19th International Labour and Employment Relations Association (ILERA) World Congress

0

Call for Papers for the 19th ILERA World Congress is now open, and submissions of paper abstracts and special session proposals are invited. 

The theme of the 19th ILERA (the International Labour and Employment Relations) World Congress is ‘Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations’ and the Congress will be held on 21-24 June 2021 in Lund, Sweden.

The Call for Papers can be found at the congress website: www.ileraworldcongress2021.se

See also:

For questions, please contact: ilera2021@jur.lu.se 

Call for papers (pdf)

FALF 2020 – ersätts av digital förkonferens 16 juni

0

Årets FALF-konferens skulle ha ägt rum 15–17 juni 2020 på Mälardalens högskola i Västerås. På grund av Coronaepidemin har konferensarrangören och FALFs styrelse beslutat att skjuta upp den stora konferensen till 2021. För att forskare och yrkesverksamma inom arbetslivsområdet ändå ska få tillfälle att mötas detta år kommer vi erbjuda en kortare endagskonferens tisdag den 16 juni.

Vi kommer att bjuda på virtuella presentationer och diskussioner kring arbetslivsforskning, en doktorandträff, FALFs årsmöte och utdelning av Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige 2019 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Anmälan till den digitala förkonferensen sker som tidigare via konferensens hemsida https://www.mdh.se/konferens/falf2020

Konferensavgiften till förkonferensen är 400 kr, vilket är medlemsavgiften till FALF. För att FALF ska kunna fortsätta med sitt arbete att stödja svensk arbetslivsforskning är det viktigt att vi får in denna avgift. Personer som skickat in abstracts till årets konferens kommer att bli kontaktade av konferensarrangören.

Nationella forskarskolan: vårens kurs skjuts upp

0

FALFs forskarskola erbjuder kurser som är kostnadsfria för deltagarna och bidrar även med ersättning för resor och uppehälle. Den tredje omgången av FALFs nationella forskarskola i arbetsvetenskap inleddes hösten 2018. På grund av Coronaepidemin skjuts vårens kurs upp. Istället kommer detta schema att följas:

  • HT2020: Planering och projektering av nya arbetsmiljöer, KTH. Kontakt: Jörgen Eklund
  • VT2021: Digi MTOS-Det digitala mötet mellan Människa, Teknik, Organisation och Samhälle, Lunds universitet. Kontaktperson: Gudbjörg Erlingsdottir
  • HT2021: Yrken och professioner i det moderna arbetslivet, Luleå tekniska universitet. Kontakt: Karolina Parding

För mer information och anmälan, se FALFs hemsida. https://falf.se/falfs-nationella-forskarskola-2018-2021/

Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet?

0

Mälardalens högskola 15-17 juni 2020

Call for abstracts – förlängd deadline.

Skicka in ditt abstract senast 31 mars (förlängt från 15 mars)

Läs mer på konferensens webbplats

New Turns in European Industrial Relations

0

European Industrial Relation Conference – IREC i Tammerfors 2 – 4 september 2020

Currently, the traditional industrial relations are challenged by various new trends like digitalisation, self-employment, globalisation, environmental crises, ageing labour force etc. Furthermore, the continuous growth of the service sector has replaced manufacturing as the greatest employer in the world. As a result, employment, trade unions, collective bargaining all have gradually become more female. In many European countries majority of trade union members have for several years been women.

 Läs mer: https://events.tuni.fi/irec2020/