FALF 2022, 13–15 juni

Framtidens arbete – arbetets framtid
Luleå tekniska universitet
Läs mer

What is fair? International perspectives on equity in work and health

0

Invitation for participation in the course

What is fair?
International perspectives on equity in work and health
, 7,5 hp, Starting January 18th, 2021

Introduction

 Are you interested to participate in a course along with PhD- and Masters- students from Canada (and Sweden) without the need to travel abroad?

 Does questions about what is fair in work and health in relation to different socio-political systems trigger your curiosity to learn more and discuss prompting issues with other peers?

 Do you want to deepen your understanding about the complex issue of equity in working life?

You are most welcome to apply for our course!

Läs mer (pdf)

Nominera 2020 års avhandling!

0

Nu är det dags att nominera 2020 års avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Vinnaren får ta emot utmärkelsen Bästa avhandling och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i Västerås 14–16 juni 2020. 

Juryn utgörs av FALF:s styrelse som bedömer nominerade avhandlingar utifrån tre kriterier: 

 1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö
 2. Vetenskaplig kvalitet
 3. Originalitet, tillämpbarhet och samhällsnytta

Vem kan nomineras?
Den som disputerat i Sverige under 2020 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö kan nomineras. Forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö är brett och juryn välkomnar relevanta avhandlingar från alla vetenskapliga miljöer.

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera, även författaren kan nominera sin egen avhandling.

Nominering görs enligt följande:
Nomineringen sker per e-post senast 5 februari 2021 till christian.stahl@liu.se. I ämnesraden anges ”Bästa avhandling 2020”. 

I nomineringen ska följande information anges: 

 • avhandlingens titel
 • författarens namn, hemvist samt kontaktuppgifter
 • namn på den som nominerar samt dennes kontaktuppgifter

Till nomineringen ska bifogas:

 • En pdf-fil med underskriven motivering om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna
 • En pdf-fil med avhandlingen, eller länk till avhandlingens elektroniska fulltext-publicering 

Ofullständiga nomineringar beaktas inte.

Det är också möjligt att nominera per post. Skicka då ett fysiskt exemplar av avhandlingen samt ett undertecknat nomineringsbrev till följande adress:

Christian Ståhl
Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Avdelningen för pedagogik och sociologi
581 83 Linköping

Nyhetsbrev oktober 2020

0

Bäste arbetslivsforskare!

Här kommer ett informationsbrev från Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) som är ett nationellt nätverk för forskare inom arbetsvetenskap, arbetslivs- och arbetsmiljöforskning, samtnärliggande områden. Kontinuerlig information om FALF sprids framförallt via webbplatsen www.falf.se, Twitter och Facebook. Du får detta mail eftersom du finns med på FALFs sändlista. Om du inte vill vara med på sändlistan i fortsättningen kan du meddela det genom att svara på detta mail. Du får gärna föreslå fler arbetslivsforskare som får del av våra utskick.

FALF 2020 blev digital förkonferens

Årets FALF-konferens organiserades av Mälardalens högskola i Västerås. På grund av Coronaepidemin beslöt konferensarrangören och FALFs styrelse att skjuta upp den stora konferensen till 14-16 juni 2021 och att istället organisera en kortare endagskonferens den 16 juni 2020. Konferensen var uppskattad och bjöd bl.a. på levande musik i pauserna.

Nationella forskarskolan

FALF har organiserat forskarskolor med kurser i arbetsvetenskap i flera omgångar. Kurserna är kostnadsfria för deltagarna och forskarskolan bidrar även med ersättning för resor och uppehälle. Den tredje omgången av FALF:s nationella forskarskola i arbetsvetenskap inleddes hösten 2018 på Malmö universitet. Under 2019 fortsatte den med en kurs på Mälardalens högskola och en på Karlstads universitet. Kurserna som var planerade till våren och hösten 2020 fick skjutas upp pga. Coronaepidemin. Återstående kurser i forskarskolan ser därför ut som följer:

 • VT 2021 organiseras kursen Digi MTOS – Det digitala mötet mellan Människa, Teknik, Organisation och Samhälle på Lunds universitet. Den lyfter fram tekniken och mötet med den i våra studier av arbete och arbetsmiljö. Kurstillfällena ligger under april och maj 2021. Sista dag för anmälan är 2021-03-15. För mer information och anmälan, se FALF:s hemsida.
 • HT 2021 organiseras kursen Planering och projektering av nya arbetsmiljöer på KTH
 • VT 2022 organiseras kursen Yrken och professioner i det moderna arbetslivet på Luleå tekniska universitet. 

