SAVE THE DATE!
FALFs digitala förkonferens 16 juni

Mälardalens högskola, Västerås
Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet?
Arrangör: Forskargruppen Hållbart arbetsliv, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola
Läs mer på konferensens webbplats

Collective Mobilization in Changing Conditions

0
cover

Worker Collectivity in a Turbulent Age

Authors: Axelsson, Jonas, Karlsson, Jan Ch., Skorstad, Egil J.

Analyses a production facility, its workers, management, and the internal/external factors from three distinct vantage points in timeProvides an in-depth look at how western institutions might adopt or adjust labour processes to be more like that of the Scandinavia modelForms part of a tradition of ethnographic studies of workplaces, part of a revival of attentiveness to narratives of factory life.

Läs mer

Den svenska modellen – Partssamverkan för attraktivt arbete och konkurrenskraft

0

Välkommen till en inspirationsdag för utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser. Årets dialogseminarium arrangerat av nätverket AFoU handlar om den svenska modellen i arbetslivet, med särskilt fokus på betydelsen av att gemensamt arbeta med arbetsmiljöfrågor i partssamverkan för utveckling av framtidens attraktiva arbeten och konkurrenskraftiga organisationer.

Datum: 21 november, 2019
Tid: 12:30-17:00.
Plats: AFA Försäkring, Klara södra kyrkogata 18, Stockholm
Sista anmälningsdag: 13 november

Moderator: Göran Johnsson, Ordf. för nätverket AFoU, ordf. ProduktionsLyftet, tidigare förbundsordförande för IF Metall

  • God arbetsmiljö och konkurrenskraft – hur kan det hänga ihop?
  • Hur fungerar den svenska modellen i praktiken?
  • Är det en styrka och konkurrensfördel, och på vilket sätt?
  • Hur kan vi i så fall behålla detta försprång i en global värld och bli ännu bättre på att ta till vara fördelarna?
  • Vilken ny kunskap behöver vi och vad kan vi mer göra konkret tillsammans?

Detta är några områden som lyfts under dagen. Vi ser fram emot inspirationsdagen där vi delar erfarenheter och ”krokar arm” för att tillsammans bygga kunskap, praktiskt integrera kunskap i förändringsprocesser på arbetsplatser och i utbildningskanaler samt hitta effektiva spridningskanaler. Välkommen att bidra till en grund för en gemensam utveckling som gynnar utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser!

Läs mer och anmälan

Organizing Sick Leave Processes in Health Care

0

Invitation to Workshop 10-11 October 2019 in Malmö

We would like to invite you to a two-day workshop 10-11 October held at Malmö University. The workshop is planned around a project investigating the translation of national health care policy reforms into local settings. The aim of the workshop is to both theorize this process and to share practical knowledge of how it happens.

We envision the workshop to be focusing on thinking and working together, rather than presenting papers.

For more information click here

Arbete och dess olika former – en teoretisk och empirisk genomlysning, 7,5 hp, HT2019

0

Med start i november 2019 kommer Karlstads universitet att anordna en forskarutbildningskurs om arbete och dess olika former. Kursen ingår i Nationella forskarskolan i Arbetslivsvetenskap som finansieras av FORTE.

Om kursen:
Arbetens innehåll och former är under förändring. Gamla definitioner, antaganden och empiriska mönster bryts mot nya, varför kursen syftar till att möjliggöra en problematiserande och spänstig vetenskaplig diskussion. Med utgångspunkt i tidigare och samtida teoretiserande av fenomenet och begreppet arbete analyseras dess innebörd, dess faktiska uttrycksformer och dessas konsekvenser i det samtida samhället. Deltagarna ska förhålla sig till internationell och nationell litteratur och forskning och därtill problematisera sitt eget avhandlingsområde. Kursen utgörs av föreläsningar och seminarier. Examination sker såväl muntligt som skriftligt. Kursen ges på svenska och engelska.

Kontaktperson:  Lars Ivarsson, Arbetsvetenskap, Karlstads universitet. Lars.Ivarsson@kau.se  Tel: 054-700 15 65

Mer info och anmälan:
https://falf.se/falfs-nationella-forskarskola-2018-2021/

Bästa avhandling 2018

0

Vid årets FALF-konferens 10-12 juni, i regi av Linköpings universitet, tilldelades Arbetsmiljöhögskolans i Lund pris för bästa avhandling i Sverige 2018 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö Karin Lundgren-Kownacki, Ergonomi och aerosolteknik, LTH för avhandlingen ”The HEAT is on – Evaluation of workplace heat stress under a changing climate”.

Årets pristagare Karin Lundgren-Kownacki tillsammans med prisutdelare Per Lindberg (vänster) från FALFs styrelse och Calle Rosengren (höger), föreståndare för Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet.

Juryns motivering:

”Med sällsynt god timing uppmärksammar och beforskar författaren ett globalt problem som redan är en realitet med uppenbar risk att förvärras i intensitet och utbredning: kli­matförändringars påverkan på hälsa och arbetsliv.

Avhandlingen gör med ett antal olika studiedesigns en bred analys av hur ökad värme på grund av ett förändrat klimat kom­mer att påverka arbetares hälsa och produktivitet.

Forskningsfrågorna besvaras med ett tvärvetenskapligt angreppssätt med datainsamling inom- och utomhus, applikation och utvärdering av fysiologiska beräkningsmodeller för värmebelastning, experimentella simuleringar i klimatkammare, totalbedömning av de parametrar som påverkar männis­kans värmebalans samt inkludering av aspekter kring mänskliga rättigheter.

Avhandlingen har dessutom ett holistiskt tillvägagångssätt när åtgärder analyserats och där hållbara och regionspecifika lösningar lyfts fram för att säkerställa att lösningar för utsatta arbetstagare innehåller lokalt lämplig teknik.

Ett tydligt resultat av avhandlingen är tillämpningen av en fysiologisk beräkningsmodell för att uppskatta och förutspå produktivitetsförsämring på grund av värmeexponering. Detta är en samhällskostnad som inte inkluderats i kända ekonomiska analyser och rapporter om klimatförändringarnas påverkan på ekonomin.

Avhandlingen kombinerar hög vetenskaplig kvalitet med samhällelig relevans, speglar nyttan av tvärdisciplinärt samarbete och är dessutom mycket välskriven.”

Ett särskilt hedersomnämnande gick till Jayeon Lindellee, Lunds universitet med avhandlingen “Beyond Retrenchment. The Multi-Pillarization of Unemployment Provision in Sweden.”

Per Lindberg, juryns ordförande