Förlängd deadline 1 december 2020: Call for Papers till internationell arbetsmarknads- och arbetslivskonferens, ILERA:s världskongress, Lund 21-24 juni 2021

0


Vi har förlängt deadline för Call for Papers till ILERA:s 19:e världskongress till den 1 december 2020

Nästa år, 2021, mellan den 21–24 juni arrangeras ILERA:s världskongress i Lund, och det är första gången som världskongressen hålls i Sverige och Norden. Världskongressen i Lund har temat ”Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations”. 

ILERA (the International Labour and Employment Relations Association) är sedan mer än femtio år en internationellt ledande vetenskaplig organisation med fokus på samhällsrelevant och tvärvetenskaplig forskning om arbetsmarknaden och arbetslivet. Världskongressen utgör en unik möjlighet att ta del av ledande internationell forskning och att presentera svensk och nordisk arbetsmarknadsforskning och den svenska arbetsmarknadsmodellen för en internationell publik. Världskongressen utgör också en viktig mötesplats för forskare, representanter för arbetsmarknadens parter, regeringar och internationella organisationer från hela världen. 

Vi följer noga utvecklingen rörande Covid-19 pandemin. Vi iakttar rekommendationer från myndigheter, och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att garantera en säker kongress och för att motverka spridningen av coronaviruset. Vi strävar efter en “two track” (eller “hybrid”) kongress, d.v.s. att kombinera en fysisk kongress på Lunds universitet med robusta digitala lösningar för att garantera ett brett och globalt deltagande på kongressen. Ett slutligt beslut om huruvida kongressen kan hållas fysiskt på plats i Lund kommer att kommuniceras senast den 1 mars 2021. Registreringen kommer att öppna den 18 januari 2021, och principerna för avbokning och återbetalning av kongressavgifter kommer att spegla deltagarnas behov i den pågående pandemin. 

Ni hittar Call for Papers på kongresshemsidan:  www.ileraworldcongress2021.se 

För frågor, var vänlig att kontakta ilera2021@jur.lu.se 

Hoppas att vi ses på världskongressen! 
Varmt välkomna och vänliga hälsningar 

Mia Rönnmar, President för ILERA 
den akademiska kommittén och organisationskommittén och den Svenska ILERA-föreningen 
  — 

Dear friends and colleagues, 

We have extended the deadline for submissions of paper abstracts and special session proposals for the 19th ILERA World Congress to 1 December 2020

The theme of the 19th ILERA (the International Labour and Employment Relations) World Congress is ‘Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations’ and the congress 
will be held on 21-24 June 2021 in Lund, Sweden. 


Covid-19 Congress Adaptation 
We closely monitor the development in relation to the current Covid-19 pandemic, and collaborate with the ILERA Executive Committee. We follow recommendations from international organizations and government authorities, and take all necessary measures to ensure a safe and responsible congress, and to prevent the spread of the Corona virus. 
The upcoming World Congress will provide excellent opportunities for presentation and discussion of new research results and discourses, policy debates, exchange of best practices, and research and social networking. 
We strive for a ‘two track’ congress-approach, i.e. to combine an on campus congress with robust digital solutions to ensure a broad and global participation at the congress. A final decision regarding on campus congress activities will be communicated no later than 1 March 2021. 
Registration will open 18 January 2021. Principles for cancellation and refunding of registration fees will reflect participants’ needs in the Covid-19 pandemic situation. 

The Call for Papers can be found at the congress website: www.ileraworldcongress2021.se 

For questions, please contact: ilera2021@jur.lu.se 

with kind regards 

Mia Rönnmar, President of ILERA
the Academic and Organizing Committees and the Swedish ILERA Association 

Nationella forskarskolan: nu finns det möjlighet att anmäla sig till vårens kurs

0

FALFs forskarskola erbjuder kurser som är kostnadsfria för deltagarna och bidrar även med ersättning för resor och uppehälle. Den tredje omgången av FALFs nationella forskarskola i arbetsvetenskap inleddes hösten 2018. Nu hittar du mer info och ansökningsblankett till vårens kurs, Digi MTOS-Det digitala mötet mellan Människa, Teknik, Organisation och Samhälle, som anordnas av Lunds universitet. 

För mer information och anmälan, se FALFs hemsida. https://falf.se/falfs-nationella-forskarskola-2018-2021/

Nationella forskarskolan: höstens kurs skjuts upp

0

FALFs forskarskola erbjuder kurser som är kostnadsfria för deltagarna och bidrar även med ersättning för resor och uppehälle. Den tredje omgången av FALFs nationella forskarskola i arbetsvetenskap inleddes hösten 2018. På grund av Coronaepidemin har styrgruppen för forskarskolan beslutat att skjuta fram höstens till Ht -21. Istället kommer detta schema att följas:

VT2021: Digi MTOS-Det digitala mötet mellan Människa, Teknik, Organisation och Samhälle, Lunds universitet. Kontaktperson: Gudbjörg Erlingsdottir
HT2021: Planering och projektering av nya arbetsmiljöer, KTH. Kontakt: Jörgen Eklund
VT2022: Yrken och professioner i det moderna arbetslivet, Luleå tekniska universitet. Kontakt: Karolina Parding

För mer information och anmälan, se FALFs hemsida. https://falf.se/falfs-nationella-forskarskola-2018-2021/

En sista hälsning till Ann Bergman som hastigt gått bort

0

Ann Bergman var professor och ämnesföreträdare i arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hon disputerade i arbetsvetenskap 2004 vid Karlstads universitet med en avhandling om mönster av könssegregering i arbetslivet. Ann undervisade och forskade bland annat om arbetsorganisation, arbetsvillkor, arbetsmiljö, digitalisering, könssegregering i arbetslivet samt relationen mellan betalt och obetalt arbete. Hon intresserade sig även för framtidsstudier med fokus på arbetsliv och hennes forskning publicerades i ett flertal internationella tidskrifter, böcker, rapporter, artiklar och debattinlägg. Hon var en uppskattad expert i medierna.

För arbetslivsforskningen var Ann under senare år en av de starkast lysande stjärnorna. Med sin energi och karisma fick hon även andra att känna sig viktiga och älskade och hon efterlämnar ett stort tomrum i den arbetsvetenskapliga gemenskapen. 

Ann var även en av de drivande krafterna inom FALF. Hon undervisade i FALFs forskarskolor och var ordförande 2013 och 2014. Under senare år var hon kassör och satt i valberedningen för FALFs styrelse. 

Vi kommer att minnas och sakna Ann.

FALFs styrelse

Bästa avhandlingar 2019

0

Två avhandlingar har belönats med Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling 2019. 
Läs om utmärkelsen hos Arbetsmiljöhögskolan.

Följande avhandlingar har belönats:

Cyberbullying: Transformations of working life and its boundaries.
Rebecka Cowen Forssell, Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet.

och

Autonomous, yet Aligned: Challenges of Self-leadership in Context
Gisela Bäcklander, Institutionen för Industri, ekonomi och organisation, Kungliga tekniska högskolan.

Läs juryns motiveringar