FALF 2019, 10-12 juni
Arbetets museum, Norrköping
Hållbar utveckling i organisationer
Arrangör: Helix Competence Centre vid Linköpings universitet och Arbetets museum
Läs mer!

Bidra med forskning om kompetensförsörjning på Arbetets museums arbetslivskonferens 2018

0

Hur kan kompetensförsörjningen fungera bättre och även inkludera dem som idag står utanför? Hur skapar vi utbildningar som möter framtidens behov? Hur löser andra länder matchning av behov och kompetens, och hur har vi gjort tidigare i historien?

Årets arbetslivskonferens på Arbetets museum den 8 november har temat ”Hållbar kompetensförsörjning – utmaningar och möjligheter”. Forskar du inom området är du varmt välkommen att presentera ditt arbete hos oss. I inbjudan finns en länk där du kan anmäla dig. Det står även hur du gör om du vill medverka med din forskning. Vi vill ha ditt abstract senast 28 september.

Sprid gärna vidare i dina nätverk och till intresserade kollegor!

Varmt välkommen till Norrköping!

https://www.arbetetsmuseum.se/wp-content/uploads/2018/09/Inbjudan-forskare-2018.pdf

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

0

NYTT DATUM:

Glöm inte att registrera dig senast den 14 september för att få den lägre (early bird) avgiften!

Konferens 2018: Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

Konferensprogram

https://www.mah.se/cta

Påminnelse: Forskarkurs om arbetsvillkor, ledning, organisation och styrning inom Human service organisationer

0

Kursens namn: Arbetsvillkor, ledning, organisering och styrning inom Human service organisationer
Lärosäte: Malmö högskola
Kontaktperson: Tuija Muhonen
OBS! Ansökningstiden har förlängts till 31 augusti 2018.

Program- och abstractbok FALF 2018

0

Nu är program- och abstractbok för årets FALF-konferens tillgänglig

FALF 2018 Program- och abstractbok (pdf)

Konferensen äger rum 10-12 juni i Gävle och det är möjligt att anmäla sig fram till 10 juni via denna länk. Du kan även anmäla dig “på plats” i Gävle.

Mer information om konferensen finner du på http://www.hig.se/falf2018

Inbjudan till temanummer – Arbetsmiljö

0

 

Arbetsmarknad & Arbetsliv erbjuder härmed forskare möjligheten att få medverka i tidskriftens temanummer om arbetsmiljö.

Arbetsmiljöfrågor uppmärksammas regelbundet i den politiska debatten och inom forskningen. Under de senaste året har #metoo och arbetsledningskritik inneburit att några aspekter av arbetsmiljön kommit i fokus. Andra frågor som behandlas i debatt och forskning är anställningsvillkor (inklusive plattformsekonomi), utformningen av arbetsplatser, arbetsolyckor, arbetssjukdomar och ersättningen från social- och avtalsförsäkringar vid olika typer av arbetsskador. På europeisk nivå diskuteras också en polarisering av arbetsmiljön med tilltagande ackumulering av ogynnsamma förhållanden i vissa grupper. Till ett kommande temanummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv söker vi artiklar som behandlar olika aspekter av arbetsmiljön och från olika vetenskapliga discipliner. Av intresse är också studier som jämför arbetsmiljön på olika delar av arbetsmarknaden och i olika länder.

Deadline för manus är 31 oktober 2018 och planerad publicering är i slutet av mars 2019. https://www.kau.se/arbetsmarknad-och-arbetsliv

Välkomna att skicka in manus!
Gästredaktörer: Maria Albin och Eskil Wadensjö

Arbetsmarknad & Arbetsliv publicerar cirka 16-20 referee-granskade 
artiklar samt recensioner och debattinlägg spridda över fyra digitala 
nummer per år samt en samlingsvolym i pappersformat i slutet av varje år. 
Tidskriften befinner sig på nivå 1 (på en skala mellan 0 och 2) i 
Norwegian register of scientific journals and publishers.

Läs som pdf