Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet?

0

Mälardalens högskola 15-17 juni 2020

Call for abstracts – förlängd deadline.

Skicka in ditt abstract senast 31 mars (förlängt från 15 mars)

Läs mer på konferensens webbplats

New Turns in European Industrial Relations

0

European Industrial Relation Conference – IREC i Tammerfors 2 – 4 september 2020

Currently, the traditional industrial relations are challenged by various new trends like digitalisation, self-employment, globalisation, environmental crises, ageing labour force etc. Furthermore, the continuous growth of the service sector has replaced manufacturing as the greatest employer in the world. As a result, employment, trade unions, collective bargaining all have gradually become more female. In many European countries majority of trade union members have for several years been women.

 Läs mer: https://events.tuni.fi/irec2020/

Möjligheter till meningsfullt arbete i ett förlängt yrkesliv

0

– En studie av äldre läkares grupphandledning av utlandsutbildade läkare

Det senaste numret av Arbetsliv i omvandling tar upp äldre läkares grupphandledning av utlandsutbildade läkare som ett fall av meningsfullt arbete i ett förlängt yrkesliv.

Digital version av Arbetsliv i omvandling för läsning och nedladdning

Mer information om tidskriften: Calle Rosengren, redaktör för Arbetsliv i omvandlingcalle.rosengren@design.lth.se

Arbetsmarknad & Arbetsliv

0

INBJUDAN TILL 2021 ÅRS FALF-NUMMER

Arbetsmarknad & Arbetsliv erbjuder härmed forskare som presenterar papers på FALF-konferensen 2020 möjlighet att få medverka i tidskriftens FALF-nummer som publiceras i månadsskiftet maj/juni 2021, dvs i samband med 2021 års FALF-konferens. I likhet med tidigare år planeras ett nummer eller del av ett nummer med artiklar från konferensen. Deadline för manus är 2021-01-31. Om ni avser skicka in manus, vänligen skicka titel och abstract senast den 2020-10-31 till a&a@kau.se 

Länk till hemsida: https://journals.lub.lu.se/aoa

Välkomna att skicka in manus!

Ann Bergman, Lars Ivarsson och Gunnar Gillberg redaktörer för Arbetsmarknad & Arbetsliv

Arbetsmarknad  & Arbetsliv publicerar cirka 16-20 referee-granskade artiklar samt recensioner och debattinlägg spridda över fyra digitala nummer per år samt en samlings­volym i pappersformat i slutet av varje år. Tidskriften befinner sig på nivå 1 (på en skala mellan 0 och 2) i Norwegian register of scientific journals and publishers, ingår i EBSCOs databas och finansieras av Forte.

Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet?

0

Varmt välkomna till årets stora arbetslivskonferens!
Forum för arbetslivsforskning (FALF), Samhällskontraktet och Mälardalens högskola bjuder in till FALF-konferens den 15-17 juni 2020 på Mälardalens högskola i Västerås.

Call for abstracts
Skicka in ditt abstrakt senast 15 mars
https://www.mdh.se/konferens/falf-2020#callforabstracts
Konferensens övergripande tema är olika samtida, framtida och historiska perspektiv på det hälsosamma arbetslivet. Är ett hälsosamt arbetsliv en utopi eller verklighet?
Vi välkomnar konferensbidrag exempelvis inom följande teman:

  • Har arbetsplatsen någon roll för en hållbar livsstil?
  • Ny på jobbet – stanna, frodas eller lämna
  • Arbetsplatsrelaterat våld och mobbning – In cyberspace or in your face
  • Kontaktyrken – världens bästa värsta jobb?
  • Intervention – lärdomar av framgångar och misslyckanden
  • Framtidens kontor – inne och ute?
  • Digitalisering – Uppkopplat eller urflippat?
  • Gig-ekonomi – frigörelse eller modernt slaveri?
  • Samproduktion – nytta för alla parter eller kollision mellan kunskapslogiker?
  • Jämställdhet – vem gör vad på arbetsplatsen?

Det finns möjlighet att skicka in tre typer av abstrakts:
1) forskningsbaserad presentation,
2) praktikerbaserad presentation eller
3) förslag till symposium, workshop eller annan konferensaktivitet.

https://www.mdh.se/konferens/falf-2020#callforabstracts
Konferensens webbplats: https://www.mdh.se/konferens/falf-2020