MÅNGFALDENS MARKNAD OCH ARBETETS VILLKOR

0

Arbetsliv i omvandling
nr 2 2013

MÅNGFALDENS MARKNAD OCH ARBETETS VILLKOR
Om följder av kundval (LOV)
i hemtjänsten

Annette Thörnquist

Mångfald, valfrihet och konkurrens är nyckelord i den pågående omvandlingen inom välfärdssektorn. Konkurrensens konsekvenser är också en het fråga, inte minst när det gäller äldreomsorgen. Följderna för personalen figurerar dock sällan i debatten. I den här studien diskuteras hur konkurrensutsättningen av hemtjänsten genom kundval (LOV) påverkar arbetets villkor. Undersökningen är baserad på erfarenheter från främst Uppsala, Linköping och Örebro.

Annette Thörnquist är docent i historia och arbetslivsforskare. Hon har under senare år varit knuten som forskare till de ekonomisk-historiska institutionerna vid Uppsala och Stockholms universitet samt till ISV/ REMESO vid Linköpings universitet.

Läs mer
Beställ boken, Bokus
Beställ boken, Adlibris

Labour markets in a Swedish, European and Global perspective

0

Invitation to participate in The Swedish National Research School in Work Science

Labour markets in a Swedish, European and Global perspective (7.5 credits), first half of spring semester 2014
This course is part of the Swedish national research school in work science II managed by Forum för arbetslivsforskning, FALF with funding from the Swedish research council for Health, Working Life and Wellfare (FORTE). In total the research school comprises six courses given once every semester 2013-2015.

The course Labour markets in a Swedish, European and Global perspective is intended for students that want to develop their knowledge and understanding on globalisation and its effects on work and employment relations. The course starts out from globalisation and the increasing mobility of capital, goods, services and labour. From a global perspective employment patterns in Sweden, in some European countries and in some “new” emerging economies are discussed and analysed. Using Sweden and its development as a reference point, institutions and labour market actors and their different roles are studied. The “Swedish Model” is compared to labour market models in other countries. The course also discusses labour market policies and their effects on (un-)employment, marginalisation and mobility. Different regimes and their consequences for employment conditions are analysed from different theoretical perspectives.

Läs mer!

Nordic Lights. Work, Management and Welfare in Scandinavia

0
The Nordic experience shows that there is no trade-off between equality and economic development. These models of productive welfare and solidaristic individualism are today challenged due to global pressures and politics of deregulation and cuts in welfare. Inequalities grow. But, in spite of their international dependence, the Nordic countries have been different for a long time, and can be so also in the future. Their “provisional utopias” change as experiences grow.

With this background Nordic Lights analyses how management trends like Lean, NPM, BPR, and Toyotism are adapted in the Scandinavian countries. What are the consequences for women and young workers, work environment, flexibility and unions? Do Scandinavian contributions to a decent and productive working life – like socio-technical work organisation and dialogue based management as known from Volvo – show that another world of work is possible?

Åke Sandberg (editor)

Läs mer!

Ny bok: Lean i arbetslivet – OBS! Bok-release 15/8

1

Välkomna till bokrelease!

När: Torsdag 18 augusti kl. 15-17

Var: Scandic Grand Central hotell, Kungsgatan 70 (alltså mycket nära Stockholms Centralstation). Liber bjuder på vin och tilltugg.

Bokreleasen är ett öppet seminarium. Bjud gärna intresserade personer! Anmäl ditt deltagande till Per Sederblad, via mail (per.sederblad@mah.se) eller tel/SMS 070-2694603.

Lean i arbetslivet (Liber)

Redaktör: Per Sederblad

Hur kan det komma sig att idéer från japansk bilindustri får en så stor spridning i Norden inom så vitt skilda verksamheter som sjukvård, administration och gruvindustri? Ett svar som ges i denna bok är att idéerna har anpassats till västerländska samhällen genom begreppet lean produktion som lanserades vid 1990-talets början. Efter millennieskiftet kom en ny våg av lean, med olika tolkningar av begreppet och med spridning till allt fler verksamheter.

Boken vänder sig till såväl studenter med grundläggande kunskaper om arbetslivet, som till arbetslivsforskare och andra aktörer inom arbetslivet. Lean är ett omdiskuterat begrepp i den svenska samhällsdebatten och den här boken ger en mångfasetterad bild, genom att ett stort antal forskare redovisar resultaten av konkreta studier av olika arbetsplatser i Sverige, Norge och Danmark. Forskarna utgår från olika teoretiska perspektiv, och gör såväl positiva som negativa tolkningar av lean och dess tillämpningar.

Här framträder konturerna av en nordisk variant av lean, där forskare konstruktivt bidrar till utvecklingen av arbetsplatserna genom interaktiv forskning, i samverkan med ledning, fackliga organisationer och de anställda. Boken ger intressanta exempel på nya sätt att bedriva arbetslivsforskning och det finns både vägledning och inspiration att hämta från de forskningsresultat som presenteras.

Boken kan beställas via Libers hemsida, www.liber.se

A4_LeanArbetslivet_Print (2)

Boken är framtagen av FALF-nätverket för forskning om Lean produktion och japanska produktionssystem i Sverige. Nätverket har finansiering från FORTE (f.d. FAS) och är ett nationellt forskarnätverk som bildades vid FALFs årliga nationella forskningskonferens 2010 i Malmö. Vårt gemensamma intresse är forskning om tillämpningen av japanska och amerikanska produktionssystem, framför allt lean produktion, i Sverige. Nätverket har ca fyra nätverksträffar per år och inkluderar såväl disputerade som doktorander från hela landet. Vi har gett ut en antologi på svenska och arrangerar även “leanspår” vid nationella och internationella konferenser samt planerar en special issue i en internationall tidskrift. Nätverket koordineras av Per Sederblad (Malmö) och Lena Abrahamsson (LTU).

Tensions in the field of Health Care

0

OmslagNu finns Tensions in the field of Health Care av Yvonne Johansson köpa från Adlibris eller Bokus.

Boken är #1 2013 i Arbetsliv i omvandling.

Mer information om boken
Mer information om tidskriften

In most health and social care sectors in the Western world during the last few decades there have been increased demands for a more scientifically supported knowledge base in practice. The gap between scientifically generated knowledge and practice is generally considered a dilemma, and to reduce this gap, and to respond to requirements for a more integrated care within health and social care sectors, networks are emerging as a solution. This study focuses nine research and development (R&D) networks set up to promote a professional approach to care and strengthen the collaboration between health care sectors in a Swedish health care setting.

The research project was embedded in an action research approach intended to encourage network development by means of a dialogical process.

The specific research question was: What are the actors’ perceptions of knowledge networks and how might we account for the networks’ evolution, role and ways of working? Bourdieu’s concepts reproduction and symbolic violence were used as analytical tools and were chosen as a way of answering and explaining the empirical story line.