Bästa avhandling

Nominera Bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2017!

Nu är det dags en ny nomineringsomgång avseende bästa avhandling 2017 i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Juryn utgörs av FALF:s styrelse. Vinnaren får ta emot utmärkelsen och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i Gävle 10-12 juni 2017. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet.

Vem kan nominera?

Nomineras kan den som disputerat i Sverige under 2017 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Nominerade avhandlingar bedöms utifrån de tre lika starkt vägande kriterierna:

 1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö
 2. Tillämpbarhet och samhällsnytta
 3. Vetenskaplig kvalitet

Forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö är brett och juryn välkomnar relevanta avhandlingar från alla vetenskapliga miljöer.

Nomineringen sker enligt följande:

 1. Meddela nomineringen genom e-post senast 28 februari 2018 till: Peter.lundqvist@slu.se Ange: (a) namn på den som nominerar samt kontaktuppgifter (b) författarens namn (c) hemvist (d) avhandlingens titel. Observera att det inte är något som hindrar att författare nominerar sin egen avhandling.
 1. Skicka också ett fysiskt exemplar av avhandlingen och inkludera då ett undertecknat nomineringsbrev om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna. Fysiskt exemplar av avhandlingen samt nomineringsbrev skickas senast den 28 februari 2018 till adressen:
  Peter Lundqvist
  SLU- Alnarp
  Box 88
  230 53 Alnarp

För mer info se: https://falf.se/basta-avhandling/