Läs de spännande avhandlingarna som nominerats till bästa avhandling 2018!

0
951

Intresset för att nominera avhandlingar till ”Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö” har varit stort även i år. Hela 11 avhandlingar har nominerats. Dessa visar på olika sätt på bred, djup och originalitet inom arbetslivsforskningen – såväl som praktiska implikationer och samhällsnytta! Juryn består av styrelsen för FALF. Samtliga nominerade avhandlingarna har bedömts utifrån kriterierna ”Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö”, ”Tillämpbarhet och samhällsnytta” samt ”Vetenskaplig kvalitet”. Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet och delas ut i samband med årets FALF-konferens.

Nominerade (utan inbördes ordning) för bästa avhandling 2018 är:

Anna Williamssons, KTH, Stockholm

Avhandlingens titel: Change agents and use of visual management tools in care process redesign – implications on working conditions for operative managers and healthcare professionals

Länk: http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1261420/FULLTEXT01.pdf

Ida de Wit Sandström, Lunds universitet

Avhandlingens titel: Kärleksaffären. Kvinnor och köpenskap i kustens kommers

Länk: http://portal.research.lu.se/portal/files/60883593/MAK278_dewitsandstrom_OA_pdf.pdf

Jayeon Lindellee, Socialhögskolan, Lund

Avhandlingens titel: Beyond Retrenchment. The Multi-Pillarization of Unemployment Provision in Sweden

Länk: http://portal.research.lu.se/portal/files/53825984/Beyond_Retrenchment._Multi_Pillarization_of_Unemployment_Benefit_Provision_in_Sweden.pdf     

Johanna Stengård, Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
Avhandlingens titel: Being stuck in the workplace: Who is locked-in and what are the implications for well-being and health?
Länk: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1195272&dswid=-361

Karin Lundgren Kownacki, Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet
Avhandlingens titel: The heat is on – Evaluation of workplace heat stress under a changing climate
Länk: http://portal.research.lu.se/portal/files/37828511/Lundgren_Kownacki_Thesis_2018.pdf

Kristina Sutter-Beime, Handelshögskolan, Örebro universitet
Avhandlingens titel: Den avvikande anställda. En studie av den disciplinära processens misslyckande
Länk: https://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1178536/FULLTEXT01.pdf

Linda Rolfö, KTH, Stockholm
Avhandlingens titel: Activity-based flexible office work environments – Design and implementation processes and outcomes
Länk: http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1265084/FULLTEXT02.pdf

Mats Fred, Globala Politiska Studier, Malmö Universitet 
Avhandlingens titel: Projectification: The Trojan horse of local government
Länk: http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/projectification(e11a163b-eda3-4252-9c52-6cec01c9ef0b).html

Pia Andersson, Sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Avhandlingens titel: Making Room for Complexity in Group Collaborations:The Roles of Scaffolding and Facilitation
Länk: http://hdl.handle.net/2077/57854

Robert Lundmark, Psykologi, Umeå Universitet
Avhandlingens titel: Making or Breaking Organizational Interventions: The Role of Leadership
Länk: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46370

Ylva Wallinder, Sociologi och Arbetsvetenskap, GU
Avhandlingens titel: Imagined Independence. Institutional Conditions and Individual Opportunities in European Labour Markets
Länk: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/57784  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.