FALF 2019, 10-12 juni
Arbetets museum, Norrköping
Hållbar utveckling i organisationer

Arrangör: Helix Competence Centre vid Linköpings universitet och Arbetets museum

Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap, LTU

Tecknad bild av Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap och FALF:s ordförande.