FALF 2024, 17–19 juni

Sustainable HRM and Working-Life Practices
Göteborgs universitet
Läs mer på konferenswebben

Home Blog Page 3

FALF nyhetsbrev #1 2023

0

I detta nyhetsbrev finns information om årets FALF-konferens, samt kommande aktiviteter i FALF-nätverket och FALF:s doktorandnätverk. 

FALF-konferensen 2023

Snart dags för årets FALF-konferens! Den arrangeras i år av Historisk arbetslivsforskning vid Lunds universitet. Konferensen, som kommer att hållas på Dunkers kulturhus i Helsingborg, har temat Arbetets gränser och äger rum 14-16 juni. Deadline för abstract var den 1 mars 2023 och alla som skickat in abstract ska ha fått återkoppling. Om du inte nåtts av något meddelande ber vi dig att ta kontakt med Ida de Wit Sandström ida.de_wit_sandstrom@hist.lu.se. Sessionsschema kommer att publiceras på konferenssidan i slutet på maj. 

Vänligen observera att vi behöver anmälan och betalning senast den 19 majAnmälan sker via konferenshemsidan och betalning sker med betalkort. 

För mer och löpande information om konferensen hänvisas till konferenshemsidan:
https://www.hist.lu.se/forskning/konferenser/falf-2023-arbetets-granser/

Under konferensen arrangeras också FALF:s årsmöte, den 15 juni kl. 17 på plats i Dunkers kulturhus. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga inom kort på www.falf.se

Nätverksaktiviteter

I höst ordnar FALF ett skrivarinternat lunch till lunch 30/1 – 1/11 på Skogshem & Wijk på Lidingö. Syftet är att få koncentrerad till att skriva (på vad du vill), samtidigt som vistelsen verkar för nätverkande inom FALF. Är du medlem i FALF står nätverket för kostnaderna (boende och mat) och kan även stå för resekostnader om arbetsgivaren inte har den möjligheten. Platserna är begränsade till 15, först till kvarn gäller och vi tillämpar reservlista. Anmäl er till kristina.palm@kau.se senast 2023-08-31. I det fall du behöver avboka, gör det så snart som möjligt för att bereda plats till någon annan. Om du avbokar efter 2023-09-30 får du (din arbetsgivare) stå för kostnaden om det inte finns personer på reservlistan som kan och vill åka.

Kristina Palm (Karlstad universitet/KI) och Marcus Persson (Linköpings universitet) kommer att arrangera ett seminarium/workshop på temat digitalisering och arbetsliv. Workshopen sker på Karlstads universitet den 12 oktober kl. 12-16, och startar med gemensam lunch. Mer info om anmälan kommer längre fram.

En workshop om tillitsstyrning arrangeras i Östersund 29-30/11, som är ett samarrangemang mellan FALF och Nätverket för arbetslivsforskning  (NAFS) vid Mittuniversitetet. Syftet är att dela erfarenheter från forskningsprojekt om tillitsstyrning och diskutera förutsättningar för framtida möjliga samarbeten i en skandinavisk kontext. I workshopen deltar forskare från Norge, Danmark och Sverige. Om du sysslar med tillitsstyrning och är intresserad av att delta, kontakta Sara Svedenmark, sara.svedenmark@miun.se.  Detaljerat schema kommer senare.

Håll också koll på våra sociala medier för löpande information om nya nätverksaktiviteter! Vi finns på FacebookLinkedIn och Twitter

Doktorandnätverket

Kvällen innan FALF-konferensen kommer doktorandnätverket att arrangera en social träff då vi äter middag tillsammans (till självkostnadspris) på restaurang Regio kl 18.00. Om du önskar närvara vid träffen så anmäler dig till Elin eller Carin (se nedan) så att vi kan boka bord för rätt antal personer. Deadline för anmälan är måndag 29 maj.

