FALF 2019, 10-12 juni
Arbetets museum, Norrköping
Hållbar utveckling i organisationer
Arrangör: Helix Competence Centre vid Linköpings universitet och Arbetets museum
Läs mer!

Samproduktion – ett verktyg för framtidens arbetslivsforskare, 7.5 hp, VT2019

0

Under våren 2019 kommer Mälardalens högskola att anordna en forskarutbildningskurs om Samproduktion. Kursen ingår i Nationella forskarskolan i Arbetslivsvetenskap som finansieras av FORTE.

Att forskning ska bedrivas i nära samverkan med omgivande samhälle betonas allt mer inom arbetslivsforskningen. Till exempel har det en framträdande roll i nya forskningspropositionen. Men hur är det att bedriva forskning när den sker i samproduktion med praktiken? Att förena de delvis konkurrande målen att vara högrelevant för organisation och företag och dela beslutsutrymmet med dem, och samtidigt vara av högsta vetenskapliga kvalitet, går det ens? Den här kursen belyser historiska, teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på samproduktion. Vad får samproduktion för implikationer för rollen som forskare, de designer och metoder man använder, resultaten man får och hur de används?

Mer information, kursplan och ansökningsblankett hittar du på sidan om FALF:s forskarskola

Doktorandkurs: What is fair? International perspectives on equity in work and health

0

Inbjudan till nätbaserad doktorandkurs med internationellt fokus

Under våren 2019 genomförs kursen What is fair? International perspectives on equity in work and health (7.5 hp). Kursen är nätbaserad och riktar sig till doktorander och magister-/masterstudenter som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om hälsa i arbetslivet och hur detta område relaterar till jämlikhet och rättvisa ur ett internationellt perspektiv.

Kursen ges i samarbete mellan Mittuniversitet, Mälardalens högskola och University of Waterloo i Kanada.

Mer information om upplägg och anmälan:

Mer information (PDF)

Nätgranskning i samband med rekrytering – nytt nummer av Arbetsliv i omvandling

0

Det senaste numret Nätgranskning i samband med rekrytering: hur, vad och varför (inte)? tar upp de digitala utmaningarna med utgångspunkt i arbetslivsforskning från Göteborgs universitet.

Digital version av Arbetsliv i omvandling för läsning och nedladdning.

Mer information om tidskriften: Calle Rosengren, redaktör för Arbetsliv i omvandling, calle.rosengren@design.lth.se

Bidra med forskning om kompetensförsörjning på Arbetets museums arbetslivskonferens 2018

0

Hur kan kompetensförsörjningen fungera bättre och även inkludera dem som idag står utanför? Hur skapar vi utbildningar som möter framtidens behov? Hur löser andra länder matchning av behov och kompetens, och hur har vi gjort tidigare i historien?

Årets arbetslivskonferens på Arbetets museum den 8 november har temat ”Hållbar kompetensförsörjning – utmaningar och möjligheter”. Forskar du inom området är du varmt välkommen att presentera ditt arbete hos oss. I inbjudan finns en länk där du kan anmäla dig. Det står även hur du gör om du vill medverka med din forskning. Vi vill ha ditt abstract senast 28 september.

Sprid gärna vidare i dina nätverk och till intresserade kollegor!

Varmt välkommen till Norrköping!

https://www.arbetetsmuseum.se/wp-content/uploads/2018/09/Inbjudan-forskare-2018.pdf

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

0

NYTT DATUM:

Glöm inte att registrera dig senast den 14 september för att få den lägre (early bird) avgiften!

Konferens 2018: Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

Konferensprogram

https://www.mah.se/cta