Nominera 2020 års bästa avhandling!

Nu kan du nominera 2020 års avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Vinnaren får ta emot utmärkelsen Bästa avhandling och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i Västerås 14-16 juni 2021. Juryn utgörs av FALF:s styrelse som bedömer nominerade avhandlingar utifrån tre kriterier:

 • Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö
 • Vetenskaplig kvalitet
 • Originalitet, tillämpbarhet och samhällsnytta

Detaljer om vem som kan nominera och nomineras samt hur man gör finns på FALFs hemsida. Deadline för nomineringar: 5 februari 2021.

Doktorandnätverk: ny ordförande och utveckling av hemsidan

Sedan några år tillbaka har FALF ett doktorandnätverk. Nätverkets ordförande sitter med i FALFs styrelse som doktorandrepresentant, vilket är något vi värdesätter högt. Nätverket brukar mötas på FALF-konferenserna. På mötet detta år valdes Åsa Bergman Brun, Högskolan Dalarna, till ny ordförande efter den avgående Monika Kaltenbrunner Nykvist. Nytt för i år är även att vi utvecklar en doktorandsida på FALFs hemsida där information om forskarskolan och annat av relevans för doktorander kommer finnas. Om du som är doktorand är intresserad av att delta kan du kontakta Åsa Bergman Brun asu@du.se

Tidskrifter 

FALF stödjer flera tidskrifter av relevans för fältet. Arbetsmarknad & Arbetsliv ingår i FALF- medlemskapet och publicerar över fyra digitala nummer per år samt en samlingsvolym i pappersformat i slutet av varje år. Arbetsliv i Omvandling är en vetenskaplig refereegranskad skriftserie som ges ut av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet i samarbete med FALF, Malmö universitet och SLU Alnarp. Båda dessa tidskrifter samt Arbete & Hälsa och Nordic Journal of Working Life Studies finns länkade på FALFs hemsida.

Är du medlem i FALF?

För att FALF ska kunna fungera behöver vi medlemmar. Medlemskap kostar 400 kr per år och innebär att du:

 • stödjer svensk arbetslivsforskning genom den årliga FALF-konferensen, forskarskolor, uppmärksammandet av bra avhandlingar och övriga publikationer, hemsidan och mycket annat. 
 • blir prenumerant på tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv och därmed får en årsbok med alla artiklar som publicerats under året. 
 • får tillgång till Arbline, en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med inriktning på arbetsliv.

Det lättaste sättet att bli medlem är att delta i FALF-konferensen eftersom medlemskapets är inbakat i konferensavgiften. Du kan även bli medlem via www.falf.se Om du har önskemål eller synpunkter på FALF och arbetet med FALF får du gärna kontakta någon av oss i styrelsen!

/Styrelsen

Carin Håkansta, Karlstads universitet och Karolinska universitetet, ordförande carin.hakansta@kau.se

Leif Berglund, Luleå tekniska universitet, kassör leif.berglund@ltu.se

Åsa Bergman Brun, Högskolan Dalarna, doktorandrepresentant asu@du.se

Tina Forsberg, Högskolan Dalarna tfo@du.se

Gunnar Gillberg, Göteborgs universitet, gunnar.gillberg@av.gu.se

Johanna Persson, Lunds universitet, johanna.persson@design.lth.se

Christian Ståhl, Linköpings universitet, christian.stahl@liu.se

Susanna Toivanen, Mälardalens Högskola, susanna.toivanen@mdh.se

Förlängd deadline 1 december 2020: Call for Papers till internationell arbetsmarknads- och arbetslivskonferens, ILERA:s världskongress, Lund 21-24 juni 2021

0


Vi har förlängt deadline för Call for Papers till ILERA:s 19:e världskongress till den 1 december 2020

Nästa år, 2021, mellan den 21–24 juni arrangeras ILERA:s världskongress i Lund, och det är första gången som världskongressen hålls i Sverige och Norden. Världskongressen i Lund har temat ”Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations”. 