Dag 1 på konferensen inleds med vårt årsmöte då vi utvärderar verksamheten, väljer en ny ordförande samt vice ordförande samt blickar framåt för att planera nästa års aktiviteter. 

I dagsläget har vi en nominering till posten som vice-ordförande: Annica Asp, Karlstad universitet, och en nominering till posten som ordförande: Carin Hellström, KTH. 

Om du är intresserad eller vill nominera så kontakta Elin eller Carin.

Save the date för doktorandnätverkets skrivarstuga 13-14 september, denna gång i Uppsala. Mer information och anmälan kommer i början av juni. Vi har preliminärt 12 platser och företräde ges till de doktorander som ej var med förra året. 

Kom ihåg att anmäla de doktorander som vill vara med i doktorandnätverket så att de får del av doktorandernas nyhetsbrev i mailform! Anmäl nya (och gamla) doktorander till Elin Storman ems@du.se eller Carin Hellström carinhe@kth.se

Christian Ståhl, ordförande

FALF-konferensen 2023

0

Den 14–16 juni 2023 arrangerar Historisk arbetslivsforskning vid Lunds universitet FALF:s årliga nationella arbetslivskonferens. Konferensen, som kommer att hållas på Dunkers kulturhus i Helsingborg, har temat Arbetets gränser.

Deadline för abstract var den 1 mars 2023 och alla som skickat in abstract ska ha fått återkoppling. Om du inte nåtts av något meddelande ber vi dig att ta kontakt med Ida de Wit Sandström ida.de_wit_sandstrom@hist.lu.se. Sessionsschema kommer att publiceras på konferenssidan i slutet på maj. Preliminärt har vi avsatt femton minuter per presentation och ca fem minuter för frågor. Presentationer kan hållas på svenska, norska, danska eller engelska.

Vänligen observera att vi behöver anmälan och betalning senast den 19 majAnmälan sker via konferenshemsidan och betalning sker med betalkort.

För mer och löpande information om konferensen hänvisas till konferenshemsidan: https://www.hist.lu.se/forskning/konferenser/falf-2023-arbetets-granser/

Abstracts till årets FALF-konferens

0

Skicka gärna in abstracts till årets FALF-konferens i Helsingborg, 14–16 juni! Deadline för abstracts är 1 mars.

Se instruktioner och anmälningslänk på konferensens hemsida: https://www.hist.lu.se/forskning/konferenser/falf-2023-arbetets-granser/

Nominera 2022 års avhandling och publikation!

0

Årets avhandling

Nu är det dags att nominera 2022 års avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Vinnaren får ta emot utmärkelsen Bästa avhandling och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i Helsingborg 14–16 juni 2023. 

Juryn utgörs av FALF:s styrelse som bedömer nominerade avhandlingar utifrån tre kriterier: 

 1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö
 2. Vetenskaplig kvalitet
 3. Originalitet, tillämpbarhet och samhällsnytta

Vem kan nomineras?
Den som disputerat i Sverige under 2022 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö kan nomineras. Forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö är brett och juryn välkomnar relevanta avhandlingar från alla vetenskapliga miljöer. 

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera, även författaren kan nominera sin egen avhandling.

Nominering görs enligt följande:
Nomineringen sker per e-post senast 31 januari 2023 till Britt-Inger Keisu på britt-inger.keisu@umu.se. I ämnesraden anges ”Bästa avhandling 2022”. Du kan också nominera via ett formulär på hemsidan: https://falf.se/nominering-av-arets-avhandling/

I nomineringen ska följande information anges: 

 • avhandlingens titel
 • författarens namn, hemvist samt kontaktuppgifter
 • namn på den som nominerar samt dennes kontaktuppgifter

Till nomineringen ska bifogas:

 • En motivering om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna
 • En pdf-fil med avhandlingen, eller länk till avhandlingens elektroniska fulltext-publicering 

Ofullständiga nomineringar beaktas inte.

