FALF 2018
Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?
Högskolan i Gävle bjuder in till FALF-konferens 10 - 12 juni 2018
Mer information
Creating a sustainable future of work
in the Nordic Countries
Nordic Work Life Conference 2018 (NWLC 2018) Oslo, Norway, June 13-15 2018
More information

Interdisciplinary perspectives on work, stress, health and performance

0

Interdisciplinary perspectives on work, stress, health and performance
PhD course

PART I: 3.5 ECTs
PART II: 4 ECTs

Scope of the course
The concept of stress inherently span the macro-level, focusing on the organization of societies and public policies, to the micro-level, exploring psycho-physiological processes and mechanisms, and research advancing knowledge in this area should, therefore, be interdisciplinary. The general aim of the course is to bridge the existing gap between different disciplines by presenting and discussing interdisciplinary perspectives on work-related stress − its causes, and effects on health and performance. Drawing on the combined expertise of the research units involved in the Stockholm Stress Center Graduate School, the course offers a unique interdisciplinary learning environment for gaining in-depth understanding of stress in various work contexts

PART I: Course overview
An introductory workshop on stress is given on the first course day, where the concept of stress is introduced from an interdisciplinary perspective. The main part of the course is then given at the six research units within in the SSC Graduate School – the Division for Work and Organizational Psychology at Stockholm University, the Epidemiological unit and the Sleep unit at the Stress Research Institute, Stockholm University, the Division of Psychology and the Division of Insurance Medicine at Karolinska Institutet, and Centre for Musculoskeletal Research at Gävle University. The research units offer one course day each. The course days will be including research presentations, a literature seminar, and a seminar discussing the overall relations between the different research fields and their connection to the notion of stress.
For details, please see the course homepage for part I at the Stockholm Stress Center!

PART II: Course overview
After completion of part I, the course can be cotinued with a second part that focuses on a written assignment where each student shall discuss and critically reflect upon the relationship between interdisciplinary perspectives on work, stress, health and performance, and an individually chosen research question. This research question should preferably be aligned with the topic of the PhD student’s own research.
For details, please see the course homepage for part II at the Stockholm Stress Center!

For whom?
For PhD students pursuing a PhD thesis within social sciences including public health. Plase note: Part II is a continuation of Part I, and in order to be eligible for Part II, the doctoral student must have completed Part I of the course.

Course dates
Part I: March 21th – May 2nd 2018,
Part II: May 2nd 2018 – June 12th 2018

How to apply
Sign up via email to SSC graduate school coordinator Claudia Bernhard-Oettel cbl@psychology.su.se as soon as possible and no later than 31st January  2018. Note that the number of participants will be limited and registration is on a first-come, first-served basis.

If you have questions
you are welcome to contact the SSC graduate school coordinator
Claudia Bernhard-Oettel
You can also contact the responsible course leaders
Erik Berntson and Lena Låstad

Best regards!
Claudia Bernhard-Oettel

Coordinators for the Stockholm Stress Center Interdisciplinary Graduate School on Work, Stress, Health and Performance

Arbetslivsorienterad litteratur

0

Genom ett samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan (AMH), Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet erbjuds du som FALF-medlem nu tillgång till söktjänst med fulltextaccess för e-böcker. Denna tjänst är ett led i att öka tillgängligheten till arbetslivsorienterad litteratur för FALFs medlemmar.

Exempel på nya titlar som kommit in och nu kan läsas i fulltext av betalande FALF-medlemmar via denna tjänst:

Broadbent, Stefana (2015). Intimacy at Work : How Digital Media Bring Private Life to the Workplace. Walnut Creek, California : Routledge. eISBN:9781629580968.

Nicolson, Paula (2015). Gender, Power and Organization : A Psychological Perspective on Life at Work. London : Routledge. eISBN:9781317537298.

Edgell, Stephen; Gottfried, Heidi; Granter, Edward (2016). The SAGE Handbook of the Sociology of Work and Employment. London : SAGE. eISBN:9781473943278.

Individuella inloggningsuppgifter till tjänsten skickas ut till betalande medlemmar.

