Huvudföreläsare

Lena Abrahamsson
Professor i arbetsvetenskap,
Luleå tekniska universitet
E-post: lena.abrahamsson@ltu.se
Webbplats
Håkan Hydén
Professor i rättssociologi,
Lunds universitet
E-post: hakan.hyden@soclaw.lu.se
Webbplats
Catarina Nordander
Dr med.vet.,
Överläkare i arbets- och miljömedicin,
Lunds universitet
E-post: catarina.nordander@med.lu.se
Webbplats