Möjligheter till meningsfullt arbete i ett förlängt yrkesliv

0

– En studie av äldre läkares grupphandledning av utlandsutbildade läkare

Det senaste numret av Arbetsliv i omvandling tar upp äldre läkares grupphandledning av utlandsutbildade läkare som ett fall av meningsfullt arbete i ett förlängt yrkesliv.

Digital version av Arbetsliv i omvandling för läsning och nedladdning

Mer information om tidskriften: Calle Rosengren, redaktör för Arbetsliv i omvandlingcalle.rosengren@design.lth.se

Arbetsmarknad & Arbetsliv

0

INBJUDAN TILL 2021 ÅRS FALF-NUMMER

Arbetsmarknad & Arbetsliv erbjuder härmed forskare som presenterar papers på FALF-konferensen 2020 möjlighet att få medverka i tidskriftens FALF-nummer som publiceras i månadsskiftet maj/juni 2021, dvs i samband med 2021 års FALF-konferens. I likhet med tidigare år planeras ett nummer eller del av ett nummer med artiklar från konferensen. Deadline för manus är 2021-01-31. Om ni avser skicka in manus, vänligen skicka titel och abstract senast den 2020-10-31 till a&a@kau.se 

Länk till hemsida: https://journals.lub.lu.se/aoa

Välkomna att skicka in manus!

Ann Bergman, Lars Ivarsson och Gunnar Gillberg redaktörer för Arbetsmarknad & Arbetsliv

Arbetsmarknad  & Arbetsliv publicerar cirka 16-20 referee-granskade artiklar samt recensioner och debattinlägg spridda över fyra digitala nummer per år samt en samlings­volym i pappersformat i slutet av varje år. Tidskriften befinner sig på nivå 1 (på en skala mellan 0 och 2) i Norwegian register of scientific journals and publishers, ingår i EBSCOs databas och finansieras av Forte.

Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet?

0

Varmt välkomna till årets stora arbetslivskonferens!
Forum för arbetslivsforskning (FALF), Samhällskontraktet och Mälardalens högskola bjuder in till FALF-konferens den 15-17 juni 2020 på Mälardalens högskola i Västerås.

Call for abstracts
Skicka in ditt abstrakt senast 15 mars
https://www.mdh.se/konferens/falf-2020#callforabstracts
Konferensens övergripande tema är olika samtida, framtida och historiska perspektiv på det hälsosamma arbetslivet. Är ett hälsosamt arbetsliv en utopi eller verklighet?
Vi välkomnar konferensbidrag exempelvis inom följande teman:

  • Har arbetsplatsen någon roll för en hållbar livsstil?
  • Ny på jobbet – stanna, frodas eller lämna
  • Arbetsplatsrelaterat våld och mobbning – In cyberspace or in your face
  • Kontaktyrken – världens bästa värsta jobb?
  • Intervention – lärdomar av framgångar och misslyckanden
  • Framtidens kontor – inne och ute?
  • Digitalisering – Uppkopplat eller urflippat?
  • Gig-ekonomi – frigörelse eller modernt slaveri?
  • Samproduktion – nytta för alla parter eller kollision mellan kunskapslogiker?
  • Jämställdhet – vem gör vad på arbetsplatsen?

Det finns möjlighet att skicka in tre typer av abstrakts:
1) forskningsbaserad presentation,
2) praktikerbaserad presentation eller
3) förslag till symposium, workshop eller annan konferensaktivitet.

https://www.mdh.se/konferens/falf-2020#callforabstracts
Konferensens webbplats: https://www.mdh.se/konferens/falf-2020

Nominera 2019 års avhandling!

0

Nu är det dags att nominera 2019 års avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Vinnaren får ta emot utmärkelsen Bästa avhandling och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i Västerås 15-17 juni 2020. 
Juryn utgörs av FALF:s styrelse som bedömer nominerade avhandlingar utifrån tre kriterier: 1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2. Vetenskaplig kvalitet 3. Originalitet, tillämpbarhet och samhällsnytta

Vem kan nomineras?
Nomineras kan den som disputerat i Sverige under 2019 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö är brett och juryn välkomnar relevanta avhandlingar från alla vetenskapliga miljöer.

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera, även författaren kan nominera sin egen avhandling.

Nominering görs enligt följande:
Nomineringen sker per e-post senast 14 februari 2020 till: christian.stahl@liu.se
I ämnesraden anges: Bästa avhandling 2019

I nomineringen anges: 

a/ avhandlingens titel

b/ författarens namn, hemvist samt kontaktuppgifter

c/ namn på den som nominerar samt dennes kontaktuppgifter;

Bifoga:

d/ Pdf med underskriven motivering om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna

e/ Pdf med avhandlingen alt. länk till avhandlingens elektroniska fulltext-publicering 

Skicka dessutom ett fysiskt exemplar av avhandlingen samt ett undertecknat nomineringsbrev. Fysiskt exemplar (1 ex.) av avhandlingen samt nomineringsbrev skickas senast den 14 februari 2020 till:

Christian Ståhl
Linköpings universitetInstitutionen för beteendevetenskap och lärande Avdelningen för pedagogik och sociologi581 83 Linköping

Observera att ev. ofullständig nominering inte beaktas inte av juryn.

För ev. frågor: christian.stahl@liu.se

Ny litteratur tillgänglig FALF:s medlemmar

0

Ny litteratur tillgänglig FALF:s medlemmar

Ett litet urval av årets (2019) inköp av litteratur som finns i tillgänglig i fulltext för betalande FALF-medlemmar:

English, Beth Anne, Frederickson, Mary E. & Sanmiguel-Valderrama, Olga (red.) (2019). Global women’s work: perspectives on gender and work in the global economy. Abingdon, Oxon: Routledge.

Hvid, Helge & Falkum, Eivind (red.) (2019). Work and wellbeing in the Nordic countries: critical perspectives on the world’s best working lives. London: Routledge.

Pietrykowski, Bruce (2019). Work. Medford, MA: Polity.

Kelliher, Clare (2019). Flexible Working in Organisations : A Research Overview. Abingdon: Routledge.

Individuella inloggningsuppgifter till tjänsten skickas årligen ut till betalande medlemmar.

För frågor om lösenord och inloggning kontakta FALFs administrativa stöd: falf@natverkstan.net

Genom ett samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan (AMH), Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet erbjuds du som FALF-medlem tillgång till söktjänst med fulltextaccess för e-böcker. Denna tjänst är ett led i att öka tillgängligheten till arbetslivsorienterad litteratur för FALFs medlemmar. För övriga frågor om tjänsten kontakta föreståndaren för Arbetsmiljöhögskolan, Designvetenskaper, Lunds universitet: calle.rosengren@design.lth.se

Inloggning med individuella inloggningsuppgifter här: http://falf.lub.lu.se/