FALF 2024, 17–19 juni

Sustainable HRM and Working-Life Practices
Göteborgs universitet
Läs mer på konferenswebben

Du kan skicka in förslag till spår till och med den 26 september 2023 (förlängd deadline)
Läs mer (pdf)

Home Blog Page 2

Årets avhandling 2022

0

Forum för arbetslivsforsknings pris för bästa avhandling 2022 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö tilldelas Rasmus Ahlstrand för sin avhandling ”Structures of subcontracting: Work organisation, control, and labour in the Swedish building sector” 

Motivering

Denna avhandling är en etnografisk studie av det komplexa systemet av underleverantörer i byggbranschen. Studien bygger på intervjuer och deltagande observationer från två byggföretag och Ahlstrand visar hur olika strategier används för att öka den organisatoriska flexibiliteten, bland dessa det han kallar ”maskerad bemanning”, som egentligen innebär en form av intern kontraktering. Ahlstrand visar hur detta påverkar styrning och kontroll av arbetet. 

Detta är en gedigen avhandling som teoretiskt utgår från arbetsvetenskapliga, sociologiska och marxistiska perspektiv. Studien är välskriven, och bidrar både empiriskt och teoretiskt till den sociologiska arbetslivsforskningen. Den visar också på den stora potential som finns i att etnografiskt studera arbetsplatser och organisationer. Avhandlingen har också hög samhällsrelevans i sin granskning av förändringar på svensk arbetsmarknad i ljuset av en alltmer flexibel kapitalism och en global arbetsmarknad, och genom att peka på dessa förändringars implikationer för den svenska modellen. 

Årets publikation 2022

0

Forum för arbetslivsforsknings pris för bästa publikation 2022 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö tilldelasJosef Ringqvist vid Arbetsvetenskap, Handelshögskolan, Karlstads universitet för sin artikel ”Union membership and the willingness to prioritize environmental protection above growth and jobs: A multi‐level analysis covering 22 European countries”.

Motivering

Den vinnande artikeln utvidgar arbetsvetenskapens forskningsfält och bidrar till att öka kunskapen om betydelsen av facklig organisering för inställning i den stora omställningsprocessen mot en cirkulär ekonomi. Artikeln fångar upp en mycket aktuell global fråga genom att koppla ihop anställdas inställning till miljöåtgärder med fackens och partsmodellens roll i omställningen av arbetslivet. Studien visar att fackliga medlemmar tenderar att prioritera miljöåtgärder före tillväxt. I länder med större kollektivavtalstäckning tycks fler vara positiva till miljöåtgärder oavsett om individen är fackligt ansluten eller ej. Facklig organisering visar sig ha störst betydelse för en positiv inställning till miljöåtgärder i industri och transportyrken där inställningen generellt är mest negativ. Artikeln baseras på data från 22 europeiska länder och är genomförd med hög vetenskaplig kvalitet. Flernivåmetodiken är ett innovativt bidrag till utvidgning av ett forskningsfält som länkar klassisk arbetsvetenskaplig forskning om fackligt engagemang, med institutionella frågor, industripolitik, arbetsmarknadspolitik, arbetsmarknadsrelationer och miljöfrågor. Resultaten har klar relevans för aktörer och institutioner med viktiga roller i omställningsprocessen och för fackliga organisationers arbete och ställningstaganden. Vi ser studien som en inspirationskälla för vidare forskning.

Artikeln är publicerad i British Journal of Industrial Relations60(3) 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjir.12654

Bedömargruppen: Gunnar Aronsson, Kerstin Ekberg och Annika Härenstam

Konferensprogram och abstracts publicerade

0

Programmet och deltagares abstract till konferensen i Helsingborg 14-16 juni finns nu publicerade på konferensens webbplats: https://www.hist.lu.se/forskning/konferenser/falf-2023-arbetets-granser/konferensprogram-och-abstrakt/

Välkomna till Helsingborg!

FALF nyhetsbrev #1 2023

0

I detta nyhetsbrev finns information om årets FALF-konferens, samt kommande aktiviteter i FALF-nätverket och FALF:s doktorandnätverk. 

FALF-konferensen 2023

Snart dags för årets FALF-konferens! Den arrangeras i år av Historisk arbetslivsforskning vid Lunds universitet. Konferensen, som kommer att hållas på Dunkers kulturhus i Helsingborg, har temat Arbetets gränser och äger rum 14-16 juni. Deadline för abstract var den 1 mars 2023 och alla som skickat in abstract ska ha fått återkoppling. Om du inte nåtts av något meddelande ber vi dig att ta kontakt med Ida de Wit Sandström ida.de_wit_sandstrom@hist.lu.se. Sessionsschema kommer att publiceras på konferenssidan i slutet på maj. 

Vänligen observera att vi behöver anmälan och betalning senast den 19 majAnmälan sker via konferenshemsidan och betalning sker med betalkort. 

