FALF 2024, 17–19 juni

Sustainable HRM and Working-Life Practices
Göteborgs universitet
Läs mer på konferenswebben

Home Blog Page 32

Doktorandtjänst i ergonomi med inriktning mot projektering och planering

0

Inom enheten för ergonomi vid KTH kommer ett projekt att startas upp med det övergripande syftet att utveckla metodik och stödformer för företagshälsovården att bidra i projekterings- och planeringsprocesserna i sina kundföretag. Detta innebär metodutveckling och nätverkssamarbete för att samla, bygga upp och sprida kunskap. Projektet har ekonomiskt bidrag från AFA Försäkring. Forskningen planeras ske i nära samarbete i samarbete med tre organisationer. En interaktiv ansats tillämpas med fokus på hur kunskap systematiseras och tillämpas i företag av företagshälsovårdspersonal samt hur sådan kunskap kan överföras till andra företag och företagshälsovårder. Till detta projekt söker vi en doktorand för att ingå i forskarteamet.

Läs mer om tjänsten

Call for Abstracts

0

Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life
The 7th Nordic Working Life Conference, Göteborg, Sweden, June 11-13 2014

Dear Nordic Working Life Researchers,

The Nordic working life research community has a common interest to meet and discuss Nordic working life. In 2011 time was ripe for the first issue of the new Nordic Journal of Working Life Studies and in 2012 the Nordic Working Life Conference was reinstalled after a break of some 10 years. The NWLC 2014 in Gothenburg is a joint venture with the Swedish working life research organisation Forum för arbetslivsforskning FALF and its yearly conference. NWLC2014 offers a grand possibility for mutual inspiration and cooperation. By arranging the conference NWLC2014 we wish to create a forum for fellow researchers to discuss Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life.

You will find more information in the web page www.NWLC2014.com

MÅNGFALDENS MARKNAD OCH ARBETETS VILLKOR

Arbetsliv i omvandling
nr 2 2013

MÅNGFALDENS MARKNAD OCH ARBETETS VILLKOR
Om följder av kundval (LOV)
i hemtjänsten

Annette Thörnquist

Mångfald, valfrihet och konkurrens är nyckelord i den pågående omvandlingen inom välfärdssektorn. Konkurrensens konsekvenser är också en het fråga, inte minst när det gäller äldreomsorgen. Följderna för personalen figurerar dock sällan i debatten. I den här studien diskuteras hur konkurrensutsättningen av hemtjänsten genom kundval (LOV) påverkar arbetets villkor. Undersökningen är baserad på erfarenheter från främst Uppsala, Linköping och Örebro.

Annette Thörnquist är docent i historia och arbetslivsforskare. Hon har under senare år varit knuten som forskare till de ekonomisk-historiska institutionerna vid Uppsala och Stockholms universitet samt till ISV/ REMESO vid Linköpings universitet.

Läs mer
Beställ boken, Bokus
Beställ boken, Adlibris

Labour markets in a Swedish, European and Global perspective

0

Invitation to participate in The Swedish National Research School in Work Science

Labour markets in a Swedish, European and Global perspective (7.5 credits), first half of spring semester 2014
This course is part of the Swedish national research school in work science II managed by Forum för arbetslivsforskning, FALF with funding from the Swedish research council for Health, Working Life and Wellfare (FORTE). In total the research school comprises six courses given once every semester 2013-2015.

The course Labour markets in a Swedish, European and Global perspective is intended for students that want to develop their knowledge and understanding on globalisation and its effects on work and employment relations. The course starts out from globalisation and the increasing mobility of capital, goods, services and labour. From a global perspective employment patterns in Sweden, in some European countries and in some “new” emerging economies are discussed and analysed. Using Sweden and its development as a reference point, institutions and labour market actors and their different roles are studied. The “Swedish Model” is compared to labour market models in other countries. The course also discusses labour market policies and their effects on (un-)employment, marginalisation and mobility. Different regimes and their consequences for employment conditions are analysed from different theoretical perspectives.

Läs mer!

Nordic Lights. Work, Management and Welfare in Scandinavia

0
The Nordic experience shows that there is no trade-off between equality and economic development. These models of productive welfare and solidaristic individualism are today challenged due to global pressures and politics of deregulation and cuts in welfare. Inequalities grow. But, in spite of their international dependence, the Nordic countries have been different for a long time, and can be so also in the future. Their “provisional utopias” change as experiences grow.

With this background Nordic Lights analyses how management trends like Lean, NPM, BPR, and Toyotism are adapted in the Scandinavian countries. What are the consequences for women and young workers, work environment, flexibility and unions? Do Scandinavian contributions to a decent and productive working life – like socio-technical work organisation and dialogue based management as known from Volvo – show that another world of work is possible?

Åke Sandberg (editor)

Läs mer!