Konferensbilder

Här hittar några röster från konferensen och lite vimmelbilder

 

Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet öppningstalade  och hälsade välkommen till konferensen!

 

Därefter hälsades konferens deltagare välkomna av professor Jan Johansson, prefekt vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhällle vid LTU, bredvid professor Lena Abrahamsson, som också var konferensens värd som ordförande för FALF. Konferensens moderator var  Kenneth Abrahamsson, programansvarig vid FAS (längst till höger).

 

Konferensens första key note speaker: Svend Erik Mathiassen som berättade ”Sagan om den framgångsrika ergonomen”.

 

Elisabeth Lagerlöf, konsult vid info4u var konferensens andra key note speaker och föreläste om ”Dagens arbetsliv och framtida utmaningar ur ett europeiskt perspektiv”.

 

Fredag morgon fick deltagarna ta del av professor Töres Theorells kunskaper om stress – och en inblick i hur kultur kan påverka vår hälsa.

 

Vid den avslutande paneldebatten medverkande bland andra Paula Mulinari, lektor vid Linköpings universitet. Hon poängterade bland annat vikten av att arbetslivsforskarna ska ta plats och bli synligare inom genusvetenskapen.

 

Även Andreas Lind, VD för Norrbottens Handelskammare medverkade i den avslutande paneldebatten och talade om paradoxer och myter om arbetsmarknaden i Norrbotten.

 

Mera bilder och röster från konferensen kommer att publiceras inom kort!