Forskarutbildningskurs inom FALFs forskarskola

0

Genus, teknik och organisation 7,5 HP

Kursen riktar sig till doktorander som är intresserade av att utveckla genusvetenskapliga perspektiv i relation till arbete, teknik och organisation inom sina respektive avhandlingsarbeten. Kursen behandlar arbetslivets organisering inom såväl privat som offentlig verksamhet, såväl stabila som nya organisationsformer och dess eventuella könssegregering och könsmärkta yrkesidentiteter. Andra teman inom kursen är problematiseringar av teknik, kompetens/kvalifikationer, processer och förändring. Ambitionen att kombinera individuella, symboliska och strukturella analysnivåer kommer att problematiseras. Kursen kommer att omfatta översikter av genusvetenskaplig forskning inom det arbetsvetenskapliga fältet samt en diskussion om hur genusperspektiv kan appliceras inom arbetsvetenskaplig forskning. Kursen tar sin utgångspunkt i empiriska erfarenheter av produktionstekniska miljöer och kommer också att aktivt involvera deltagarnas egna erfarenheter och empiriska fält. Under kursens gång kommer vi också att problematisera metodfrågor.

Professor Lena Abrahamsson (Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet) och professor Ulf Mellström (Centrum för genusvetenskap, Karlstads universitet) är kursledare.

Kursen är öppen att söka för doktorander från alla svenska lärosäten. Deltagare väljs ut så att det blir en spridning med avseende på geografi, kön och disciplin. 12 doktorander får resor och logi finansierat via Nationella forskarskolan i arbetsvetenskap II. Utöver dessa 12 deltagare finns preliminärt några platser öppna att söka, men för dessa deltagare gäller lokala regler (t.ex. de får bekosta resor och logi själva.)

Kursen genomförs VT 2013 och omfattar tre träffar á två dagar under maj-juni 2013: 6-7 maj i Luleå, 22-23 maj i Karlstad och 11-12 juni i Luleå. Schema, litteraturlista och annan kursinformation samt instruktioner om hur du ansöker hittar du här FALFs hemsida under rubriken Forskarskolan.

Ansökan ska vara inskickad senast 3 april 2013 till Lena Abrahamsson.

Arbetslivskonferens 2013: Nytt sista datum för abstracts, 22 mars

0

Databasen för anmälningar till Arbetslivskonferens 2013 håller öppen ytterligare en vecka.

Det går alltså bra att skicka in bidrag fram till och med fredag den 22 mars

Konferensen organiseras av Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Stockholm Stress Center.  Konferensen äger rum mellan den 17 och 19 juni i Stockholm. Temat för konferensen är: Arbetslivets föränderlighet: Individ-, organisations- och metodperspektiv.

Det går bra att lämna in abstracts för muntliga presentationer och posterpresentationer och man kan även föreslå andra presentationsformer. Presentationer kan hållas på svenska eller engelska. Mer information finns på FALF:s hemsida https://falf.se/konferens-2013.

Väl mött i Stockholm!

Konferenskommittén

Bästa avhandling 2012

0

Utlysning av:

Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö

Ny nomineringsomgång avseende pris för bästa avhandling. Vinnaren får ta emot utmärkelsen och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) under juni 2013 arrangerar tillsammans med Stockholms universitet. Juryn utgörs av FALF:s styrelse.

Nomineras kan den som disputerat i Sverige under 2012 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö.

Läs mer

Två lediga tjänster på IVL – Svenska miljöinstitutet

0

IVL bedriver tillämpad forskning och utveckling inom området hållbart arbetsliv. Gruppen hållbart arbetsliv består av åtta personer och har bred kompetens inom teknik, organisation och beteendevetenskap. Gruppens mål är att utveckla metoder och stöd för ett effektivt arbetsmiljöarbete som även utvecklar verksamheten inom utvalda branscher.

• Beteendevetare/samhällsvetare med inriktning mot arbetsmiljö

• Drivande arbetsmiljöforskare med inriktning mot luftföroreningar och åtgärdsteknik

Läs mer om tjänsterna här:

http://www.ivl.se/karriar/ledigatjanster.4.4a08c3cb1291c3aa80e80003835.html

Första doktorandkursen i Nationella forskarskolan i arbetsvetenskap II: Genus, teknik och organisation

0

Genus, teknik och organisation (forskarutbildningskurs, 7,5 HP) riktar sig till doktorander som är intresserade av att utveckla genusvetenskapliga perspektiv i relation till arbete, teknik och organisation inom sina respektive avhandlingsarbeten. Kursen behandlar arbetslivets organisering inom såväl privat som offentlig verksamhet, såväl stabila som nya organisationsformer och dess eventuella könssegregering och könsmärkta yrkesidentiteter. Andra teman inom kursen är problematiseringar av teknik, kompetens/kvalifikationer, processer och förändring. Ambitionen att kombinera individuella, symboliska och strukturella analysnivåer kommer att problematiseras. Kursen kommer att omfatta översikter av genusvetenskaplig forskning inom det arbetsvetenskapliga fältet samt en diskussion om hur genusperspektiv kan appliceras inom arbetsvetenskaplig forskning. Kursen tar sin utgångspunkt i empiriska erfarenheter av produktionstekniska miljöer och kommer också att aktivt involvera deltagarnas egna erfarenheter och empiriska fält. Under kursens gång kommer vi också att problematisera metodfrågor.

Professor Lena Abrahamsson (Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet) och professor Ulf Mellström (Centrum för genusvetenskap, Karlstads universitet) är kursledare.

Kursen är öppen att söka för doktorander från alla svenska lärosäten. Deltagare väljs ut så att det blir en spridning med avseende på geografi, kön och disciplin. 12 doktorander får resor och logi finansierat via Nationella forskarskolan i arbetsvetenskap II. Utöver dessa 12 deltagare finns preliminärt några platser öppna att söka, men för dessa deltagare gäller lokala regler (t.ex. de får bekosta resor och logi själva.)

Kursen genomförs VT 2013 och omfattar tre träffar á två dagar under maj-juni 2013: 6-7 maj i Luleå, 22-23 maj i Karlstad och 11-12 juni i Luleå. Schema, litteraturlista och annan kursinformation samt instruktioner om hur du ansöker hittar du här FALFs hemsida under rubriken Forskarskolan. Ansökan ska vara inskickad senast 3 april 2013 till Lena Abrahamsson.

Läs mer!