FALF 2019, 10-12 juni
Arbetets museum, Norrköping
Hållbar utveckling i organisationer
Arrangör: Helix Competence Centre vid Linköpings universitet och Arbetets museum
Läs mer!

Job Mobility and Employability in Relation to Age and Health in Nordic Countries and Germany

0

Call for papers for a series of two workshops 

  • Workshop 1 on May 26-27, 2014 at the Stockholm University (Sweden)
  • Workshop 2 on September 18-19, 2014 at the University of Jyväskylä (Finland)

Problems of youth unemployment in Nordic countries were much debated in the media recently. A reason for the high unemployment of young adults entering the labour market in Nordic countries is the seniority principle which entails high job stability for older employees. The employment system thus leads to high unemployment and temporary employment among young adults and requires older employees to stay in their jobs to secure employment protection. Additionally, older workers who lose their jobs encounter difficulties to re-enter the labour market and may choose to retire earlier than initially planned and years before they reach retirement age. Thus, while high job insecurity and demands of job mobility occur for young adults, job mobility and employability of older employees remain low. Unemployment and job insecurity negatively affect the well-being of young adults, but also older employees suffer from remaining in their jobs despite a growing mismatch with their competencies. Neither the younger nor the older employees are able to fully develop their career due to a lack of opportunities to find attractive jobs. In comparison, the dual system of vocational education in Germany helps young adults to enter the labour market with more ease and is tested in Sweden to support integration into the employment system.

Läs mer (pdf)

ARBETSVILLKOR OCH MAKTRELATIONER I AVLÖNAT HUSHÅLLSARBETE

0

AiO_nr3_2013_thumb

ARBETSLIV I OMVANDLING NR 3 2013 

Det har funnits hushållsarbetare under mycket lång tid och i de flesta delar av världen. Det är nu ett av de vanligaste kvinnoyrkena internationellt. Under mer än ett århundrade har pågått en debatt om hushållsarbetarnas arbetsvillkor där det sagts bl.a. att arbetet är lågavlönat, fysiskt tungt, innebär långa arbetstider, kan leda till social isolering och olika former av övergrepp. Dessa arbetsvillkor uppkommer vid mötet mellan hushållsarbetare och de som anlitar dem. I denna text analyseras maktrelationen mellan dessa två parter. Analysen är baserad på etnografiska studier om hushållsarbetares vardag i Sverige och den övriga västvärlden under slutet av 1900- och början av 2000-talet.

Boken är skriven av Vesa Leppänen som är docent vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet. Han forskar om arbetsvillkor och sociala relationer mellan olika yrkesutövare och deras klienter, bl.a. inom vård, omsorg, hushållstjänster och handel.

Läs mer

Beställ från Adlibris
Beställ från Bokus

Utlysning: Bästa avhandling 2013

0

Ny nomineringsomgång avseende Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Vinnaren får ta emot utmärkelsen och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) under juni 2014 samararrangerar med Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Juryn utgörs av FALF:s styrelse.

Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet.

Nomineras kan den som disputerat i Sverige under 2013 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Nominerade avhandlingar bedöms utifrån de tre lika starkt vägande kriterierna:

1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö
2. Tillämpbarhet och samhällsnytta
3. Vetenskaplig kvalitet

Forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö är brett och juryn välkomnar relevanta avhandlingar från alla vetenskapliga miljöer. Nomineringen sker enligt följande:

1. Meddela nomineringen genom e-post senast 1 april 2014 till:

Ann.Bergman@kau.se

Ange: (a) namn på den som nominerar samt kontaktuppgifter (b) författarens namn (c) hemvist (d) avhandlingens titel.

Observera att det inte är något som hindrar att författare nominerar sin egen avhandling.

2. Skicka också ett fysiskt exemplar av avhandlingen och inkludera då ett undertecknat nomineringsbrev om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna.

Fysiskt exemplar av avhandlingen samt nomineringsbrev skickas senast den 1 april 2014 till adressen:

Ann Bergman
Arbetsvetenskap

Karlstads Universitet
65188 Karlstad
För ytterligare information och frågor kontakta Ann Bergman på telefon 054-7001524

Doktorandtjänst i ergonomi med inriktning mot projektering och planering

0

Inom enheten för ergonomi vid KTH kommer ett projekt att startas upp med det övergripande syftet att utveckla metodik och stödformer för företagshälsovården att bidra i projekterings- och planeringsprocesserna i sina kundföretag. Detta innebär metodutveckling och nätverkssamarbete för att samla, bygga upp och sprida kunskap. Projektet har ekonomiskt bidrag från AFA Försäkring. Forskningen planeras ske i nära samarbete i samarbete med tre organisationer. En interaktiv ansats tillämpas med fokus på hur kunskap systematiseras och tillämpas i företag av företagshälsovårdspersonal samt hur sådan kunskap kan överföras till andra företag och företagshälsovårder. Till detta projekt söker vi en doktorand för att ingå i forskarteamet.

Läs mer om tjänsten

Call for Abstracts

0

Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life
The 7th Nordic Working Life Conference, Göteborg, Sweden, June 11-13 2014

Dear Nordic Working Life Researchers,

The Nordic working life research community has a common interest to meet and discuss Nordic working life. In 2011 time was ripe for the first issue of the new Nordic Journal of Working Life Studies and in 2012 the Nordic Working Life Conference was reinstalled after a break of some 10 years. The NWLC 2014 in Gothenburg is a joint venture with the Swedish working life research organisation Forum för arbetslivsforskning FALF and its yearly conference. NWLC2014 offers a grand possibility for mutual inspiration and cooperation. By arranging the conference NWLC2014 we wish to create a forum for fellow researchers to discuss Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life.

You will find more information in the web page www.NWLC2014.com