God jul och gott nytt år önskar FALFs styrelse!

0

Det har varit ett märkligt år i många bemärkelser och för första gången i FALFs historia organiserades ingen fysisk konferens. Även 2021 blir det en digital konferens på grund av den pågående pandemin och att rektor på Mälardalens högskola har beslutat om en digital vårtermin. Vi ser dock med tillförsikt fram emot att få se och höra bidrag som skulle ha presenterats 2020 och nya bidrag – inte minst den forskning som pågår om pandemins inverkan på arbetslivet.

All information om konferensen finns på dess hemsida och det går bra att redan nu skicka in abstracts, https://www.mdh.se/konferens/falf-2021

Vi ses 2021,

Styrelsen: Carin, Christian, Gunnar, Johanna, Leif, Susanna, Tina och Åsa

Hälsosamt arbetsliv – utopi eller verklighet?

0

FALF 2021 – 14-16 juni 2021
Läs mer om konferensen

Konferensens övergripande tema är olika samtida, framtida och historiska perspektiv på det hälsosamma arbetslivet. Är ett hälsosamt arbetsliv en utopi eller verklighet.

Den vuxna befolkningen tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Det vi exponeras för där får stora konsekvenser för människors hälsa. Samtidigt påverkar människors hälsa företagens välmående. För företag och organisationer är människor många gånger den viktigaste resursen – kanske till och med mer så i takt med digitaliseringen, när enklare jobb ersätts av maskiner och av färre men mer kvalificerade arbeten.

Arbetets effekter på hälsa går åt båda hållen. Arbetslivet orsakar ohälsa, och arbetslivet orsakar hälsa. Men trots decennier av forskning tippar inte balansen över åt rätt håll. Det pekar på ett behov av innovativa tillvägagångssätt för att arbetslivsvetenskapen ska bidra med kunskap som är användbar och relevant. Vi behöver interventioner som omsätter teorier till praktisk handling, och forskning som samproduceras med omgivande samhälle, men ju mer sådant vi gör, desto större blir kunskapen om att det är svårt att lyckas. Går det ens att lyckas?

Samtidigt bidrar samhällsutvecklingen som ställer det hälsosamma arbetslivet inför nya utmaningar. Är digitaliseringen en ulv i fårakläder? Är de nya organisationsformerna som följer i digitaliseringen och gig-ekonomins fotspår en del av individers frigörelse från arbetets bojor, eller är det en ny sorts slaveri där man ständigt står till herrens förfogande? Har vi gått från farliga fabriksgolv till farliga kontorsmiljöer, gömt bakom ord som aktivitetsbaserat och behovsanpassat?

I en tid när klimatfrågorna dominerar mångas medvetande kan man också fråga sig vilken roll organisationerna spelar för att stödja individers och organisationers hållbara livsstil. Blir arbetslivet här ett positivt bidrag, eller en belastning?

Vi vill att FALF 2021 blir en plats för nyfikna möten kring samtidens stora utmaningar, hur de tar sig in på arbetsplatsen och antingen bidrar till, eller motverkar, ett arbetsliv som är hälsosamt både för individer och företag och organisationer. Vi vill stimulera till att låta motstridiga röster höras, och främja en dialog baserad på kunskap och erfarenheter från olika perspektiv. Vår förhoppning är att konferensen ska inspirera till nytänkande om det hållbara arbetslivet, mod att våga ifrågasätta oss själva och en strävan mot nya sätt att utveckla både forskning och praktik.

Konferensen är öppen för olika typer av presentationer från forskare och praktiker. Vi välkomnar presentationer av såväl pågående som avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt samt exempel på goda satsningar i arbetslivet. Vi kommer lägga särskilt fokus på former som främjar dialog. Utöver mer traditionella inspel i form av muntliga presentationer och symposier mottar vi därför också gärna förslag på innovativa presentationsformer, där nyfikenhet och lärande står i fokus.

Konferensspråket är svenska, men bidrag på engelska är välkomna.

Konferensen hålls digitalt.