Årets publikation

Utöver detta pris tar vi också emot nomineringar för 2022 års bästa publikation. Vinnaren får ta emot utmärkelsen Bästa publikation på FALF-konferensen i juni. Publikationerna bedöms av en grupp arbetslivsforskare och beslut fattas av FALF:s styrelse. Bedömningskriterier är samma som för årets avhandling ovan.

Vem kan nomineras?
En publikation i en vetenskapligt granskad tidskrift (svensk eller internationell) med en svensk försteförfattare, inom forskningsområdet arbete och arbetsliv. Forskningsområdet är brett och vi välkomnar relevanta publikationer från alla vetenskapliga miljöer. 

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera, även författaren kan nominera sin egen publikation. 

Nominering görs enligt följande:
Nomineringen sker per e-post senast 31 januari 2023  till Tora Nord på tora.nord@hb.se. I ämnesraden anges ”Bästa avhandling 2022”. Du kan också nominera via formuläret på hemsidan: https://falf.se/arets-publikation/

I nomineringen ska följande information anges: 

 • publikationens titel
 • författarens namn, hemvist samt kontaktuppgifter
 • namn på den som nominerar samt dennes kontaktuppgifter

Till nomineringen ska bifogas:

 • En motivering om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna
 • En pdf-fil med publikationen, eller länk till avhandlingens elektroniska fulltext-publicering 

Ofullständiga nomineringar beaktas inte.

Årets nyheter i Arbline

0

Nu är årets E-böcker till Arbline inköpta och finns tillgängliga för FALF-medlemmar.

Logga in på: http://falf.lub.lu.se

IN-WORK POVERTY IN EUROPE: VULNERABLE AND UNDER-RE  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3322371

NEW DIRECTIONS IN THE FUTURE OF WORK                
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2933225

PALGRAVE HANDBOOK OF THE SOCIOLOGY OF WORK IN EURO  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1930235

HUMANS AT WORK IN THE DIGITAL AGE: FORMS OF DIGITA  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2277818

FAMILY, WORK AND WELL-BEING: EMERGENCE OF NEW ISSU  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1732302

ACHIEVING SUSTAINABLE WORKPLACE WELLBEING.          
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3328018

WELL-BEING AND EXTENDED WORKING LIFE: A GENDER PER  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3411083

GOSSIP, ORGANIZATION AND WORK: A RESEARCH OVERVIEW  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3045683

SENSE OF BELONGING AT WORK: A GUIDE TO IMPROVING W  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3254283

ERGONOMICS AND BUSINESS POLICIES FOR THE PROMOTION  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3127381

WORK FROM HOME: MULTI-LEVEL PERSPECTIVES ON THE NE  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2969559

ARTIFICIAL INTELLIGENCE EDUCATION IN THE CONTEXT O  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3435345

PHILOSOPHIES OF WORK IN THE PLATONIC TRADITION: A   
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3166514

PRECARIOUS ASIA: GLOBAL CAPITALISM AND WORK IN JAP  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3060256

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, AUTOMATION AND THE FUTURE  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2657301

UNIVERSITIES AND THE LABOUR MARKET: GRADUATE TRANS  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2986864

PASSIONATE WORK: ENDURANCE AFTER THE GOOD LIFE.     
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3227911

FEELINGS AND WORK IN MODERN HISTORY: EMOTIONAL LAB  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3167143

DEMOCRACY AT WORK: CONTRACT, STATUS AND POST-INDUS  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3412490

PROFIT PARADOX: HOW THRIVING FIRMS THREATEN THE FU  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3335264

WORK IN THE GIG ECONOMY: A RESEARCH OVERVIEW.       
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2896548

WOMEN, WORK, AND ACTIVISM: CHAPTERS OF AN INCLUSIV  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3147550

FAREWELL TO WORK?: ESSAYS ON THE WORLD OF WORK’S M  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=3101154

POLITICS AND ETHICS OF CONTEMPORARY WORK: WHITHER   
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2914383