Call for abstracts 2

0
834

”Call for abstracts” för arbetslivskonferensen FALF2018 i är öppen ytterligare 4 veckor. Deadline är 15 februari, räkna inte med förlängning av tiden.

Årets tema är Arbetet  – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?

Detaljerad information finns på http://www.hig.se/falf2018.

Bifogat finns en liten ”affisch”. Tryck gärna ut den och sätt upp på din arbetsplats. Vi är tacksamma om du sprider detta mail i dina nätverk.

Konferensen 2018 kommer att lite extra fokusera på doktorander genom att ta initiativ till bildandet av ett doktorandnätverk inom området.

Så extra välkomna alla doktorander inom ämnesområdet arbetslivsforskning i dess vida mening!

Dessutom är det dags att nominera Bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2017!

Vinnaren får ta emot utmärkelsen och 10 000 kronor på konferensen i Gävle. Alla kan nominera, se mer info på https://falf.se/

Välkomna!

Organisationskommittén

gm Per Lindberg, konferensgeneral

Ladda ner konferensaffisch (pdf)