Mer information finns på konferensens webbplats: https://www.mdh.se/konferens/falf2021

What is fair? International perspectives on equity in work and health

0

Invitation for participation in the course

What is fair?
International perspectives on equity in work and health
, 7,5 hp, Starting January 18th, 2021

Introduction

 Are you interested to participate in a course along with PhD- and Masters- students from Canada (and Sweden) without the need to travel abroad?

 Does questions about what is fair in work and health in relation to different socio-political systems trigger your curiosity to learn more and discuss prompting issues with other peers?

 Do you want to deepen your understanding about the complex issue of equity in working life?

You are most welcome to apply for our course!

Läs mer (pdf)

Nominera 2020 års avhandling!

0

Nu är det dags att nominera 2020 års avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Vinnaren får ta emot utmärkelsen Bästa avhandling och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i Västerås 14–16 juni 2020. 

Juryn utgörs av FALF:s styrelse som bedömer nominerade avhandlingar utifrån tre kriterier: 

 1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö
 2. Vetenskaplig kvalitet
 3. Originalitet, tillämpbarhet och samhällsnytta

Vem kan nomineras?
Den som disputerat i Sverige under 2020 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö kan nomineras. Forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö är brett och juryn välkomnar relevanta avhandlingar från alla vetenskapliga miljöer.

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera, även författaren kan nominera sin egen avhandling.

Nominering görs enligt följande:
Nomineringen sker per e-post senast 5 februari 2021 till christian.stahl@liu.se. I ämnesraden anges ”Bästa avhandling 2020”. 

I nomineringen ska följande information anges: 

 • avhandlingens titel
 • författarens namn, hemvist samt kontaktuppgifter
 • namn på den som nominerar samt dennes kontaktuppgifter

Till nomineringen ska bifogas:

 • En pdf-fil med underskriven motivering om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna
 • En pdf-fil med avhandlingen, eller länk till avhandlingens elektroniska fulltext-publicering 

Ofullständiga nomineringar beaktas inte.

Det är också möjligt att nominera per post. Skicka då ett fysiskt exemplar av avhandlingen samt ett undertecknat nomineringsbrev till följande adress:

Christian Ståhl
Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Avdelningen för pedagogik och sociologi
581 83 Linköping

Nyhetsbrev oktober 2020

0

Bäste arbetslivsforskare!

Här kommer ett informationsbrev från Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) som är ett nationellt nätverk för forskare inom arbetsvetenskap, arbetslivs- och arbetsmiljöforskning, samtnärliggande områden. Kontinuerlig information om FALF sprids framförallt via webbplatsen www.falf.se, Twitter och Facebook. Du får detta mail eftersom du finns med på FALFs sändlista. Om du inte vill vara med på sändlistan i fortsättningen kan du meddela det genom att svara på detta mail. Du får gärna föreslå fler arbetslivsforskare som får del av våra utskick.

FALF 2020 blev digital förkonferens

Årets FALF-konferens organiserades av Mälardalens högskola i Västerås. På grund av Coronaepidemin beslöt konferensarrangören och FALFs styrelse att skjuta upp den stora konferensen till 14-16 juni 2021 och att istället organisera en kortare endagskonferens den 16 juni 2020. Konferensen var uppskattad och bjöd bl.a. på levande musik i pauserna.

Nationella forskarskolan

FALF har organiserat forskarskolor med kurser i arbetsvetenskap i flera omgångar. Kurserna är kostnadsfria för deltagarna och forskarskolan bidrar även med ersättning för resor och uppehälle. Den tredje omgången av FALF:s nationella forskarskola i arbetsvetenskap inleddes hösten 2018 på Malmö universitet. Under 2019 fortsatte den med en kurs på Mälardalens högskola och en på Karlstads universitet. Kurserna som var planerade till våren och hösten 2020 fick skjutas upp pga. Coronaepidemin. Återstående kurser i forskarskolan ser därför ut som följer:

 • VT 2021 organiseras kursen Digi MTOS – Det digitala mötet mellan Människa, Teknik, Organisation och Samhälle på Lunds universitet. Den lyfter fram tekniken och mötet med den i våra studier av arbete och arbetsmiljö. Kurstillfällena ligger under april och maj 2021. Sista dag för anmälan är 2021-03-15. För mer information och anmälan, se FALF:s hemsida.
 • HT 2021 organiseras kursen Planering och projektering av nya arbetsmiljöer på KTH
 • VT 2022 organiseras kursen Yrken och professioner i det moderna arbetslivet på Luleå tekniska universitet. 

