Arbline

ARBLINE – din ingång till arbetslivsinriktad litteratur i Sverige.

ARBLINE  är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med inriktning på arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad med ca 80 000 poster.

Sök i Arbline

Databasen innehåller referenser till böcker, rapporter, konferenspublikationer och avhandlingar som finns på bibliotek i Sverige, samt offentligt material i fulltext. ARBLINE är en av Libris deldatabaser och du kan fjärrlåna materialet via ditt lokala bibliotek. Arbetslivsinstitutets biblioteks katalog som fanns t.o.m. 2007 är integrerad i sin helhet.

Nya titlar från 2010 och framåt tillförs databasen löpande av Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet (även viss retrospektiv registrering sker). Årligen köps nyutgiven litteratur inom ämnesområdet in i tryck samt från 2016 även e-böcker.

Databasen produceras i samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet.