens på Arbetets museum den 8 november har temat ”Hållbar kompetensförsörjning – utmaningar och möjligheter”. Forskar du inom området är du varmt välkommen att presentera ditt arbete hos oss. I inbjudan finns en länk där du kan anmäla dig. Det står även hur du gör om du vill medverka med din forskning. Vi vill ha ditt abstract senast 28 september.

Sprid gärna vidare i dina nätverk och till intresserade kollegor!

Varmt välkommen till Norrköping!

https://www.arbetetsmuseum.se/wp-content/uploads/2018/09/Inbjudan-forskare-2018.pdf

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

0

NYTT DATUM:

Glöm inte att registrera dig senast den 14 september för att få den lägre (early bird) avgiften!

Konferens 2018: Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

Konferensprogram

https://www.mah.se/cta

Påminnelse: Forskarkurs om arbetsvillkor, ledning, organisation och styrning inom Human service organisationer

0

Kursens namn: Arbetsvillkor, ledning, organisering och styrning inom Human service organisationer
Lärosäte: Malmö högskola
Kontaktperson: Tuija Muhonen
OBS! Ansökningstiden har förlängts till 31 augusti 2018.

Program- och abstractbok FALF 2018

0

Nu är program- och abstractbok för årets FALF-konferens tillgänglig

FALF 2018 Program- och abstractbok (pdf)

Konferensen äger rum 10-12 juni i Gävle och det är möjligt att anmäla sig fram till 10 juni via denna länk. Du kan även anmäla dig “på plats” i Gävle.

Mer information om konferensen finner du på http://www.hig.se/falf2018