FALF 2018
Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?
Högskolan i Gävle bjuder in till FALF-konferens 10 - 12 juni 2018
Mer information
Creating a sustainable future of work
in the Nordic Countries
Nordic Work Life Conference 2018 (NWLC 2018) Oslo, Norway, June 13-15 2018
More information

Preliminärt program FALF2017

0

Nu finns preliminärt program för arbetslivskonferensen 2017 i Alnarp publicerad på konferensens webbplats falf2017.se.

Läs programmet

International Conference on Immigration and Labour Market Integration

0

Call for abstract submissions:

International Conference on Immigration and Labour Market Integration

– A European challenge for the 21st century

13–15 November, 2017, Gothenburg, Sweden

The large inflow of refugees and other immigrants to Europe has created pressing issues for European societies. Among these are how immigrants should be integrated into labour markets, what the obstacles are for integration and how these can be overcome. These issues are in focus in Sweden, due to the recent very large influx of refugees to that country. In 2015, more than 160,000 refugees made Sweden one of the largest receivers in Europe.

This international conference has the aim of becoming an important meeting point for researchers, policymakers and practitioners at a time when the demand for new approaches is great. We invite researchers from a wide range of disciplines, such as economics, sociology, psychology and political science, to present and communicate the latest research in the broad area of immigration and labour market integration. This includes research on the economic consequences of immigration; the effectiveness of labour market policies; the significance of culture, education and discrimination; and the hidden consequences of ill-health and trauma among refugees. We also invite policymakers, practitioners, NGOs and others active in the field to meet new research and new ideas and take part in the discussion of possible solutions.

The following distinguished scholars will provide keynote presentations on the theme of the conference:

  • Professor Christian Dustmann, University College London
  • Professor Nancy Foner, Hunter College and Graduate Center, City University of New York
  • Director Olof Åslund, Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy in Sweden (IFAU)

A panel discussion on the theme “Labour Market Integration of Immigrants – A European Challenge” is also planned with representatives of the European Commission, the Swedish Government and international experts.

The deadline for abstract submission is May 31. Abstracts should be no longer than 350 words. Submit your abstract to: we.abstract@gu.se

Approximately 80 papers will be selected by the scientific committee of the conference and announced at the end of June. In total, the conference will be able to receive about 200–250 participants. General registration for the conference will open in June.

The conference is organized by Work and Employment Research Centre (WE), University of Gothenburg and Chalmers.

Please visit the conference homepage for more information.

Feel free to forward the invitation to others who you think could be interested.

Welcome to Gothenburg!

Tomas Berglund,

Chair of Organising Committee, Work and Employment Research Centre

Professor Tomas Berglund
Dept. of Sociology and Work Science, University of Gothenburg
Box 720, SE 405 30, Göteborg, Sweden

phone +46 31 786 5810

E-mail: Tomas.Berglund@socav.gu.se

Conference homepage:
we.gu.se/english/immigration-conference

Call for abstracts Immigration and Labour Market Integration (pdf)

New PhD course: Interdisciplinary perspectives on work, stress, health and performance

0

We would like to inform you about a new PhD course to be given by the Stockholm Stress Center Graduate School, spring 2017. The course covers interdisciplinary perspectives on work-related stress and is a course that is adequate for both graduate students in the beginning of their thesis work (get a deeper understanding for the concept of stress) as well as for graduate student closer to dissertation (contextualizing their thesis and understanding empirical knowledge from different perspectives).

The general aim of the course is to bridge the existing gap between different disciplines by presenting and discussing interdisciplinary perspectives on work-related stress; its causes, and effects on health and performance. Drawing on the combined expertise of the research units involved in the Stockholm Stress Center Graduate School, the course offers a unique interdisciplinary learning environment for gaining in-depth understanding of stress in various work contexts.

For more information, please see the course websites:
Part I
Part II

Questions? Please contact the Graduate School Coordinators Lena Låstad (lena.lastad@psychology.su.se) or Erik Berntson (erik.berntson@psychology.su.se).

Årets arbetslivskonferens 2017

0

Deadline för inlämning av abstracts till någon av konferensens sessioner har förlängts till 27 februari 2017 http://falf2017.se/call-for-abstracts/ 

Den nationella arbetslivskonferensen, som är den tionde i ordningen, arrangeras av Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM) och Kompetenscentrum Företagsledning (KCF) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp / Lomma under temat:

Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden

Det övergripande syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där aktuell arbetslivsforskning kan presenteras och diskuteras utifrån olika utgångspunkter och perspektiv. Konferensen har därför en bred ingång och välkomnar presentationer med utgångspunkt tagen i skilda perspektiv och vetenskapliga discipliner. Genom att formulera konferensen på temat ”utmaningar i staden och på landsbygden ” vill vi erbjuda forskarsamhället i en bred mening en möjlighet att att inkludera alla former av arbetsplatser i hela vårt land (från glesbygdens ensamarbete i skogen till storstadens kontorslandskap). Vi hoppas att konferensen ska medverka till att utveckla och bygga forskningskonstellationer såväl mellan olika discipliner som mellan olika forskningsmiljöer och forskargrupper i hela Sverige.

Konferensen är öppen för olika typer av presentationer. Vi accepterar såväl presentationer av pågående forskning som presentationer av slutförda forskningsprojekt. Det kommer att vara möjligt att göra presentationer i workshops, seminarie- och posterform. Välkomna att föreslå alternativa presentationsformer. Det viktiga är att vi lyfter fram frågor och resultat i en gemensam diskussion!

Ladda ner inbjudan (pdf)

Besök konferensens webbplats

Forskning och dialog om arbetsmarknad och arbetsliv – framtida utmaningar och möjligheter

0

ILERA firar 50-årsjubileum och bjuder in till seminarium på temat ”Forskning och dialog om arbetsmarknad och arbetsliv – framtida utmaningar och möjligheter”.

ILERA grundades 1966. Olle Hammarström och Mia Rönnmar, ledamöter i Svenska ILERA-föreningens styrelse, berättar om internationella och svenska ILERA-föreningarnas verksamhet i ett historiskt perspektiv.

 Vid seminariet diskuterar forskarna Tomas Berglund, professor i arbetssociologi vid Göteborgs universitet, och Mia Rönnmar, professor i arbetsrätt vid Lunds universitet, dessa frågor – liksom representanter för arbetsmarknadens parter.

Som vanligt kommer det att finnas tid för frågor och diskussion.

Seminariet leds av Claes Stråth.

Tid: Fredagen den 3 februari 2017, kl. 12.00 – 14.00

Plats: Saco, Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm.

För mer info och anmälan se: http://www.ilerasvenska.se/Nasta-seminarium.html