ILERA (the International Labour and Employment Relations Association) är sedan mer än femtio år en internationellt ledande vetenskaplig organisation med fokus på samhällsrelevant och tvärvetenskaplig forskning om arbetsmarknaden och arbetslivet. Världskongressen utgör en unik möjlighet att ta del av ledande internationell forskning och att presentera svensk och nordisk arbetsmarknadsforskning och den svenska arbetsmarknadsmodellen för en internationell publik. Världskongressen utgör också en viktig mötesplats för forskare, representanter för arbetsmarknadens parter, regeringar och internationella organisationer från hela världen. 

Vi följer noga utvecklingen rörande Covid-19 pandemin. Vi iakttar rekommendationer från myndigheter, och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att garantera en säker kongress och för att motverka spridningen av coronaviruset. Vi strävar efter en ”two track” (eller ”hybrid”) kongress, d.v.s. att kombinera en fysisk kongress på Lunds universitet med robusta digitala lösningar för att garantera ett brett och globalt deltagande på kongressen. Ett slutligt beslut om huruvida kongressen kan hållas fysiskt på plats i Lund kommer att kommuniceras senast den 1 mars 2021. Registreringen kommer att öppna den 18 januari 2021, och principerna för avbokning och återbetalning av kongressavgifter kommer att spegla deltagarnas behov i den pågående pandemin. 

Ni hittar Call for Papers på kongresshemsidan:  www.ileraworldcongress2021.se 

För frågor, var vänlig att kontakta ilera2021@jur.lu.se 

Hoppas att vi ses på världskongressen! 
Varmt välkomna och vänliga hälsningar 

Mia Rönnmar, President för ILERA 
den akademiska kommittén och organisationskommittén och den Svenska ILERA-föreningen 
  — 

Dear friends and colleagues, 

We have extended the deadline for submissions of paper abstracts and special session proposals for the 19th ILERA World Congress to 1 December 2020

The theme of the 19th ILERA (the International Labour and Employment Relations) World Congress is ’Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations’ and the congress 
will be held on 21-24 June 2021 in Lund, Sweden. 


Covid-19 Congress Adaptation 
We closely monitor the development in relation to the current Covid-19 pandemic, and collaborate with the ILERA Executive Committee. We follow recommendations from international organizations and government authorities, and take all necessary measures to ensure a safe and responsible congress, and to prevent the spread of the Corona virus. 
The upcoming World Congress will provide excellent opportunities for presentation and discussion of new research results and discourses, policy debates, exchange of best practices, and research and social networking. 
We strive for a ‘two track’ congress-approach, i.e. to combine an on campus congress with robust digital solutions to ensure a broad and global participation at the congress. A final decision regarding on campus congress activities will be communicated no later than 1 March 2021. 
Registration will open 18 January 2021. Principles for cancellation and refunding of registration fees will reflect participants’ needs in the Covid-19 pandemic situation. 

The Call for Papers can be found at the congress website: www.ileraworldcongress2021.se 

For questions, please contact: ilera2021@jur.lu.se 

with kind regards 

Mia Rönnmar, President of ILERA
the Academic and Organizing Committees and the Swedish ILERA Association 

Nationella forskarskolan: nu finns det möjlighet att anmäla sig till vårens kurs

0

FALFs forskarskola erbjuder kurser som är kostnadsfria för deltagarna och bidrar även med ersättning för resor och uppehälle. Den tredje omgången av FALFs nationella forskarskola i arbetsvetenskap inleddes hösten 2018. Nu hittar du mer info och ansökningsblankett till vårens kurs, Digi MTOS-Det digitala mötet mellan Människa, Teknik, Organisation och Samhälle, som anordnas av Lunds universitet. 

För mer information och anmälan, se FALFs hemsida. https://falf.se/falfs-nationella-forskarskola-2018-2021/