Regeringen förnyar arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan

0
804

Regeringen överlämnade i september sin skrivelse 2009/10:248 En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–2015, till Riksdagen.

Med anledning av regeringens skrivelse har Maria Albin, Mats Bohgard, Kristina Jakobsson och Måns Svensson författat en ledare i Bulletin från Arbets- och miljömedicin, Lund (AMM) & Yrkes- och miljödermatologi, Malmö (YMD) Nr 4/2010 där de bland annat skriver:

Globalisering, ny teknologi och demografiska förändringar innebär genomgripande förändringar av arbetsmiljö och arbetsorganisation. Om arbetsmiljöpolitiken då inte är tydlig och viljeinriktad finns en påtaglig risk för ett polariserat arbetsliv, där de som kan välja mellan olika arbetsgivare får en god och utvecklande arbetsmiljö, medan de andra riskerar att bli hänvisade till förhållanden där inte ens arbetsmiljölagens minimikrav efterlevs. Det snedvrider konkurrensen, och ger negativa spiraler
vad gäller arbetsmiljö, arbetsrelaterad ohälsa och gap i hälsa mellan olika grupper i samhället.

LO har tidigare framfört kritik mot handlingsplanen och pekar bland annat på att en handlingsplan för Sveriges arbetsmiljöpolitik tydligt bör visa på hur Sverige skall leva upp till rekommendationerna från FN:s arbetsmarknadsorgan, ILO som rekommenderar en inspektör per 10 000 anställda.

en nivå som Sverige klarade innan den borgerliga regeringen gjorde sina nedskärningar. För att detta ska bli möjligt krävs ökade resurser till Arbetsmiljöverket.

Regeringen å sin sida pekar på sin ambition att låta arbetsmiljöpolitiken bli en integrerad del av den övergripande prioriteringen att bryta utanförskap.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.