FALF 2019, 10-12 juni
Arbetets museum, Norrköping
Hållbar utveckling i organisationer

Arrangör: Helix Competence Centre vid Linköpings universitet och Arbetets museum

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

0

NYTT DATUM:

Glöm inte att registrera dig senast den 14 september för att få den lägre (early bird) avgiften!

Konferens 2018: Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

Konferensprogram

https://www.mah.se/cta

Påminnelse: Forskarkurs om arbetsvillkor, ledning, organisation och styrning inom Human service organisationer

0

Kursens namn: Arbetsvillkor, ledning, organisering och styrning inom Human service organisationer
Lärosäte: Malmö högskola
Kontaktperson: Tuija Muhonen
OBS! Ansökningstiden har förlängts till 31 augusti 2018.

Program- och abstractbok FALF 2018

0

Nu är program- och abstractbok för årets FALF-konferens tillgänglig

FALF 2018 Program- och abstractbok (pdf)

Konferensen äger rum 10-12 juni i Gävle och det är möjligt att anmäla sig fram till 10 juni via denna länk. Du kan även anmäla dig “på plats” i Gävle.

Mer information om konferensen finner du på http://www.hig.se/falf2018

Inbjudan till temanummer – Arbetsmiljö

0

 

Arbetsmarknad & Arbetsliv erbjuder härmed forskare möjligheten att få medverka i tidskriftens temanummer om arbetsmiljö.

Arbetsmiljöfrågor uppmärksammas regelbundet i den politiska debatten och inom forskningen. Under de senaste året har #metoo och arbetsledningskritik inneburit att några aspekter av arbetsmiljön kommit i fokus. Andra frågor som behandlas i debatt och forskning är anställningsvillkor (inklusive plattformsekonomi), utformningen av arbetsplatser, arbetsolyckor, arbetssjukdomar och ersättningen från social- och avtalsförsäkringar vid olika typer av arbetsskador. På europeisk nivå diskuteras också en polarisering av arbetsmiljön med tilltagande ackumulering av ogynnsamma förhållanden i vissa grupper. Till ett kommande temanummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv söker vi artiklar som behandlar olika aspekter av arbetsmiljön och från olika vetenskapliga discipliner. Av intresse är också studier som jämför arbetsmiljön på olika delar av arbetsmarknaden och i olika länder.

Deadline för manus är 31 oktober 2018 och planerad publicering är i slutet av mars 2019. https://www.kau.se/arbetsmarknad-och-arbetsliv

Välkomna att skicka in manus!
Gästredaktörer: Maria Albin och Eskil Wadensjö

Arbetsmarknad & Arbetsliv publicerar cirka 16-20 referee-granskade 
artiklar samt recensioner och debattinlägg spridda över fyra digitala 
nummer per år samt en samlingsvolym i pappersformat i slutet av varje år. 
Tidskriften befinner sig på nivå 1 (på en skala mellan 0 och 2) i 
Norwegian register of scientific journals and publishers.

Läs som pdf

Kallelse till FALF:s årsmöte

0

Kallelse till Falf årsmöte 11 juni kl 17-17.30, Gävle Högskola

Punkter på dagordningen

  1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
  2. Upprättande av röstlängd
  3. Val av mötesfunktionärer
  4. Fastställande av dagordning
  5. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
  6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Fastställande av medlemsavgift
  8. Beslut om eventuellt arvode för styrelse och revisor
  9. Val  av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning
  10. Behandling av styrelsens förslag och förslag enligt väckta motioner

/Styrelsen