Litteratur tillgänglig FALF:s medlemmar

0

Ett litet urval av årets (2017) inköp av litteratur som finns i tillgänglig i fulltext för betalande FALF-medlemmar:

Siegrist, Johannes & Wahrendorf, Morten (red.) (2016). Work stress and health in a globalized economy: the model of effort-reward imbalance.

 

 

 

Woodcock, Jamie (2017). Working the phones: control and resistance in call centres. London: Pluto Press

 

 

 

Robert, Christophe (red.) (2017). The psychology of humor at work. New York: Routledge.

 

 

 

Individuella inloggningsuppgifter till tjänsten skickas ut till betalande medlemmar.

För frågor om lösenord och inloggning kontakta FALFs administrativa stöd: lars.lovius@fruolsson.se

För övriga frågor om tjänsten kontakta föreståndaren för Arbetsmiljöhögskolan, Lunds universitet: calle.rosengren@design.lth.se

Inloggning med individuella inloggningsuppgifter här: http://falf.lub.lu.se/

“Call for abstracts” för arbetslivskonferensen FALF 2018

0

Nu har vi öppnat ”Call for abstracts” för arbetslivskonferensen FALF2018 som går i Gävle 10-12 juni.

Årets tema är Arbetet  – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?

Detaljerad information finns på http://www.hig.se/falf2018 , where also information in English soon will be available.

Bifogat finns en liten ”affisch”. Tryck gärna ut den och sätt upp på din arbetsplats.

Vi är tacksamma om du sprider detta mail i dina nätverk.

Vi kommer 2018 att lite extra fokusera på doktorander genom att ta initiativ till bildandet av ett doktorandnätverk inom området.

Så extra välkomna alla doktorander inom ämnesområdet arbetslivsforskning i dess vida mening!

”Vässa hjärnan”, skriv ett abstract och skicka in Ditt bidrag senast den 15 februari 2018!

Välkomna!

Organisationskommittén
gm Per Lindberg, konferensgeneral

Affisch Call for abstracts_FALF2018

Kurser inom ramen för FALF-forskarskola steg 3 beslutade

0

Vid ett möte 15 november i styrgruppen för forskarskolan beslutades att följande kurser ska ingå i forskarskolan:

Ht 2018
Kursens namn: Arbetsvillkor, ledning, organisering och styrning inom Human service organisationer
Lärosäte: Malmö högskola
Kontaktperson: Tuija Muhonen

Vt 2019
Kursens namn: Samproduktion – ett verktyg för framtidens arbetslivsforskare
Lärosäte: Mälardalens högskola
Kontaktperson: Ulrica von Thiele Schwarz

Ht 2019
Kursen namn: Arbete och dess olika former – en teoretisk och empirisk genomlysning
Lärosäte: Karlstads universitet
Kontaktperson: Lars Ivarsson

Vt 2020
Kursen namn: Digi MTOS-Det digitala mötet mellan Människa, Teknik, Organisation och Samhälle
Lärosäte: Lunds universitet
Kontaktperson: Gudbjörg Erlingsdottir

Ht 2020
Kursens namn: Planering och projektering av nya arbetsmiljöer
Lärosäte: KTH
Kontaktperson: Jörgen Eklund

Vt 2021
Kursen namn: Yrken och professioner i det moderna arbetslivet
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Kontaktperson: Karolina Parding

Interdisciplinary perspectives on work, stress, health and performance

0

Interdisciplinary perspectives on work, stress, health and performance
PhD course

PART I: 3.5 ECTs
PART II: 4 ECTs

Scope of the course
The concept of stress inherently span the macro-level, focusing on the organization of societies and public policies, to the micro-level, exploring psycho-physiological processes and mechanisms, and research advancing knowledge in this area should, therefore, be interdisciplinary. The general aim of the course is to bridge the existing gap between different disciplines by presenting and discussing interdisciplinary perspectives on work-related stress − its causes, and effects on health and performance. Drawing on the combined expertise of the research units involved in the Stockholm Stress Center Graduate School, the course offers a unique interdisciplinary learning environment for gaining in-depth understanding of stress in various work contexts

PART I: Course overview
An introductory workshop on stress is given on the first course day, where the concept of stress is introduced from an interdisciplinary perspective. The main part of the course is then given at the six research units within in the SSC Graduate School – the Division for Work and Organizational Psychology at Stockholm University, the Epidemiological unit and the Sleep unit at the Stress Research Institute, Stockholm University, the Division of Psychology and the Division of Insurance Medicine at Karolinska Institutet, and Centre for Musculoskeletal Research at Gävle University. The research units offer one course day each. The course days will be including research presentations, a literature seminar, and a seminar discussing the overall relations between the different research fields and their connection to the notion of stress.
For details, please see the course homepage for part I at the Stockholm Stress Center!

PART II: Course overview
After completion of part I, the course can be cotinued with a second part that focuses on a written assignment where each student shall discuss and critically reflect upon the relationship between interdisciplinary perspectives on work, stress, health and performance, and an individually chosen research question. This research question should preferably be aligned with the topic of the PhD student’s own research.
For details, please see the course homepage for part II at the Stockholm Stress Center!

For whom?
For PhD students pursuing a PhD thesis within social sciences including public health. Plase note: Part II is a continuation of Part I, and in order to be eligible for Part II, the doctoral student must have completed Part I of the course.

Course dates
Part I: March 21th – May 2nd 2018,
Part II: May 2nd 2018 – June 12th 2018

How to apply
Sign up via email to SSC graduate school coordinator Claudia Bernhard-Oettel cbl@psychology.su.se as soon as possible and no later than 31st January  2018. Note that the number of participants will be limited and registration is on a first-come, first-served basis.

If you have questions
you are welcome to contact the SSC graduate school coordinator
Claudia Bernhard-Oettel
You can also contact the responsible course leaders
Erik Berntson and Lena Låstad

Best regards!
Claudia Bernhard-Oettel

Coordinators for the Stockholm Stress Center Interdisciplinary Graduate School on Work, Stress, Health and Performance

Arbetslivsorienterad litteratur

0

Genom ett samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan (AMH), Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet erbjuds du som FALF-medlem nu tillgång till söktjänst med fulltextaccess för e-böcker. Denna tjänst är ett led i att öka tillgängligheten till arbetslivsorienterad litteratur för FALFs medlemmar.

Exempel på nya titlar som kommit in och nu kan läsas i fulltext av betalande FALF-medlemmar via denna tjänst:

Broadbent, Stefana (2015). Intimacy at Work : How Digital Media Bring Private Life to the Workplace. Walnut Creek, California : Routledge. eISBN:9781629580968.

Nicolson, Paula (2015). Gender, Power and Organization : A Psychological Perspective on Life at Work. London : Routledge. eISBN:9781317537298.

Edgell, Stephen; Gottfried, Heidi; Granter, Edward (2016). The SAGE Handbook of the Sociology of Work and Employment. London : SAGE. eISBN:9781473943278.

Individuella inloggningsuppgifter till tjänsten skickas ut till betalande medlemmar.

För frågor om lösenord och inloggning kontakta FALFs administrativa stöd: lars.lovius@fruolsson.se

För övriga frågor om tjänsten kontakta föreståndaren för Arbetsmiljöhögskolan, Lunds universitet: calle.rosengren@design.lth.se

Inloggning med individuella inloggningsuppgifter här: http://falf.lub.lu.se/