FALF 2019, 10-12 juni
Arbetets museum, Norrköping
Hållbar utveckling i organisationer
Arrangör: Helix Competence Centre vid Linköpings universitet och Arbetets museum
Läs mer!

Utlysning vid SLU Alnarp

0

Biträdande universitetslektor i arbetsvetenskap med inriktning mot folkhälsovetenskap

http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/lediga-tjanster/las-mer/?Pid=1359

Associate senior lecturer/assistant professor in work science with a special focus on public health

http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/lediga-tjanster/las-mer/?eng=1&Pid=1359

Experienced Researcher Vacancy – Marie Curie ‘ChangingEmployment’ ITN

0

A vacancy for an Experienced Researcher within the Marie Curie ‘ChangingEmployment’ ITN for the period of 11 months.  The post will be based in the Université D’Evry (Paris, France), one of the full partners in the network.

Mentor-Supervisor: Professor Stephen Bouquin.

Project title: Social dialogue as multi-level governance in times of change: employer and employee experiences (links to Work Package 1, Work Package 5, Work Package 10, Work Package 11. 

Objectives: Monitoring and coordination of ESR project under Theme 1. Follow-up, support and organisation of communication flow between Theme 1 ESRs. Work on development and assist management of ChangingEmployment website with Strathclyde and Gothenburg. Assist coordination of Theme 2 and Theme 3. Co-operate closely with consultingeuropa and EDF. Agenda preparation for milestone meetings for duration of ER1. Organisation of first annual colloquium and training event (Network school) as well as preparation of milestone meetings. Preparation edition of a book. Monitoring and support for article drafts by ESR.

Eligibility requirements:
Experienced researcher: means a researcher who, at the time of recruitment by the beneficiary, is: 1) in possession of a doctoral degree, independently of the time taken to acquire it, or has at least four years of full-time equivalent research experience and 2) has less than five years of full-time equivalent research experience. Candidates can only apply for a position in a country in which they have not been domiciled for more than 12 months in the previous three years prior to appointment. In addition, to qualify for the post, at the time of appointment. Experienced Researchers (ER) will have a PhD in a social science discipline and can only apply for a position in a country in which they have not been domiciled for more than 12 months in the previous three years prior to appointment.

French and English speaker.

Living and Mobility Allowances

Living and Mobility Allowances vary according to the country where the appointing institution is located, reflecting differences in living expenses. They are calculated by means of the application of country-specific correction coefficients to standard allowances across all countries, as specified in the FP7 People Work Programme. They are subject to the compulsory reductions (taxation, social charges) of the countries concerned.

Annual Living Allowances:

Experienced researchers (< 10 years experience) 58,500 Euros, with country coefficient adjustment

Monthly Living Allowance:

700 Euros for researchers without a family and 1000 Euros for researchers with a family.

Researchers also have access to training monies for eligible activities in the project, to be determined and agreed in advance under the direction of the relevant supervisor, management supervisory board and coordinator.

Further information is attached and information about the network can be found www.changingemployment.eu  Application is by cover letter and CV to Professor Stephen Bouquin: stephen.bouquin@wanadoo.fr (Cc: Professor Paul Stewart, programme co-ordinator: paul.stewart.100@strath.ac.uk), The Université D’Evry (Paris, France) by 7 February 2014.

Job Mobility and Employability in Relation to Age and Health in Nordic Countries and Germany

0

Call for papers for a series of two workshops 

  • Workshop 1 on May 26-27, 2014 at the Stockholm University (Sweden)
  • Workshop 2 on September 18-19, 2014 at the University of Jyväskylä (Finland)

Problems of youth unemployment in Nordic countries were much debated in the media recently. A reason for the high unemployment of young adults entering the labour market in Nordic countries is the seniority principle which entails high job stability for older employees. The employment system thus leads to high unemployment and temporary employment among young adults and requires older employees to stay in their jobs to secure employment protection. Additionally, older workers who lose their jobs encounter difficulties to re-enter the labour market and may choose to retire earlier than initially planned and years before they reach retirement age. Thus, while high job insecurity and demands of job mobility occur for young adults, job mobility and employability of older employees remain low. Unemployment and job insecurity negatively affect the well-being of young adults, but also older employees suffer from remaining in their jobs despite a growing mismatch with their competencies. Neither the younger nor the older employees are able to fully develop their career due to a lack of opportunities to find attractive jobs. In comparison, the dual system of vocational education in Germany helps young adults to enter the labour market with more ease and is tested in Sweden to support integration into the employment system.

Läs mer (pdf)

ARBETSVILLKOR OCH MAKTRELATIONER I AVLÖNAT HUSHÅLLSARBETE

0

AiO_nr3_2013_thumb

ARBETSLIV I OMVANDLING NR 3 2013 

Det har funnits hushållsarbetare under mycket lång tid och i de flesta delar av världen. Det är nu ett av de vanligaste kvinnoyrkena internationellt. Under mer än ett århundrade har pågått en debatt om hushållsarbetarnas arbetsvillkor där det sagts bl.a. att arbetet är lågavlönat, fysiskt tungt, innebär långa arbetstider, kan leda till social isolering och olika former av övergrepp. Dessa arbetsvillkor uppkommer vid mötet mellan hushållsarbetare och de som anlitar dem. I denna text analyseras maktrelationen mellan dessa två parter. Analysen är baserad på etnografiska studier om hushållsarbetares vardag i Sverige och den övriga västvärlden under slutet av 1900- och början av 2000-talet.

Boken är skriven av Vesa Leppänen som är docent vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet. Han forskar om arbetsvillkor och sociala relationer mellan olika yrkesutövare och deras klienter, bl.a. inom vård, omsorg, hushållstjänster och handel.

Läs mer

Beställ från Adlibris
Beställ från Bokus

Utlysning: Bästa avhandling 2013

0

Ny nomineringsomgång avseende Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Vinnaren får ta emot utmärkelsen och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) under juni 2014 samararrangerar med Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Juryn utgörs av FALF:s styrelse.

Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet.

Nomineras kan den som disputerat i Sverige under 2013 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Nominerade avhandlingar bedöms utifrån de tre lika starkt vägande kriterierna:

1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö
2. Tillämpbarhet och samhällsnytta
3. Vetenskaplig kvalitet

Forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö är brett och juryn välkomnar relevanta avhandlingar från alla vetenskapliga miljöer. Nomineringen sker enligt följande:

1. Meddela nomineringen genom e-post senast 1 april 2014 till:

Ann.Bergman@kau.se

Ange: (a) namn på den som nominerar samt kontaktuppgifter (b) författarens namn (c) hemvist (d) avhandlingens titel.

Observera att det inte är något som hindrar att författare nominerar sin egen avhandling.

2. Skicka också ett fysiskt exemplar av avhandlingen och inkludera då ett undertecknat nomineringsbrev om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna.

Fysiskt exemplar av avhandlingen samt nomineringsbrev skickas senast den 1 april 2014 till adressen:

Ann Bergman
Arbetsvetenskap

Karlstads Universitet
65188 Karlstad
För ytterligare information och frågor kontakta Ann Bergman på telefon 054-7001524