Key note speakers

Konferensens tre key note speakers är tre av Sveriges främsta experter inom arbetslivsforskning, nämligen Elisabeth Lagerlöf som numera arbetar som konsult och tidigare har varit informations- och kommunikationschef vid både European Foundation for the Improvement of Working and living conditions och Arbetslivsinstitutet,  Töres Theorell, som är professor emeritus i psykosocial miljömedicin, särskilt arbetsmedicin vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet och Svend Erik Mathiassen, som är professor  och forskningschef för CBF (Centrum för belastningsskadeforskning) med inriktning mot arbetslivsfrågor, Högskolan i Gävle. Dessa tre representerar olika teoretiska fält inom arbetslivsforskningen.
 Elisabeth Lagerlöf är särskilt kunnig på arbetsmiljö ur ett sociologiskt/arbetsvetenskapligt perspektiv. Hon är också expert på lärande inom organisationer och arbetar med frågorna på EU-nivå. Elisabeth Lagerlöf talar över ämnet: ”Dagens arbetsliv och framtida utmaningar i ett europeiskt perspektiv”
Svend Erik Mathiassen bidrar med kunskaper inom det ergonomiska/medicinska forskningsfältet och forskar om belastningsskador som ändrar karaktär i takt med att samhället och arbetslivet förändras och forskar om frågor som: varför uppstår belastningsskador, hur kan de förhindras och finns det effektiva botemedel. Svend Erik Mathiassen talar över: ”Sagan om den framgångsrika ergonomen – fokus, medel och målgrupp för framtidens ergonomi”
Töres Theorells forskning är inriktad på psykologi och Töres Theorell är mycket känd för att ha utvecklat Karasek-Theorell-metoden som handlar om stress – hur och vad som stressar oss människor så att vi till slut eventuellt blir sjuka. Detta har blivit den dominerande modellen för att analysera psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa. Enligt denna modell är relationen mellan upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituationen avgörande för om om arbetet leder till positiv eller negativ stress. En hög nivå av yttre krav i kombination med en låg nivå av personlig kontroll, skapar ett tillstånd av negativ spänning som på sikt kan leda till psykisk och/eller fysisk ohälsa. Töres Theorell talar i sitt anförande om: ”Psykosocial arbetslivsforskning i ett turbulent 90- och 00-tal”