Jämställdhet i arbetslivet – en utmaning för delegationen

0
1144

I somras utsåg regeringen tio ledamöter till delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Delegationen har i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och ska stimulera till debatt om hur jämställdhet i arbetslivet kan främjas. Delegationen ska också lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet.

Jag tycker att detta är ett mycket bra initiativ. Jag har fått frågan om jag tror att delegationen kan åstadkomma verklig förändring. Svaret beror givetvis på hur verklig förändring definieras. Men ett resultat som jag förväntar mig är att vi ska lyfta in arbetslivet mer i diskussionerna om jämställdhet – på ett konkret och framtids- och förändringsinriktat  sätt – samt att kombinera kritiska analyser med innovativa förändringsförsök. Jag förväntar mig också att erfarenheterna från den här delegationen ska visa vägen för ett ökat aktivt samarbete mellan arbetsmarknadens parter och aktörer (politiken, staten, kommuner, arbetsgivare, fack, utbildningssystem mm) i jämställdhetsarbetet – så att vi inte så lätt ”skyller på någon annan”. På lång sikt tror jag att vi på detta sätt kan bidra till förändring.

Men könsuppdelningen i utbildningssystemet, på arbetsmarknaden och inne på arbetsplatserna är givetvis en stor utmaning. Och det är också en stor utmaning att ojämställdhet i arbetslivet är ett komplext fenomen som ser olika ut, har olika konsekvenser och har olika orsaker i olika sammanhang och för olika grupper. Vi behöver därför av många olika typer av jämställdhetsåtgärder – som leder till förändringar för såväl individer som strukturer och kulturer – på flera nivåer. Jämställdhet i arbetslivet är självklart ett viktigt mål för samhället och för individen (rättvisa, demokrati, hälsa), men jag tror att det också kan vara bra att visa att jämställdhet har positiva effekter för företag och verksamheter (ekonomi, effektivitet, flexibilitet, utveckling, lärande, arbetsmiljö mm). Här tror jag att forskarna i FALF har en del att bidra med.

Kort om delegationen:

Delegationen leds av Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket. Ledamöterna är Ann-Christine Elken (Proffice AB), Annika Strandhäll, (Ordförande Vision), Charlotta Undén (Vergenta AB), Christer Ågren (Vice VD Svenskt Näringsliv), Elisabeth Thand Ringqvist (VD Företagarna), Fredrik Hillelson (Novare Human Capital), Karl-Petter Thorwaldsson, (Förbundsordförande LO), Lena Abrahamsson (Luleå tekniska universitet), Lena Granqvist (Saco) och Peter Munck af Rosenschöld (ICA Sverige AB). Det finns ett kansli som redan börjat arbetet med kunskapsinhämtning. Huvudsekreterare är Maria Hemström. Samarbete sker även med FAS och andra organisationer. En första delredovisning kommer att ske våren 2013. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen hösten 2014.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.