FALF 2023, 14–16 juni

Arrangeras av Lunds universitet vid Campus Helsingborg

FALF 2021 – preliminärt program

0

Nu finns ett preliminärt konferensprogram för årets FALF-konferens HÄLSOSAMT ARBETSLIV – UTOPI ELLER VERLIGHET?

Läs mer på konferensens webbplats

Om konferensen

Den vuxna befolkningen tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Det vi exponeras för där får stora konsekvenser för människors hälsa. Samtidigt påverkar människors hälsa företagens välmående. För företag och organisationer är människor många gånger den viktigaste resursen – kanske till och med mer så i takt med digitaliseringen, när enklare jobb ersätts av maskiner och av färre men mer kvalificerade arbeten.

Arbetets effekter på hälsa går åt båda hållen. Arbetslivet orsakar ohälsa, och arbetslivet orsakar hälsa. Men trots decennier av forskning tippar inte balansen över åt rätt håll. Det pekar på ett behov av innovativa tillvägagångssätt för att arbetslivsvetenskapen ska bidra med kunskap som är användbar och relevant. Vi behöver interventioner som omsätter teorier till praktisk handling, och forskning som samproduceras med omgivande samhälle, men ju mer sådant vi gör, desto större blir kunskapen om att det är svårt att lyckas. Går det ens att lyckas?

Samtidigt bidrar samhällsutvecklingen som ställer det hälsosamma arbetslivet inför nya utmaningar. Är digitaliseringen en ulv i fårakläder? Är de nya organisationsformerna som följer i digitaliseringen och gig-ekonomins fotspår en del av individers frigörelse från arbetets bojor, eller är det en ny sorts slaveri där man ständigt står till herrens förfogande? Har vi gått från farliga fabriksgolv till farliga kontorsmiljöer, gömt bakom ord som aktivitetsbaserat och behovsanpassat?

I en tid när klimatfrågorna dominerar mångas medvetande kan man också fråga sig vilken roll organisationerna spelar för att stödja individers och organisationers hållbara livsstil. Blir arbetslivet här ett positivt bidrag, eller en belastning?

Perspektivlaboratorier – nytt nummer av Arbetsliv i omvandling

Perspektivlaboratorier – perspektivmedvetenhet som förändringsstrategi.
nr 1 2021 Arbetsliv i omvandling.

Det senaste numret av Arbetsliv i omvandling tar upp en analys av ett förändringsarbete som genomfört vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Till grund för detta förändringsarbete ligger en arbetsmodell som kallas Perspektivlaboratorier. I artikeln synliggörs modellens komponenter samt de teoretiska perspektiv som ligger till grund för förändringsarbetet. 

Perspektivlaboratorier | Arbetsliv i omvandling (lu.se)

Mer information om tidskriften: Calle Rosengren, redaktör för Arbetsliv i omvandlingcalle.rosengren@design.lth.se

Senaste nytt om FALF 2021

0

14-16 juni arrangeras FALF 2021 – årets stora digitala arbetslivskonferens, på Mälardalens högskola.

Läs senaste nytt om konferensen som är publicerat på Mälardalens högskolas webbplats.

Hallå Susanna Toivanen, professor i sociologi på MDH och en av arrangörerna av FALF 2021. Vad kan du berätta om konferensen FALF 2021 – vem riktar den sig till exempel till?

– Konferensen riktar sig till ALLA som är intresserade av arbetslivsforskning, både forskare och praktiker, den breda allmänheten i vårt avlånga land och även internationellt. Konferensens genomförs på svenska och vi har även ett pass med internationella presentationer på engelska.

Läs mer

Deadline 31 mars att skicka in abstract till årets FALF-konferens

0

Årets FALF-konferens äger rum den 14 – 16 juni 2020. På grund av rådande pandemin genomförs konferensen digitalt. Temat för konferensen är ”Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet”.   

Under konferensen diskuteras arbetslivsutmaningar som exempelvis hälsosam livsstil, ledarskap och inte minst framtida perspektiv på det hälsosamma arbetslivet till följd av pandemin. 

Vi välkomnar konferensbidrag exempelvis inom följande teman: 

 • Samproduktion – att samtidigt utveckla och nyttogöra kunskap för ett hälsosamt arbetsliv eller organisatorisk kulturkrock 
 • Intervention – lärdomar av framgångar och misslyckanden 
 • Har arbetsplatsen någon roll för en hållbar livsstil? 
 • Framtidens kontor – inne och ute? 
 • Ny på jobbet– att brinna eller försvinna? 
 • Digitalisering – plus eller minus på hälsokontot? 
 • Egenföretagares arbetsliv och hälsa  
 • Gig-ekonomi – frigörelse eller modernt slaveri?  
 • Arbetsplatsrelaterat våld – i väggarna eller i cyberspace? 
 • Välfärdtjänstesektorn/kontaktyrken/arbetsmiljö/hälsa 
 • Hembaserat distansarbete – utmaningar för arbetsmiljö och hälsa 
 • Arbetslivet post-corona

Mer information på konferensens hemsida https://www.mdh.se/konferens/falf-2021

Varmt välkomna till digital FALF 2021 i juni! 

Organisationskommittén FALF2021 och forskargruppen Hållbart arbetsliv vid Mälardalens högskola 

God jul och gott nytt år önskar FALFs styrelse!

0

Det har varit ett märkligt år i många bemärkelser och för första gången i FALFs historia organiserades ingen fysisk konferens. Även 2021 blir det en digital konferens på grund av den pågående pandemin och att rektor på Mälardalens högskola har beslutat om en digital vårtermin. Vi ser dock med tillförsikt fram emot att få se och höra bidrag som skulle ha presenterats 2020 och nya bidrag – inte minst den forskning som pågår om pandemins inverkan på arbetslivet.

All information om konferensen finns på dess hemsida och det går bra att redan nu skicka in abstracts, https://www.mdh.se/konferens/falf-2021

Vi ses 2021,

Styrelsen: Carin, Christian, Gunnar, Johanna, Leif, Susanna, Tina och Åsa