FALF 2018
Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?
Högskolan i Gävle bjuder in till FALF-konferens 10 - 12 juni 2018
Mer information
Creating a sustainable future of work
in the Nordic Countries
Nordic Work Life Conference 2018 (NWLC 2018) Oslo, Norway, June 13-15 2018
More information

Call for abstracts 2

0

”Call for abstracts” för arbetslivskonferensen FALF2018 i är öppen ytterligare 4 veckor. Deadline är 15 februari, räkna inte med förlängning av tiden.

Årets tema är Arbetet  – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?

Detaljerad information finns på http://www.hig.se/falf2018.

Bifogat finns en liten ”affisch”. Tryck gärna ut den och sätt upp på din arbetsplats. Vi är tacksamma om du sprider detta mail i dina nätverk.

Konferensen 2018 kommer att lite extra fokusera på doktorander genom att ta initiativ till bildandet av ett doktorandnätverk inom området.

Så extra välkomna alla doktorander inom ämnesområdet arbetslivsforskning i dess vida mening!

Dessutom är det dags att nominera Bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2017!

Vinnaren får ta emot utmärkelsen och 10 000 kronor på konferensen i Gävle. Alla kan nominera, se mer info på https://falf.se/

Välkomna!

Organisationskommittén

gm Per Lindberg, konferensgeneral

Ladda ner konferensaffisch (pdf)

Nominera Bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2017!

1

Nu är det dags en ny nomineringsomgång avseende bästa avhandling 2017 i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Juryn utgörs av FALF:s styrelse. Vinnaren får ta emot utmärkelsen och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i Gävle 10-12 juni 2017. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet.

Läs mer

Litteratur tillgänglig FALF:s medlemmar

0

Ett litet urval av årets (2017) inköp av litteratur som finns i tillgänglig i fulltext för betalande FALF-medlemmar:

Siegrist, Johannes & Wahrendorf, Morten (red.) (2016). Work stress and health in a globalized economy: the model of effort-reward imbalance.

 

 

 

Woodcock, Jamie (2017). Working the phones: control and resistance in call centres. London: Pluto Press

 

 

 

Robert, Christophe (red.) (2017). The psychology of humor at work. New York: Routledge.

 

 

 

Individuella inloggningsuppgifter till tjänsten skickas ut till betalande medlemmar.

För frågor om lösenord och inloggning kontakta FALFs administrativa stöd: lars.lovius@fruolsson.se

För övriga frågor om tjänsten kontakta föreståndaren för Arbetsmiljöhögskolan, Lunds universitet: calle.rosengren@design.lth.se

Inloggning med individuella inloggningsuppgifter här: http://falf.lub.lu.se/

“Call for abstracts” för arbetslivskonferensen FALF 2018

0

Nu har vi öppnat ”Call for abstracts” för arbetslivskonferensen FALF2018 som går i Gävle 10-12 juni.

Årets tema är Arbetet  – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?

Detaljerad information finns på http://www.hig.se/falf2018 , where also information in English soon will be available.

Bifogat finns en liten ”affisch”. Tryck gärna ut den och sätt upp på din arbetsplats.

Vi är tacksamma om du sprider detta mail i dina nätverk.

Vi kommer 2018 att lite extra fokusera på doktorander genom att ta initiativ till bildandet av ett doktorandnätverk inom området.

Så extra välkomna alla doktorander inom ämnesområdet arbetslivsforskning i dess vida mening!

”Vässa hjärnan”, skriv ett abstract och skicka in Ditt bidrag senast den 15 februari 2018!

Välkomna!

Organisationskommittén
gm Per Lindberg, konferensgeneral

Affisch Call for abstracts_FALF2018

Kurser inom ramen för FALF-forskarskola steg 3 beslutade

0

Vid ett möte 15 november i styrgruppen för forskarskolan beslutades att följande kurser ska ingå i forskarskolan:

Ht 2018
Kursens namn: Arbetsvillkor, ledning, organisering och styrning inom Human service organisationer
Lärosäte: Malmö högskola
Kontaktperson: Tuija Muhonen

Vt 2019
Kursens namn: Samproduktion – ett verktyg för framtidens arbetslivsforskare
Lärosäte: Mälardalens högskola
Kontaktperson: Ulrica von Thiele Schwarz

Ht 2019
Kursen namn: Arbete och dess olika former – en teoretisk och empirisk genomlysning
Lärosäte: Karlstads universitet
Kontaktperson: Lars Ivarsson

Vt 2020
Kursen namn: Digi MTOS-Det digitala mötet mellan Människa, Teknik, Organisation och Samhälle
Lärosäte: Lunds universitet
Kontaktperson: Gudbjörg Erlingsdottir

Ht 2020
Kursens namn: Planering och projektering av nya arbetsmiljöer
Lärosäte: KTH
Kontaktperson: Jörgen Eklund

Vt 2021
Kursen namn: Yrken och professioner i det moderna arbetslivet
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Kontaktperson: Karolina Parding