Skandinavisk arbetsorganisation: dess framväxt och livskraft i dagens arbetsliv (7,5 hp)

Inbjudan till doktorandkurs

(OBS! Förlängd anmälningstid till 1 mars 2016)

Det svenska arbetslivet sågs under 1970- och 1980-talen av många internationella betraktare som det främsta exemplet på att det går att förena effektivitet med utvecklande arbetsuppgifter och innovationskraft. Det var under denna tid befogat att tala om en unik svensk modell för arbetsorganisation. I kölvattnet av globala managementtrender under 2000-talet har denna modell blivit uppblandad och det kanske inte längre är befogat att hävda att det alltjämt finns en specifik svensk arbetslivsmodell.

Syftet med forskarutbildningskursen är att deltagarna skall förstå ursprunget till dagens svenska arbetsliv och de idéer som en gång i tiden gjorde svenskt arbetsliv internationellt uppmärksammat. I kursen kommer det diskuteras vilka delar av denna modell som är livskraftiga och som alltjämt förtjänar att vägleda oss i strävan att skapa arbetsplatser som förenar mänskliga värden och god ekonomi. I kursen ingår den mest centrala litteraturen kring det svenska arbetslivet under perioden 1970- 1990, både konceptskrifter och välgjorda empiriska studier som beskriver modellens tillämpningar.

Kursen ges inom ramen för FALF:s nationella forskarskola som administreras av Karlstads universitet och har finansiering från FAS.

Läs mer om kursen (pdf)

Kursplan (word)

Ansökningsblankett (word)