FALF 2019, 10-12 juni
Arbetets museum, Norrköping
Hållbar utveckling i organisationer
Arrangör: Helix Competence Centre vid Linköpings universitet och Arbetets museum
Läs mer!

FALF 2019 i Norrköping

0

Varmt välkomna till årets stora arbetslivskonferens, FALF 2019, som arrangeras på Arbetets museum i Norrköping, mitt i det vackra och historiskt värdefulla industrilandskapet.

Datum för konferensen är 10-12 juni 2019. Boka in redan nu i din kalender!

Mer information läggs ut fortlöpande här på hemsidan. Redan nu är konferensens teman bestämda:

• Hållbara utvecklingsprocesser i produktions- och tjänsteverksamheter
• Innovation inom offentlig verksamhet
• Arbetsmiljö och utveckling i småföretag
• Inkluderande arbetsliv – arbetsmarknad för alla
• Genus och arbetsmiljö
• Interaktiv forskning – Arbetsplatsnära utveckling
• Den digitaliserade arbetsmarknaden – nya arbetsvillkor och anställningsformer
• Har du ytterligare idéer på lämpligt bidrag till FALF 2019, så hör av dig!

Deadline för att skicka in abstracts är 17 februari 2019. Varmt välkomna till Norrköping och FALF 2019 i juni!

Läs mer på konferensens webbplats: https://liu.se/forskning/falf-2019

Ny litteratur tillgänglig FALF:s medlemmar

0

Ett litet urval av årets (2018) inköp av litteratur som finns i tillgänglig i fulltext för betalande FALF-medlemmar:


Well-being: productivity and happiness at work


Gender, work and migration: agency in gendered labour settings


Learning to save the future: rethinking education and work in an era of digital capitalism


Occupational safety and health: fundamental principles and philosophies

Mest lästa e-bok för FALF-medlemmar är för närvarande:


Sage Handbook of the Sociology of Work and Employment

Individuella inloggningsuppgifter till tjänsten skickas ut till betalande medlemmar.

För frågor om lösenord och inloggning kontakta FALFs administrativa stöd: lars.lovius@fruolsson.se

För övriga frågor om tjänsten kontakta föreståndaren för Arbetsmiljöhögskolan, Designvetenskaper, Lunds universitet: calle.rosengren@design.lth.se

Inloggning med individuella inloggningsuppgifter här: http://falf.lub.lu.se/

Samproduktion – ett verktyg för framtidens arbetslivsforskare, 7.5 hp, VT2019

0

Under våren 2019 kommer Mälardalens högskola att anordna en forskarutbildningskurs om Samproduktion. Kursen ingår i Nationella forskarskolan i Arbetslivsvetenskap som finansieras av FORTE.

Att forskning ska bedrivas i nära samverkan med omgivande samhälle betonas allt mer inom arbetslivsforskningen. Till exempel har det en framträdande roll i nya forskningspropositionen. Men hur är det att bedriva forskning när den sker i samproduktion med praktiken? Att förena de delvis konkurrande målen att vara högrelevant för organisation och företag och dela beslutsutrymmet med dem, och samtidigt vara av högsta vetenskapliga kvalitet, går det ens? Den här kursen belyser historiska, teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på samproduktion. Vad får samproduktion för implikationer för rollen som forskare, de designer och metoder man använder, resultaten man får och hur de används?

Mer information, kursplan och ansökningsblankett hittar du på sidan om FALF:s forskarskola

Doktorandkurs: What is fair? International perspectives on equity in work and health

0

Inbjudan till nätbaserad doktorandkurs med internationellt fokus

Under våren 2019 genomförs kursen What is fair? International perspectives on equity in work and health (7.5 hp). Kursen är nätbaserad och riktar sig till doktorander och magister-/masterstudenter som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om hälsa i arbetslivet och hur detta område relaterar till jämlikhet och rättvisa ur ett internationellt perspektiv.

Kursen ges i samarbete mellan Mittuniversitet, Mälardalens högskola och University of Waterloo i Kanada.

Mer information om upplägg och anmälan:

Mer information (PDF)

Nätgranskning i samband med rekrytering – nytt nummer av Arbetsliv i omvandling

0

Det senaste numret Nätgranskning i samband med rekrytering: hur, vad och varför (inte)? tar upp de digitala utmaningarna med utgångspunkt i arbetslivsforskning från Göteborgs universitet.

Digital version av Arbetsliv i omvandling för läsning och nedladdning.

Mer information om tidskriften: Calle Rosengren, redaktör för Arbetsliv i omvandling, calle.rosengren@design.lth.se