SAVE THE DATE!
FALF 2020, 15-17 juni

Mälardalens högskola, Västerås
Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet?
Arrangör: Forskargruppen Hållbart arbetsliv, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola
Läs mer på konferensens webbplats

Välkommen till FALF 2019!

0

Konferensen äger rum 10-12 juni på Arbetets museum i Norrköping. Övergripande tema är ”Hållbar utveckling i organisationer”. Ny deadline för abstracts är 3 mars.

Vi ser gärna både forsknings- och praktikerbaserade bidrag! För mer info, se https://liu.se/forskning/falf-2019 .

Bifogar även flyer som ni gärna får sprida vidare i era nätverk.

Väl mött!

Organisationskommittén för FALF 2019

Djärvare grepp behövs!

0

Styrelsen för Forum för arbetslivsforskning uppmanar myndigheterna: Dra mer nytta av arbetsmiljöforskarna!

Vet vi redan allt som behövs för att hålla ordning i vår arbetsmiljö? Självklart inte. Den är i ständig förändring på grund av omvandlingar i politiken, näringslivet, befolkningsstrukturen, våra normer och värderingar osv. Förändringarna gör att arbetsmiljöpolitiken ständigt måste omprövas och moderniseras.

Läs artikeln i Du & Jobbet

FALF 2019 i Norrköping

0

Varmt välkomna till årets stora arbetslivskonferens, FALF 2019, som arrangeras på Arbetets museum i Norrköping, mitt i det vackra och historiskt värdefulla industrilandskapet.

Datum för konferensen är 10-12 juni 2019. Boka in redan nu i din kalender!

Mer information läggs ut fortlöpande här på hemsidan. Redan nu är konferensens teman bestämda:

• Hållbara utvecklingsprocesser i produktions- och tjänsteverksamheter
• Innovation inom offentlig verksamhet
• Arbetsmiljö och utveckling i småföretag
• Inkluderande arbetsliv – arbetsmarknad för alla
• Genus och arbetsmiljö
• Interaktiv forskning – Arbetsplatsnära utveckling
• Den digitaliserade arbetsmarknaden – nya arbetsvillkor och anställningsformer
• Har du ytterligare idéer på lämpligt bidrag till FALF 2019, så hör av dig!

Deadline för att skicka in abstracts är 17 februari 2019. Varmt välkomna till Norrköping och FALF 2019 i juni!

Läs mer på konferensens webbplats: https://liu.se/forskning/falf-2019

Ny litteratur tillgänglig FALF:s medlemmar

0

Ett litet urval av årets (2018) inköp av litteratur som finns i tillgänglig i fulltext för betalande FALF-medlemmar:


Well-being: productivity and happiness at work


Gender, work and migration: agency in gendered labour settings


Learning to save the future: rethinking education and work in an era of digital capitalism


Occupational safety and health: fundamental principles and philosophies

Mest lästa e-bok för FALF-medlemmar är för närvarande:


Sage Handbook of the Sociology of Work and Employment

Individuella inloggningsuppgifter till tjänsten skickas ut till betalande medlemmar.

För frågor om lösenord och inloggning kontakta FALFs administrativa stöd: lars.lovius@fruolsson.se

För övriga frågor om tjänsten kontakta föreståndaren för Arbetsmiljöhögskolan, Designvetenskaper, Lunds universitet: calle.rosengren@design.lth.se

Inloggning med individuella inloggningsuppgifter här: http://falf.lub.lu.se/

Samproduktion – ett verktyg för framtidens arbetslivsforskare, 7.5 hp, VT2019

0

Under våren 2019 kommer Mälardalens högskola att anordna en forskarutbildningskurs om Samproduktion. Kursen ingår i Nationella forskarskolan i Arbetslivsvetenskap som finansieras av FORTE.

Att forskning ska bedrivas i nära samverkan med omgivande samhälle betonas allt mer inom arbetslivsforskningen. Till exempel har det en framträdande roll i nya forskningspropositionen. Men hur är det att bedriva forskning när den sker i samproduktion med praktiken? Att förena de delvis konkurrande målen att vara högrelevant för organisation och företag och dela beslutsutrymmet med dem, och samtidigt vara av högsta vetenskapliga kvalitet, går det ens? Den här kursen belyser historiska, teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på samproduktion. Vad får samproduktion för implikationer för rollen som forskare, de designer och metoder man använder, resultaten man får och hur de används?

Mer information, kursplan och ansökningsblankett hittar du på sidan om FALF:s forskarskola