Några röster

Tillbaka till konferensbilder

——————–

Varför har du valt att komma till denna FALF-konferens? 

Jag tycker att FALF innebär en möjlighet för forskare att hitta tillbaka till viktiga tvärvetenskapliga frågor. Samtidigt som FALF:s frågor blir allt mer disciplinära finns stort behov av tvärvetenskap. FALF spelar en viktig roll här. Denna roll är särskilt viktig efter att Arbetslivsinstitutet (ALI) lades ned 2007. Jag tycker också att konferensen innebär goda möjligheter för forskare att föra ut sina erfarenheter till avnämare (tredje uppgiften) eller dela med sig av sina erfarenheter om tredje uppgiften.

Vad har varit särskilt bra? 

Jag tyckte särskilt om den parallella sessionen om framtidens gruva. Det är intressant att se att teknikutvecklingen innebär att lösningarnas är nya men att problemen är de samma som förr.

Elisabeth Lagerlöf, forsknings- och informationskonsult vid Info2you

——————–
Varför har du valt att komma till denna FALF-konferens? 

Jag har arbetat med arbetslivsforskning sedan 1975 och tycker särskilt om FALFs tvärvetenskapliga miljö. FALF och dess konferenser har ökat i betydelse sedan Arbetslivsinstitutet lades ned 2007. Frågorna är viktiga inte minst för samhällets aktörer. Jag tycker att konferensen spelar en viktig roll för att föra ut resultat till dessa aktörer. Dessutom tycker jag att konferensen skapar mycket bra arenor för nätverkande. Det skapas viktiga möten under konferensen.

Vad har varit särskilt bra? 

Jag tycker att key-note Elisabeth Lagerlöfs föredrag var mycket bra. Vi forskare har inte möjlighet att göra det viktiga arbete, det grovjobb, som hon har lagt ned.

Jag tycker också att de två parallella sessionerna som jag deltog i var mycket bra. De hade bra presentationer och det skapade bra och givande diskussioner.

Ewa Gunnarsson, professor i genus, människa och maskin vid Luleå tekniska universitet

——————–
Varför har du valt att komma till denna FALF-konferens? 

Jag tycker att konferensen är en bra arbetslivskonferens. Jag har varit på tidigare konferenser och har goda erfarenheter och det har gett mig goda nätverk. Konferensen har en avslappnad atmosfär och det är enkelt att knyta nya kontakter. Jag tycker att konferensens tvärvetenskapliga anda ger mig något på flera plan.

Vad har varit särskilt bra?

Jag tycker Svend Eriks Mathiassens föredrag (Sagan om den framgångsrika ergonomen) på torsdag var mycket bra. Konferensen, så att säga, inledde bra och sedan har den bara ökat.

Jag tycker samtliga parallella sessioner jag varit på har varit bra. De jag inte har varit på har också verkar intressanta och det har varit en angenäm utmaning att välja.

Cecilia Österman, doktorand vid Chalmers tekniska högskola

——————–
Varför har du valt att komma till denna FALF-konferens? 

Flera skäl. Det är intressanta ämnen och så är jag med i forskarskolan. Jag har också pluggat i Luleå och det är kul att komma upp igen.

Vad har varit särskilt bra?

Sessionerna och att få träffa andra doktorander.

Karin Nordström, doktorand vid Linköpings universitet

——————–
Varför har du valt att komma till denna FALF-konferens? 

För att jag är arbetslivsforskare och ville vara med.

Vad har varit särskilt bra?

Alla möten. Nya människor och kontakter. Jag är mycket nöjd, det har varit perfekt. Och så det underbara vädret!

Linda Lane, universitetslektor vid Göteborgs universitet

——————–
Varför har du valt att komma till denna FALF-konferens? 

För att den verkade så intressant och det är spännande med arbetsmiljöfrågor. Det är ett så tvärvetenskapligt område med många discipliner.

Vad har varit särskilt bra?

Att få träffa så många olika forskare och praktiker som arbetar med så många olika arbetsmiljöfrågor. De många olika sessionerna har varit jätte bra.

Kristina Lindholm, forskare vid SCORE, Stockholms universitet

——————–
Varför har du valt att komma till denna FALF-konferens? 

Är medlem i FALF och deltar på FALF-konferenserna. Har också anknytning till Tema A&O.

Vad har varit särskilt bra?

Det bästa hittills är arrangemanget. Mycket bra ordnat.

Mest överraskande?

Röde & Rått var suveräna

Karin Lundqvist, konsult vid Castor Analys AB

——————–
Varför har du valt att komma till denna FALF-konferens? 

Har kollega på LTU. Bra tillfälle att delta på konferens och samtidigt träffa honom.

Vad har varit särskilt bra?

Något av spåren. Jag kommer inte just nu på vilket. Extra plus till bandet på middagen.

Magnus Frostensson, Uppsala universitet

——————–
Varför har du valt att komma till denna FALF-konferens? 

Har arbetat med arbetsmiljöforskning under lång tid och är nu pensionär med eget företag. Kom till FALF för andra året i rad och ser konferensen som ett sätt att upprätthålla sitt nätverk inom arbetsmiljöforskningen.

Vad har varit särskilt bra?

Uppskattade A&O- sessionen om den temporäre arbetaren och Svend Erik Mathiasens plenarföreläsning som inledde konferensen. Tycker dock att plenarföreläsningarna var väl så långa och rekommenderar ca 30 minuter föreläsning och sedan en paneldebatt med alla key note speakers. Stannar några dagar efter konferensen för att resa runt i Norrbotten.

Lars Grönkvist, Info2you, Stockholm

——————–
Varför har du valt att komma till denna FALF-konferens? 

Fick tips av en kollega som vidarebefordrade inbjudan från FALF. Har nyligen börjat arbeta med arbetsmiljöfrågor inom TCO och hoppas få lära sig mycket under konferensen.

Vad har varit särskilt bra?

Tyckte bäst om plenarföreläsningen med Svend Erik Mathiasen.

Jana Fromm, TCO, Stockholm

——————–
Andra ”röster i vimlet” 

– åker till konferensen för att hålla sig àjour med vad som pågår inom arbetslivsforskningen

– mycket bra arrangemang allt igenom

– fantastisk båtresa

– mycket välplanerat

– fantastiskt rolig underhållning [på torsdag]

– väldigt trevligt, god stämning, opretentiöst

– bra att man håller tiderna

– ångrar inte en minut att jag åkte upp till Luleå, allt har varit så bra

– midnattssolen som vände upp och ned på tidsupplevelsen

Sist men inte minst – några ord från Mikael Ottosson som var med och anordnade FALF2010 i Malmö:

Tack för en riktigt bra konferens! Det tar visserligen emot att säga det, men ni gjorde det bättre än vad vi mäktade med förra året. Kan bara konstatera att ribban höjs och att de får det jobbigt i Karlstad där nästa FALF-konferens äger rum den 13-15 juni 2012. Det var inte bara arrangemanget som var bra – plenarföreläsningarna och de seminarier som jag gick på var spännande och givande.

OCH MED DETTA SÅ VILL VI TACKA ER ALLA – utan abstract, paper och presentationer hade det inte blivit någon konferens!

Tills vi ses igen – i Karlstad 2012?!