Creating a sustainable future of work in the Nordic Countries
Nordic Work Life Conference 2018 (NWLC 2018) Oslo, Norway, June 13-15 2018
More information
Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?
Högskolan i Gävle bjuder in till FALF-konferens 10 - 12 juni 2018
Mer information

Årets arbetslivskonferens 2017

0

Deadline för inlämning av abstracts till någon av konferensens sessioner har förlängts till 27 februari 2017 http://falf2017.se/call-for-abstracts/ 

Den nationella arbetslivskonferensen, som är den tionde i ordningen, arrangeras av Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM) och Kompetenscentrum Företagsledning (KCF) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp / Lomma under temat:

Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden

Det övergripande syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där aktuell arbetslivsforskning kan presenteras och diskuteras utifrån olika utgångspunkter och perspektiv. Konferensen har därför en bred ingång och välkomnar presentationer med utgångspunkt tagen i skilda perspektiv och vetenskapliga discipliner. Genom att formulera konferensen på temat ”utmaningar i staden och på landsbygden ” vill vi erbjuda forskarsamhället i en bred mening en möjlighet att att inkludera alla former av arbetsplatser i hela vårt land (från glesbygdens ensamarbete i skogen till storstadens kontorslandskap). Vi hoppas att konferensen ska medverka till att utveckla och bygga forskningskonstellationer såväl mellan olika discipliner som mellan olika forskningsmiljöer och forskargrupper i hela Sverige.

Konferensen är öppen för olika typer av presentationer. Vi accepterar såväl presentationer av pågående forskning som presentationer av slutförda forskningsprojekt. Det kommer att vara möjligt att göra presentationer i workshops, seminarie- och posterform. Välkomna att föreslå alternativa presentationsformer. Det viktiga är att vi lyfter fram frågor och resultat i en gemensam diskussion!

Ladda ner inbjudan (pdf)

Besök konferensens webbplats

Forskning och dialog om arbetsmarknad och arbetsliv – framtida utmaningar och möjligheter

0

ILERA firar 50-årsjubileum och bjuder in till seminarium på temat ”Forskning och dialog om arbetsmarknad och arbetsliv – framtida utmaningar och möjligheter”.

ILERA grundades 1966. Olle Hammarström och Mia Rönnmar, ledamöter i Svenska ILERA-föreningens styrelse, berättar om internationella och svenska ILERA-föreningarnas verksamhet i ett historiskt perspektiv.

 Vid seminariet diskuterar forskarna Tomas Berglund, professor i arbetssociologi vid Göteborgs universitet, och Mia Rönnmar, professor i arbetsrätt vid Lunds universitet, dessa frågor – liksom representanter för arbetsmarknadens parter.

Som vanligt kommer det att finnas tid för frågor och diskussion.

Seminariet leds av Claes Stråth.

Tid: Fredagen den 3 februari 2017, kl. 12.00 – 14.00

Plats: Saco, Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm.

För mer info och anmälan se: http://www.ilerasvenska.se/Nasta-seminarium.html

Nominera årets internationella publikation 2016

0

Årets internationella publikation är ett pris på 5 000 kronor som kommer att utdelas i samband med 2017 års FALF-konferens i Alnarp. Syftet är kort och gott att uppmärksamma svensk arbetslivsforskning som återfinns i ett internationellt sammanhang.

Läs mer

Nytt nummer: Arbetsliv i omvandling

0

Lite får man tåla – eller? Strukturella och intersektionella perspektiv på hot och våld mot personal i hemtjänsten

Arbetsliv i omvandling nr 1 2016

Författare: Annette Thörnquist

Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om hur problem med hot och våld mot personal i hemtjänsten identifieras och synliggörs i arbetet. Denna fråga studeras mot bakgrund av senare årtiondens strukturella förändringar i hemtjänstens styrning och organisering samt dess följder för personalens arbetsvillkor. Undersökningen bygger på erfarenheter från två storstadskommuner, där hemtjänsten har konkurrensutsatts genom kundval enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Metoden är kvalitativ med tonvikt på djupintervjuer med anställda, fackliga företrädare och arbetsgivare. Studien har en vid definition av hot och våld som även omfattar kränkande bemötande och tilltal. Analysen utgår från ett intersektionellt perspektiv, vilket tydliggör betydelsen av föreställningar baserade på sociala kategoriseringar som klass, kön, etnicitet och ålder.

Ladda ner fulltext

Bästa avhandling

0

Dags att nominera till Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2016

Utlysning av:

Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö

Ny nomineringsomgång avseende Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Vinnaren får ta emot utmärkelsen och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i juni 2016. Juryn utgörs av FALF:s styrelse.

Läs mer