Program

Du kan ladda ned programmet som en pdf-fil här.
Onsdag den 15 juni 2011
20.00-23.00 Båttur i Luleå skärgård med enklare förtäring (snittar).
Vi träffas vid Norra hamn 19:45.
Torsdag den 16 juni 2011
8:30-9:00 Registrering och kaffe, vid Aula Aurora, D-huset, LTU
9.00-9.30 Välkomstanförande
Johan Sterte, LTU:s rektor
Lena Abrahamsson, FALF:s ordförande
Jan Johansson, prefekt på Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)
9:30-10.15 Sagan om den framgångsrika ergonomen – fokus, medel och målgrupp för framtidens ergonomi
Plenarföreläsning I
Svend Erik Mathiassen, professor och forskningschef vid Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle.
Aula Aurora
10.15-10.45 Kaffe, Café Aurora
10.45-11.45 Presentation av papers I (Parallella sessioner)
12:00-13:00 Presentation av papers II (Parallella sessioner)
13.00-14.00 Lunch på Teknikens Hus
14.00-14.45 Dagens arbetsliv och framtida utmaningar i ett europeiskt perspektiv
Plenarföreläsning II
Elisabeth Lagerlöf, tidigare Eurofound och Arbetslivsinstitutet
Aula Aurora
15.00-16.00 Presentation av papers III (Parallella sessioner)
16.00-16:30 Kaffe, Café Aurora
16:30-17.30 Presentation av papers IV (Parallella sessioner)
17.45-18.45 FALF:s årsmöte – D514a
17.45-18.45 Tid för andra grupper att träffas
17:45 samt efter årsmötet Tar abonnerade bussar deltagarna till stan
20.00 Middag med muntrationer i Kulturens hus, Norra hamn, Luleå. Luleås kommunalråd Karl Petersen är värd.
Utdelning av Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö.
Fredag den 17 juni
9.00-9:45 Psykosocial arbetslivsforskning i ett turbulent 1990- och 2000-tal
Plenarföreläsning III
Töres Theorell, professor emeritus vid Karolinska institutet
Aula Aurora
9:45-10.15 Kaffe, Cafe Aurora
10.15-11.15 Presentation av papers IV (Parallella sessioner)
11.30-12.30 Avslutning och paneldiskussion med:
Lena Abrahamsson
, professor i Arbetsvetenskap och ordförande i FALF
Elisabeth Lagerlöf, konsult vid info2you
Andreas Lind, VD Norrbottens Handelskammare Paula Mulinari, lektor i Socialt arbete vid Malmö högskola
Töres Theorell, professor emeritus, Karolinska institutet
Moderator: Kenneth Abrahamsson, FAS
Presentation av nästa års konferens
Aula Aurora
12.30 Lunch på Teknikens Hus
Kulturens Hus i Luleå