Senaste nytt

Om du vill läsa igenom alla abstract till presentationerna så kan du hitta dessa i en samlad fil här.
Abstracten är sorterade efter efternamnen på första författaren.

Vill du ladda hem programmet kan du göra det här.

Luleå den 16 maj 2011

Hjärtligt välkomna att ta del av hela konferensprogrammet och sessionsindelningen. Alla papers laddas upp på hemsidan allt eftersom att de kommer in. För att diskussionerna ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi att alla som presenterar i samma session, läser varandras paper.

Tänk på att alla presentatörer måste registrera sig till konferensen via den elektroniska anmälningsblanketten som finns här på hemsidan och FÖRE 28 maj 2011.

Det går också bra att anmäla sig som åhörare fram till 28 maj 2011 – men tänk på att antalet deltagarplatser är begränsat. Först till kvarn…

Väl mött i Luleå – nu är det ungefär en månad kvar!

***

Luleå den 4 maj 2011

Konferensplaneringen och organiseringen fortgår. Spår och sessioner håller för närvarande på att finplaneras och programmet kommer att presenteras inom kort. Vi är stolta över att kunna meddela att Kenneth Abrahamsson kommer att vara konferensens moderator och ciceron och leda den avslutande paneldiskussionen med Lena Abrahamsson (professor i Arbetsvetenskap och ordförande i FALF), Elisabeth Lagerlöf (konsult vid info2you), Andreas Lind (VD vid Norrbottens Handelskammare och ordförande för Ung Företagsamhet i Norrbotten),  Paula Mulinari (lektor i socialt arbete vid Malmö högskola) och Töres Theorell (professor emeritus, Karolinska institutet). Bland andra.

****

Nu pågår planeringen av den nationella arbetslivskonferensen ”Det nya arbetslivet” som bäst och vi har påbörjat spår-och sessionsindelning och att matcha ihop paper och kommentatorer. Drygt sjuttio högintressanta abstract har skickats in från forskare verksamma vid olika discipliner och från alla delar av Sverige. Vi kommer att kunna erbjuda sessioner som handlar om ”skolan – en arbetsplats i förändring”, ”den könade arbetsmarknaden”, ”lean”, ”säkerhet”, ”normer och värderingar”, ”IKT i arbetslivet”, ”organisatoriskt lärande”, ”hälsa/ohälsa”, ”organisation och styrning”, ”förändringsarbete” med mera. Konferensen kommer också att innehålla ett antal paneldebatter, några workshops, samt populärvetenskapliga sessioner som bland annat handlar om ”Norrbotten – en region i omvandling”. Med mera.

Av olika skäl har vi valt att förlänga anmälningstiden av abstract tom 4 april och välkomnar särskilt bidrag som handlar om: ”det goda arbetet”, ”det onda arbetet”, fackliga utmaningar, ergonomi, stress, hälsa/ohälsa och rehabilitering.

Notera att konferensens tre key note speakers är tre av Sveriges främsta experter inom arbetslivsforskning, nämligen Elisabeth Lagerlöf, som varit informations- och kommunikationschef vid Arbetslivsinstitutet och vid European Foundation for the improvement of working and living conditions, Töres Theorell, som är professor emeritus vid psykosocial miljömedicin, särskilt arbetsmedicin vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet och Svend Erik Mathiassen, som är professor vid CBF (Centrum för belastningsskadeforskning med inriktning mot arbetslivsfrågor), Högskolan i Gävle.

Svend Erik Mathiassen talar över: ”Sagan om den framgångsrika ergonomen – fokus, medel och målgrupp för framtidens ergonomi”

Elisabeth Lagerlöf talar över ämnet: ”Dagens arbetsliv och framtida utmaningar i ett europeiskt perspektiv”

Töres Theorell talar i sitt anförande om: ”Psykosocial arbetslivsforskning i ett turbulent 90- och 00-tal”

Väl mött !

——————————

FALF:s ordförande Lena Abrahamsson berättar om konferensen Det nya arbetslivet 

Det nya arbetslivet i fokus på universitetet

Både positiva och negativa inslag kan väntas i framtidens arbetsliv. Det vill forskare diskutera under en nationell konferens i sommar som Luleå tekniska universitet står värd för. Det sker inom ramen för (FALF) Forum för arbetslivsforskning som håller konferens för fjärde året i rad.

– Det är ett sätt att hålla kvar det gemensamma forskningsfokuset som vi tycker är väldigt viktigt, säger Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid LTU, tillika ordförande i FALF.

Sommarens konferens ”Det nya arbetslivet” är i hög grad tvärvetenskaplig och med huvudtalare som representerar ett brett forskningsspektra inom arbetsvetenskapen. Töres Theorell är en auktoritet inom svensk arbetslivsforskning, Svend Erik Mathiassen vid Högskolan i Gävle är bl a forskningschef för ett centrum för forskning om belastningsskador och Elisabeth Lagerlöf chef för information och kommunikation inom en EU-organisation för bättre arbets- och levnadsvillkor och tidigare verksam inom statliga Arbetslivsinstitutet.

Den årligt återkommande konferensen FALF är ett sätt att sammanföra forskare från olika discipliner med intresse för arbetslivets villkor. Förutom konferens finns även en forskarskola och ett arbetslivsbibliotek inom FALF:s verksamhet.

”Det nya arbetslivet” är temat för årets konferens där moderna begrepp som New Public Management och Lean Production kommer att diskuteras.

– Den allra enklaste formen av Lean går ut på att man ska göra det så magert som möjligt.

Metoden blir mer och mer vanligt inom offentlig sektor och är mer problematiskt när det införs där. Man måste använda Lean på ett annat sätt i offentlig verksamhet än inom industrin och det här behöver man verkligen diskutera, säger Lena Abrahamsson.

Lärande på arbetsplatserna är ett annan ämne som efterfrågas och som kommer att tas upp under konferensen. Med det menas att man har kompetensutveckling i det dagliga arbetet vilket kan vara naturligt i vissa jobb men inte i andra.

– Det ska även kunna finnas på andra arbetsplatser och då är forskning viktig som kan visa hur det går att åstadkomma, säger Lena Abrahamsson.