HÄLSOSAMT ARBETSLIV – UTOPI ELLER VERKLIGHET?
FALF 2020
14 - 16 juni 2021
Arrangör: Mälardalens högskola
https://www.mdh.se/konferens/falf2021

Nationella forskarskolan: nu finns det möjlighet att anmäla sig till vårens kurs

0

FALFs forskarskola erbjuder kurser som är kostnadsfria för deltagarna och bidrar även med ersättning för resor och uppehälle. Den tredje omgången av FALFs nationella forskarskola i arbetsvetenskap inleddes hösten 2018. Nu hittar du mer info och ansökningsblankett till vårens kurs, Digi MTOS-Det digitala mötet mellan Människa, Teknik, Organisation och Samhälle, som anordnas av Lunds universitet. 

För mer information och anmälan, se FALFs hemsida. https://falf.se/falfs-nationella-forskarskola-2018-2021/

Nationella forskarskolan: höstens kurs skjuts upp

0

FALFs forskarskola erbjuder kurser som är kostnadsfria för deltagarna och bidrar även med ersättning för resor och uppehälle. Den tredje omgången av FALFs nationella forskarskola i arbetsvetenskap inleddes hösten 2018. På grund av Coronaepidemin har styrgruppen för forskarskolan beslutat att skjuta fram höstens till Ht -21. Istället kommer detta schema att följas:

VT2021: Digi MTOS-Det digitala mötet mellan Människa, Teknik, Organisation och Samhälle, Lunds universitet. Kontaktperson: Gudbjörg Erlingsdottir
HT2021: Planering och projektering av nya arbetsmiljöer, KTH. Kontakt: Jörgen Eklund
VT2022: Yrken och professioner i det moderna arbetslivet, Luleå tekniska universitet. Kontakt: Karolina Parding

För mer information och anmälan, se FALFs hemsida. https://falf.se/falfs-nationella-forskarskola-2018-2021/

En sista hälsning till Ann Bergman som hastigt gått bort

0

Ann Bergman var professor och ämnesföreträdare i arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hon disputerade i arbetsvetenskap 2004 vid Karlstads universitet med en avhandling om mönster av könssegregering i arbetslivet. Ann undervisade och forskade bland annat om arbetsorganisation, arbetsvillkor, arbetsmiljö, digitalisering, könssegregering i arbetslivet samt relationen mellan betalt och obetalt arbete. Hon intresserade sig även för framtidsstudier med fokus på arbetsliv och hennes forskning publicerades i ett flertal internationella tidskrifter, böcker, rapporter, artiklar och debattinlägg. Hon var en uppskattad expert i medierna.

För arbetslivsforskningen var Ann under senare år en av de starkast lysande stjärnorna. Med sin energi och karisma fick hon även andra att känna sig viktiga och älskade och hon efterlämnar ett stort tomrum i den arbetsvetenskapliga gemenskapen. 

Ann var även en av de drivande krafterna inom FALF. Hon undervisade i FALFs forskarskolor och var ordförande 2013 och 2014. Under senare år var hon kassör och satt i valberedningen för FALFs styrelse. 

Vi kommer att minnas och sakna Ann.

FALFs styrelse

Bästa avhandlingar 2019

0

Två avhandlingar har belönats med Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling 2019. 
Läs om utmärkelsen hos Arbetsmiljöhögskolan.

Följande avhandlingar har belönats:

Cyberbullying: Transformations of working life and its boundaries.
Rebecka Cowen Forssell, Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet.

och

Autonomous, yet Aligned: Challenges of Self-leadership in Context
Gisela Bäcklander, Institutionen för Industri, ekonomi och organisation, Kungliga tekniska högskolan.

Läs juryns motiveringar

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2020

0

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer (PDF)