FALF-konferensen 2023

0
197

Den 14–16 juni 2023 arrangerar Historisk arbetslivsforskning vid Lunds universitet FALF:s årliga nationella arbetslivskonferens. Konferensen, som kommer att hållas på Dunkers kulturhus i Helsingborg, har temat Arbetets gränser.

Deadline för abstract var den 1 mars 2023 och alla som skickat in abstract ska ha fått återkoppling. Om du inte nåtts av något meddelande ber vi dig att ta kontakt med Ida de Wit Sandström ida.de_wit_sandstrom@hist.lu.se. Sessionsschema kommer att publiceras på konferenssidan i slutet på maj. Preliminärt har vi avsatt femton minuter per presentation och ca fem minuter för frågor. Presentationer kan hållas på svenska, norska, danska eller engelska.

Vänligen observera att vi behöver anmälan och betalning senast den 19 majAnmälan sker via konferenshemsidan och betalning sker med betalkort.

För mer och löpande information om konferensen hänvisas till konferenshemsidan: https://www.hist.lu.se/forskning/konferenser/falf-2023-arbetets-granser/