Årets internationella publikation

Nominera till: Årets internationella publikation 2016
Årets internationella publikation är ett pris på 5 000 kronor som kommer att utdelas i samband med 2017 års FALF-konferens i Alnarp. Syftet är kort och gott att uppmärksamma svensk arbetslivsforskning som återfinns i ett internationellt sammanhang.

Nominering vänder sig till disputerade forskare. Avhandlingar eller artiklar ingående i avhandlingar får således ej nomineras. Såväl artiklar som bokkapitel och böcker kan nomineras. Kravet är att de ska vara publicerade i en internationell tidsskrift/internationellt förlag under innevarande år, dvs 2016, och att den i något avseende synliggör svensk arbetslivsforskning och svenska förhållanden samtidigt som den håller hög vetenskaplig kvalitet. Den nominerades namn och kontaktuppgifter, en kort motivering på max 200 ord samt en elektronisk upplaga av publikationen ska skickas till Margareta Oudhuis senast den 28 februari 2017. Margareta.Oudhuis@hb.se
Bedömningsgruppen består av:

  • Margareta Oudhuis, Professor i arbetsvetenskap, Högskolan i Borås (sammankallande)
  • Jan Johansson, Professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.
  • Gunnar Aronsson, Professor i psykologi, Stockholms universitet 
  • Stefan Tengblad, Professor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde
  • Håkan Hydén, Professor i rättssociologi, Lunds universitet
  • Annika Härenstam, Professor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet