SAVE THE DATE!
FALF 2020, 15-17 juni

Mälardalens högskola, Västerås
Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet?
Arrangör: Forskargruppen Hållbart arbetsliv, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola

Bästa avhandling 2018 – påminnelse

0

Välkomna att nominera bästa avhandlingen 2018 inom forskningsområdet Arbetsliv och Arbetsmiljö!

Nu är det dags för en ny nomineringsomgång avseende bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Vinnaren får ta emot utmärkelsen Bästa avhandling och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i Norrköping 10-12 juni 2019.

Juryn utgörs av FALF:s styrelse som bedömer nominerade avhandlingar utifrån tre kriterier:1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2. Vetenskaplig kvalitet 3. Tillämpbarhet och samhällsnytta

Vem kan nomineras?

Nomineras kan den som disputerat i Sverige under 2018 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö är brett och juryn välkomnar relevanta avhandlingar från alla vetenskapliga miljöer.

Vem kan nominera?

Vem som helst kan nominera, även författaren kan nominera sin egen avhandling.

Nominering görs enligt följande:

Nomineringen sker per e-post senast 28 februari 2019 till: per.lindberg@hig.se

I ämnesraden anges: Bästa avhandling 2018

I nomineringen anges: 

a/ avhandlingens titel

b/ författarens namn, hemvist samt kontaktuppgifter

c/ namn på den som nominerar samt dennes kontaktuppgifter;

Bifoga:

d/ Pdf med underskriven motivering

e/ Pdf med avhandlingen alt. länk till avhandlingens elektroniska fulltext-publicering 

Skicka dessutom ett fysiskt exemplar av avhandlingen samt ett undertecknat nomineringsbrev om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna. 

Fysiskt exemplar (1 ex.) av avhandlingen samt nomineringsbrev skickas senast den 28 februari 2019 till:

Per Lindberg
Brännkyrkagatan 48
118 22 Stockholm

Observera att ev. ofullständig nominering som inte kompletterats senast den 28 februari beaktas inte av juryn.

För ev. frågor: per.lindberg@hig.se

Välkommen till FALF 2019!

0

Konferensen äger rum 10-12 juni på Arbetets museum i Norrköping. Övergripande tema är ”Hållbar utveckling i organisationer”. Ny deadline för abstracts är 3 mars.

Vi ser gärna både forsknings- och praktikerbaserade bidrag! För mer info, se https://liu.se/forskning/falf-2019 .

Bifogar även flyer som ni gärna får sprida vidare i era nätverk.

Väl mött!

Organisationskommittén för FALF 2019

Djärvare grepp behövs!

0

Styrelsen för Forum för arbetslivsforskning uppmanar myndigheterna: Dra mer nytta av arbetsmiljöforskarna!

Vet vi redan allt som behövs för att hålla ordning i vår arbetsmiljö? Självklart inte. Den är i ständig förändring på grund av omvandlingar i politiken, näringslivet, befolkningsstrukturen, våra normer och värderingar osv. Förändringarna gör att arbetsmiljöpolitiken ständigt måste omprövas och moderniseras.

Läs artikeln i Du & Jobbet

FALF 2019 i Norrköping

0

Varmt välkomna till årets stora arbetslivskonferens, FALF 2019, som arrangeras på Arbetets museum i Norrköping, mitt i det vackra och historiskt värdefulla industrilandskapet.

Datum för konferensen är 10-12 juni 2019. Boka in redan nu i din kalender!

Mer information läggs ut fortlöpande här på hemsidan. Redan nu är konferensens teman bestämda:

• Hållbara utvecklingsprocesser i produktions- och tjänsteverksamheter
• Innovation inom offentlig verksamhet
• Arbetsmiljö och utveckling i småföretag
• Inkluderande arbetsliv – arbetsmarknad för alla
• Genus och arbetsmiljö
• Interaktiv forskning – Arbetsplatsnära utveckling
• Den digitaliserade arbetsmarknaden – nya arbetsvillkor och anställningsformer
• Har du ytterligare idéer på lämpligt bidrag till FALF 2019, så hör av dig!

Deadline för att skicka in abstracts är 17 februari 2019. Varmt välkomna till Norrköping och FALF 2019 i juni!

Läs mer på konferensens webbplats: https://liu.se/forskning/falf-2019

Ny litteratur tillgänglig FALF:s medlemmar

0

Ett litet urval av årets (2018) inköp av litteratur som finns i tillgänglig i fulltext för betalande FALF-medlemmar:


Well-being: productivity and happiness at work


Gender, work and migration: agency in gendered labour settings


Learning to save the future: rethinking education and work in an era of digital capitalism


Occupational safety and health: fundamental principles and philosophies

Mest lästa e-bok för FALF-medlemmar är för närvarande:


Sage Handbook of the Sociology of Work and Employment

Individuella inloggningsuppgifter till tjänsten skickas ut till betalande medlemmar.

För frågor om lösenord och inloggning kontakta FALFs administrativa stöd: lars.lovius@fruolsson.se

För övriga frågor om tjänsten kontakta föreståndaren för Arbetsmiljöhögskolan, Designvetenskaper, Lunds universitet: calle.rosengren@design.lth.se

Inloggning med individuella inloggningsuppgifter här: http://falf.lub.lu.se/