För frågor om lösenord och inloggning kontakta FALFs administrativa stöd: lars.lovius@fruolsson.se

För övriga frågor om tjänsten kontakta föreståndaren för Arbetsmiljöhögskolan, Lunds universitet: calle.rosengren@design.lth.se

Inloggning med individuella inloggningsuppgifter här: http://falf.lub.lu.se/

Inbjudan till temanummer – Arbetsmarknad & Arbetsliv

0

Arbete och teknik

Arbetsmarknad & Arbetsliv erbjuder härmed forskare möjligheten att få medverka i tidskriftens temanummer om arbete och teknik. Artiklarna kan behandla arbete och teknik i vid mening. De kan exempelvis röra digitalisering, robotisering, auto­ matisering och hur detta påverkar och samverkar med arbetsmarknad, arbetsliv, organisation och ledning samt vilka konsekvenser det får för grupper och individer. Vi är övertygade om att det finns en mängd spännande forskning inom detta, för arbetslivsforskningen klassiska, område och att vi tillsammans kan skapa ett mycket intressant temanummer.

För att manus ska bedömas ska det vara skrivet enligt tidskriftens författar­ instruktioner: https://www.kau.se/arbetsmarknad-och-arbetsliv
Färdigt manus ska vara inskickat senast den 31 mars 2018 till a&a@kau.se

Välkommen att skicka in ett manus!

Ladda ner (pdf)

Nordic Work Life Conference 2018 (NWLC 2018)

0

Invitation

The 9th Nordic Working Life Conference (NWLC 2018) http://www.fafo.no/index.php/en/events/nwlc-2018) is taking place in Oslo, Norway, June 13-15 2018 under the heading “Creating a sustainable future of work in the Nordic Countries”.  With this “Call for sessions” we invite you to suggest streams /sessions. We would also appreciate if you forward this invitation to colleagues who might be interested in the conference.

Call for Sessions/Streams

We welcome proposals for thematic sessions for the conference. In selecting streams, we will emphasise broad understandings of working life and the multidisciplinary nature of the conference. The proposal should include an abstract/short description of the planned session and contact information on the organisers. The deadline for proposals is 20 June 2017 (let us know if you want to send a proposal, but have problems with this deadline). The organising committee will review the proposals and the decisions will be announced on 15 August 2017. Please submit your proposal to nwlc2018@fafo.no

Other dates and deadlines: 

1 September 2017:    Call for papers/abstracts

1 November 2017:    Deadline for abstract proposals

1 December 2017:     Decisions on papers will be announced

15 April 2018:           Deadline for submitting extended abstracts/short papers

13-15 June 2018:       NWLC 2018 in Oslo, Norway

We can be reached by email nwlc2018@fafo.no.  The organizing committee can also be reached by sending an email to Kristine Nergaard, Fafo  (kne@fafo.no) or by telephone +4722088667/+47 41562363 (Kristine Nergaard).

On behalf of the organisers

Ida Drange, AFI/HIOA
Jon Erik Dølvik, Fafo
Kristine Nergaard, Fafo
Robert Salomon, AFI/HIOA

FORTE beviljar medel för en ny om omgång av FALFs nationella forskarskola i Arbetsvetenskap

1

Efter två lyckade omgångar av FALFs forskarskola kan det nu glädjande konstateras att FORTE har beviljat medel för omgång tre. Ambitionen med forskarskolan är att stärka kopplingarna mellan de arbetsvetenskapliga forskningsenheterna som finns ute i landet, stärka den arbetsvetenskapliga forskningen såväl inom våra respektive universitet som nationellt samt att främja generationsskiftet inom forskningsområdet. Sex stycken forskarkurser om 7,5 hp kommer att ges inom ramen för forskarskolan steg tre med planerad start höstterminen 2018. Kurserna är kostnadsfria för doktoranderna och forskarskolan bidrar med ersättning för resor och uppehälle.

Forskarskolan steg tre organiseras av avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet och leds av Calle Rosengren. Till forskarskolan knyts en styrgrupp bestående av Ann Bergman, Christofer Rydenfält och Stig Vinberg. Styrgruppens uppgift är att vara rådgivare till föreståndaren samt att bestämma vilka kurser som ska ges. Som tidigare omgångar kommer det att vara möjligt för lärosäten att nominera kurser till forskarskolan. Mer info om detta kommer under hösten.

Ladda ner blankett för att föreslå kurser (doc)