Bilder från konferensen

Lena Abrahamsson och Håkan Hydén vid den avslutande paneldiskussionen.
Catarina Nordander vid den avslutande paneldiskussionen.
Jan Holmer, professor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet vid den avslutande paneldiskussionen.
Catarina Nordander, MD och PhD, Överläkare vid avd. för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, håller sin plenarföreläsning.
Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, håller sin plenarföreläsning.
Håkan Hydén, professor i rättssociologi, Lunds universitet, håller sin plenarföreläsning.
Eva Enquist, vice rektor vid Malmö högskola, håller sitt välkomstanförande.
Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet, håller sitt välkomstanförande.
Per Wickenberg och Christina Scholten hälsar välkommen till konferensen