Nominera 2020 års bästa avhandling!

Nu kan du nominera 2020 års avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Vinnaren får ta emot utmärkelsen Bästa avhandling och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i Västerås 14-16 juni 2021. Juryn utgörs av FALF:s styrelse som bedömer nominerade avhandlingar utifrån tre kriterier:

 • Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö
 • Vetenskaplig kvalitet
 • Originalitet, tillämpbarhet och samhällsnytta

Detaljer om vem som kan nominera och nomineras samt hur man gör finns på FALFs hemsida. Deadline för nomineringar: 5 februari 2021.

Doktorandnätverk: ny ordförande och utveckling av hemsidan

Sedan några år tillbaka har FALF ett doktorandnätverk. Nätverkets ordförande sitter med i FALFs styrelse som doktorandrepresentant, vilket är något vi värdesätter högt. Nätverket brukar mötas på FALF-konferenserna. På mötet detta år valdes Åsa Bergman Brun, Högskolan Dalarna, till ny ordförande efter den avgående Monika Kaltenbrunner Nykvist. Nytt för i år är även att vi utvecklar en doktorandsida på FALFs hemsida där information om forskarskolan och annat av relevans för doktorander kommer finnas. Om du som är doktorand är intresserad av att delta kan du kontakta Åsa Bergman Brun asu@du.se

Tidskrifter 

FALF stödjer flera tidskrifter av relevans för fältet. Arbetsmarknad & Arbetsliv ingår i FALF- medlemskapet och publicerar över fyra digitala nummer per år samt en samlingsvolym i pappersformat i slutet av varje år. Arbetsliv i Omvandling är en vetenskaplig refereegranskad skriftserie som ges ut av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet i samarbete med FALF, Malmö universitet och SLU Alnarp. Båda dessa tidskrifter samt Arbete & Hälsa och Nordic Journal of Working Life Studies finns länkade på FALFs hemsida.

Är du medlem i FALF?

För att FALF ska kunna fungera behöver vi medlemmar. Medlemskap kostar 400 kr per år och innebär att du:

 • stödjer svensk arbetslivsforskning genom den årliga FALF-konferensen, forskarskolor, uppmärksammandet av bra avhandlingar och övriga publikationer, hemsidan och mycket annat. 
 • blir prenumerant på tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv och därmed får en årsbok med alla artiklar som publicerats under året. 
 • får tillgång till Arbline, en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med inriktning på arbetsliv.

Det lättaste sättet att bli medlem är att delta i FALF-konferensen eftersom medlemskapets är inbakat i konferensavgiften. Du kan även bli medlem via www.falf.se Om du har önskemål eller synpunkter på FALF och arbetet med FALF får du gärna kontakta någon av oss i styrelsen!

/Styrelsen

Carin Håkansta, Karlstads universitet och Karolinska universitetet, ordförande carin.hakansta@kau.se

Leif Berglund, Luleå tekniska universitet, kassör leif.berglund@ltu.se

Åsa Bergman Brun, Högskolan Dalarna, doktorandrepresentant asu@du.se

Tina Forsberg, Högskolan Dalarna tfo@du.se

Gunnar Gillberg, Göteborgs universitet, gunnar.gillberg@av.gu.se

Johanna Persson, Lunds universitet, johanna.persson@design.lth.se

Christian Ståhl, Linköpings universitet, christian.stahl@liu.se

Susanna Toivanen, Mälardalens Högskola, susanna.toivanen@mdh.se