FALF 2018
Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?
Högskolan i Gävle bjuder in till FALF-konferens 10 - 12 juni 2018
Mer information
Creating a sustainable future of work
in the Nordic Countries
Nordic Work Life Conference 2018 (NWLC 2018) Oslo, Norway, June 13-15 2018
More information

Nominera årets internationella publikation 2016

0

Årets internationella publikation är ett pris på 5 000 kronor som kommer att utdelas i samband med 2017 års FALF-konferens i Alnarp. Syftet är kort och gott att uppmärksamma svensk arbetslivsforskning som återfinns i ett internationellt sammanhang.

Läs mer

Nytt nummer: Arbetsliv i omvandling

0

Lite får man tåla – eller? Strukturella och intersektionella perspektiv på hot och våld mot personal i hemtjänsten

Arbetsliv i omvandling nr 1 2016

Författare: Annette Thörnquist

Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om hur problem med hot och våld mot personal i hemtjänsten identifieras och synliggörs i arbetet. Denna fråga studeras mot bakgrund av senare årtiondens strukturella förändringar i hemtjänstens styrning och organisering samt dess följder för personalens arbetsvillkor. Undersökningen bygger på erfarenheter från två storstadskommuner, där hemtjänsten har konkurrensutsatts genom kundval enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Metoden är kvalitativ med tonvikt på djupintervjuer med anställda, fackliga företrädare och arbetsgivare. Studien har en vid definition av hot och våld som även omfattar kränkande bemötande och tilltal. Analysen utgår från ett intersektionellt perspektiv, vilket tydliggör betydelsen av föreställningar baserade på sociala kategoriseringar som klass, kön, etnicitet och ålder.

Ladda ner fulltext

Bästa avhandling

0

Dags att nominera till Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2016

Utlysning av:

Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö

Ny nomineringsomgång avseende Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Vinnaren får ta emot utmärkelsen och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i juni 2016. Juryn utgörs av FALF:s styrelse.

Läs mer

Arbetslivskonferens 2017

0

FORUM FÖR ARBETSLIVSFORSKNING (FALF) INBJUDER TILL ARBETSLIVSKONFERENS

13-15 juni 2017

Den nationella arbetslivskonferensen, som är den tionde i ordningen, arrangeras av Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM) och Kompetenscentrum Företagsledning (KCF) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp / Lomma under temat:

Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden

Viktiga datum

  • 1 FEBRUARI: Sista dag för att skicka in bidrag. Besked om vilka bidrag som accepterats kommer 1 mars
  • 26 APRIL: Sista dag för tidig registrering. Tidig registrering och betalning är ett villkor för presenterande
  • deltagare
  • 19 MAJ: Sista dag för registrering och betalning av konferensavgift
  • 19 MAJ: Sista dag för att skicka in full paper och extended abstract
  • 13-15 JUNI: Konferens

Läs mer om konferensen, konferensämnen och Call for Abstracts på http://falf2017.se

Bilder av arbete och arbetarrörelser

0

Arbetarhistorikermötet i Landskrona, Centrum för Arbetarhistoria,
15 – 16 juni 2017

Mer information