SAVE THE DATE!
FALF 2020, 15-17 juni

Mälardalens högskola, Västerås
Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet?
Arrangör: Forskargruppen Hållbart arbetsliv, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola

Ny litteratur tillgänglig FALF:s medlemmar

0

Ett litet urval av årets (2018) inköp av litteratur som finns i tillgänglig i fulltext för betalande FALF-medlemmar:


Well-being: productivity and happiness at work


Gender, work and migration: agency in gendered labour settings


Learning to save the future: rethinking education and work in an era of digital capitalism


Occupational safety and health: fundamental principles and philosophies

Mest lästa e-bok för FALF-medlemmar är för närvarande:


Sage Handbook of the Sociology of Work and Employment

Individuella inloggningsuppgifter till tjänsten skickas ut till betalande medlemmar.

För frågor om lösenord och inloggning kontakta FALFs administrativa stöd: lars.lovius@fruolsson.se

För övriga frågor om tjänsten kontakta föreståndaren för Arbetsmiljöhögskolan, Designvetenskaper, Lunds universitet: calle.rosengren@design.lth.se

Inloggning med individuella inloggningsuppgifter här: http://falf.lub.lu.se/

Samproduktion – ett verktyg för framtidens arbetslivsforskare, 7.5 hp, VT2019

0

Under våren 2019 kommer Mälardalens högskola att anordna en forskarutbildningskurs om Samproduktion. Kursen ingår i Nationella forskarskolan i Arbetslivsvetenskap som finansieras av FORTE.

Att forskning ska bedrivas i nära samverkan med omgivande samhälle betonas allt mer inom arbetslivsforskningen. Till exempel har det en framträdande roll i nya forskningspropositionen. Men hur är det att bedriva forskning när den sker i samproduktion med praktiken? Att förena de delvis konkurrande målen att vara högrelevant för organisation och företag och dela beslutsutrymmet med dem, och samtidigt vara av högsta vetenskapliga kvalitet, går det ens? Den här kursen belyser historiska, teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på samproduktion. Vad får samproduktion för implikationer för rollen som forskare, de designer och metoder man använder, resultaten man får och hur de används?

Mer information, kursplan och ansökningsblankett hittar du på sidan om FALF:s forskarskola

Doktorandkurs: What is fair? International perspectives on equity in work and health

0

Inbjudan till nätbaserad doktorandkurs med internationellt fokus

Under våren 2019 genomförs kursen What is fair? International perspectives on equity in work and health (7.5 hp). Kursen är nätbaserad och riktar sig till doktorander och magister-/masterstudenter som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om hälsa i arbetslivet och hur detta område relaterar till jämlikhet och rättvisa ur ett internationellt perspektiv.

Kursen ges i samarbete mellan Mittuniversitet, Mälardalens högskola och University of Waterloo i Kanada.

Mer information om upplägg och anmälan:

Mer information (PDF)

Nätgranskning i samband med rekrytering – nytt nummer av Arbetsliv i omvandling

0

Det senaste numret Nätgranskning i samband med rekrytering: hur, vad och varför (inte)? tar upp de digitala utmaningarna med utgångspunkt i arbetslivsforskning från Göteborgs universitet.

Digital version av Arbetsliv i omvandling för läsning och nedladdning.

Mer information om tidskriften: Calle Rosengren, redaktör för Arbetsliv i omvandling, calle.rosengren@design.lth.se

Bidra med forskning om kompetensförsörjning på Arbetets museums arbetslivskonferens 2018

0

Hur kan kompetensförsörjningen fungera bättre och även inkludera dem som idag står utanför? Hur skapar vi utbildningar som möter framtidens behov? Hur löser andra länder matchning av behov och kompetens, och hur har vi gjort tidigare i historien?

Årets arbetslivskonferens på Arbetets museum den 8 november har temat ”Hållbar kompetensförsörjning – utmaningar och möjligheter”. Forskar du inom området är du varmt välkommen att presentera ditt arbete hos oss. I inbjudan finns en länk där du kan anmäla dig. Det står även hur du gör om du vill medverka med din forskning. Vi vill ha ditt abstract senast 28 september.

Sprid gärna vidare i dina nätverk och till intresserade kollegor!

Varmt välkommen till Norrköping!

https://www.arbetetsmuseum.se/wp-content/uploads/2018/09/Inbjudan-forskare-2018.pdf