För mer och löpande information om konferensen hänvisas till konferenshemsidan:
https://www.hist.lu.se/forskning/konferenser/falf-2023-arbetets-granser/

Under konferensen arrangeras också FALF:s årsmöte, den 15 juni kl. 17 på plats i Dunkers kulturhus. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga inom kort på www.falf.se

Nätverksaktiviteter

I höst ordnar FALF ett skrivarinternat lunch till lunch 30/1 – 1/11 på Skogshem & Wijk på Lidingö. Syftet är att få koncentrerad till att skriva (på vad du vill), samtidigt som vistelsen verkar för nätverkande inom FALF. Är du medlem i FALF står nätverket för kostnaderna (boende och mat) och kan även stå för resekostnader om arbetsgivaren inte har den möjligheten. Platserna är begränsade till 15, först till kvarn gäller och vi tillämpar reservlista. Anmäl er till kristina.palm@kau.se senast 2023-08-31. I det fall du behöver avboka, gör det så snart som möjligt för att bereda plats till någon annan. Om du avbokar efter 2023-09-30 får du (din arbetsgivare) stå för kostnaden om det inte finns personer på reservlistan som kan och vill åka.

Kristina Palm (Karlstad universitet/KI) och Marcus Persson (Linköpings universitet) kommer att arrangera ett seminarium/workshop på temat digitalisering och arbetsliv. Workshopen sker på Karlstads universitet den 12 oktober kl. 12-16, och startar med gemensam lunch. Mer info om anmälan kommer längre fram.

En workshop om tillitsstyrning arrangeras i Östersund 29-30/11, som är ett samarrangemang mellan FALF och Nätverket för arbetslivsforskning  (NAFS) vid Mittuniversitetet. Syftet är att dela erfarenheter från forskningsprojekt om tillitsstyrning och diskutera förutsättningar för framtida möjliga samarbeten i en skandinavisk kontext. I workshopen deltar forskare från Norge, Danmark och Sverige. Om du sysslar med tillitsstyrning och är intresserad av att delta, kontakta Sara Svedenmark, sara.svedenmark@miun.se.  Detaljerat schema kommer senare.

Håll också koll på våra sociala medier för löpande information om nya nätverksaktiviteter! Vi finns på FacebookLinkedIn och Twitter

Doktorandnätverket

Kvällen innan FALF-konferensen kommer doktorandnätverket att arrangera en social träff då vi äter middag tillsammans (till självkostnadspris) på restaurang Regio kl 18.00. Om du önskar närvara vid träffen så anmäler dig till Elin eller Carin (se nedan) så att vi kan boka bord för rätt antal personer. Deadline för anmälan är måndag 29 maj.

Dag 1 på konferensen inleds med vårt årsmöte då vi utvärderar verksamheten, väljer en ny ordförande samt vice ordförande samt blickar framåt för att planera nästa års aktiviteter. 

I dagsläget har vi en nominering till posten som vice-ordförande: Annica Asp, Karlstad universitet, och en nominering till posten som ordförande: Carin Hellström, KTH. 

Om du är intresserad eller vill nominera så kontakta Elin eller Carin.

Save the date för doktorandnätverkets skrivarstuga 13-14 september, denna gång i Uppsala. Mer information och anmälan kommer i början av juni. Vi har preliminärt 12 platser och företräde ges till de doktorander som ej var med förra året. 

Kom ihåg att anmäla de doktorander som vill vara med i doktorandnätverket så att de får del av doktorandernas nyhetsbrev i mailform! Anmäl nya (och gamla) doktorander till Elin Storman ems@du.se eller Carin Hellström carinhe@kth.se

Christian Ståhl, ordförande

FALF-konferensen 2023

0

Den 14–16 juni 2023 arrangerar Historisk arbetslivsforskning vid Lunds universitet FALF:s årliga nationella arbetslivskonferens. Konferensen, som kommer att hållas på Dunkers kulturhus i Helsingborg, har temat Arbetets gränser.

Deadline för abstract var den 1 mars 2023 och alla som skickat in abstract ska ha fått återkoppling. Om du inte nåtts av något meddelande ber vi dig att ta kontakt med Ida de Wit Sandström ida.de_wit_sandstrom@hist.lu.se. Sessionsschema kommer att publiceras på konferenssidan i slutet på maj. Preliminärt har vi avsatt femton minuter per presentation och ca fem minuter för frågor. Presentationer kan hållas på svenska, norska, danska eller engelska.

Vänligen observera att vi behöver anmälan och betalning senast den 19 majAnmälan sker via konferenshemsidan och betalning sker med betalkort.

För mer och löpande information om konferensen hänvisas till konferenshemsidan: https://www.hist.lu.se/forskning/konferenser/falf-2023-arbetets-granser/